Wybierz placówkę:

Zespół

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych), gdyż choroby te mają charakter nawrotowy a prowadzenie skoordynowanego leczenia oraz terapii daje największe szanse na uzyskanie poprawę stanu zdrowia. 

Taki sposób organizacji świadczenia usług medycznych jest zgodny z obecnie obowiązującymi standardami w zakresie prowadzenia pacjentów z w/w zaburzeniami psychicznymi.

Wybierz placówkę:

ŚP. dr hab. n. med. Anna Leszczyńska-Rodziewicz

specjalista psychiatra

W dniu 19 listopada 2014 roku Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, działając na podstawie art. 18 ust.1 i art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych oraz na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej z dnia 22 października 2014

nadała dr n. med. Annie Leszczyńskiej- Rodziewicz stopień naukowy: 

doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna 

na podstawie cyklu publikacji:

"Analiza genów osi stresu w podtypach choroby afektywnej dwubiegunowej".


Lista prac w cyklu:

 1. Leszczyńska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, Dmitrzak-Węglarz M, Skibińska M, Hauser J. Association between functional polymorphism of the AVPR1b gene and polymorphism rs1293651 of the CRHR1 gene and bipolar disorder with psychotic features. J Affect Disord. 2012 May;  138(3):490-3. IF =3,295
 2. Leszczyńska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, Dmitrzak-Węglarz M, Rajewska-Rager A, Skibińska M, Hauser J. No association between polymorphisms and haplotypes of the AVPR1b, CRHR1 and NR3C1 genes and depression with melancholic features in the course of bipolar disorder. Psychiatry Res.   2013 May 15;207(1-2):140-2. IF=2,456
 3. Leszczyńska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, Pawlak J, Dmitrzak-Weglarz M, Hauser J. Association, Haplotype, and Gene-Gene Interactions of the HPA Axis Genes with Suicidal Behaviour in Affective Disorders. Scientific World Journal. 2013 Nov 27;2013:207361. IF=1,730
 4. Leszczyńska-Rodziewicz A, Maciukiewicz M, Szczepankiewicz A, Pogłodziński A, Hauser J. Association between OPCRIT dimensions and polymorphisms of HPA axis genes in bipolar disorder. J Affect Disord. 2013 Nov;151(2):744-7. IF =3,295
 5. Leszczyńska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, Narożna B, Skibińska M, Pawlak J, Dmitrzak-Węglarz M,  Hauser J. Possible association between haplotypes of the FKBP5 gene and suicidal bipolar disorder, but not with melancholic depression and psychotic features, in the course of bipolar disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 : Vol. 10, 243-248. IF=2,00


Ogólna liczba prac w latach 1999-2014 wynosi 143, w tym mieszczą się:

 1. prace oryginalne zagraniczne: 29,
 2. prace oryginalne polskie: 15,
 3. prace poglądowe polskie: 11,
 4. komunikaty naukowe na zjazdach zagranicznych: 63
 5. komunikaty naukowe na zjazdach ogólnokrajowych: 20,
 6. listy do redakcji: 2 w tym w Nature Genetics.

Od 1998 roku zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju (depresja, mania), zaburzeń lękowych, schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych.

- od 2010 Adiunkt Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
- od 2000 Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
- od 1998 Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie

Praca doktorska ( 2005) z zakresu choroby afektywnej dwubiegunowej (depresja, mania): "Badania genów kandydujących z układu dopaminergicznego, serotoninergicznego i noradrenergicznego w chorobie afektywnej dwubiegunowej".

Zostałam przeszkolona w diagnostyce chorób psychicznych ( SCAN - Schedule of Clinical Assesment) klasyfikacja ICD-10, zgodnych ze standardami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), - Londyn 2005.

W ramach diagnostyki pacjentów w codziennej praktyce stosuję ustrukturalizowany kwestionariusz klinicznej oceny stanu psychicznego Pacjenta - SCID ( Structured Clinical Interview for Diagnosis).

Uczestniczyłam w szeregu szkoleń z zakresu schorzeń psychicznych w renomowanych ośrodkach w Niemczech (Bonn, Berlin).

Uczestniczyłam w czteroletnim kursie psychoterapii,który jest certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

lek. med. Klaudia Domowicz

lekarz medycyny

lek. med. Sebastian Dziuda

lekarz medycyny

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych),

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Już w trakcie studiów realizowałem swoje zainteresowania poprzez członkostwo w Studenckim Kole Naukowym Psychiatrii.

Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, schizofrenii, bezsenności oraz innych zaburzeń psychicznych. Swoją wiedzę i doświadczenie poza pracą w oddziale psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego poszerzam poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach i kongresach naukowych

 

2018 - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Genetyki w Psychiatrii, Katedra Psychiatrii asystent

2018 - STAŻ - Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

- od 2016 - lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego

-      2016 -  staż kliniczny w Klinice Neurologii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu

- od 2015 -  Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

- od 2014 – lekarz w Poradni Lekarza Rodzinnego

-     2013r. ukończył Uniwerytet Medyzcny w Poznaniu

2018 - STAŻ - Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

-      2016 -  staż kliniczny w Klinice Neurologii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018 Więcej»

lek. med. Marta Włodarczyk

specjalista psychiatra

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych),

2012 - ukończyłam studia na Wydziale Lekrskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

od 2013 - pracuję jako lekarz w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu

od 2017 – pracuję jako lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego

od 2013 - lekarz w Klinice Psychiatrii Dorosłych w staże kierunkowe w ramach specjalizacji z psychiatrii:

2016 – staż w zakresie psychiatrii konsultacyjnej,

staż w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży;

2017 – staż w zakresie lecznictwa uzależnień,

staż w zakresie neurologii

 

lek. med. Bartłomiej Budziński

specjalista psychiatra

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych),

2009 - Oddział Psychiatrii Sądowej
2007 - Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
1998 - Ukończył studia medyczne, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2009 - ukończył kurs Studium Pomocy Psychologicznej w ramach terapii leczenia uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Poznaniu.

W Klinice Psychiatrii UM w Poznaniu prowadzi zajęcia Psychoedukacji dla pacjentów z Chorobą Afektywną Dwubiegunową ( program został rozpoczęty jako pierwszy tego typu w Polsce).

Psychiatria 2016 t. 13 nr 1 Więcej»
Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne Termedia Wydawnictwo Medyczne Poznań 2013 Więcej»
Psychiatria Polska 2010 Więcej»

lek. med. Andrzej Pogłodziński

specjalista psychiatra

Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych.

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych),

Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych.

-2006r. ukończył Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

-od 2008r. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

- 2010r. Staż z zakresu Neurologii w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu

- 2011r. Staż z zakresu Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze

- 2012r. Staż z zakresu Psychiatrii Konsultacyjnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu

Journal of Affective Disorders Więcej»

lek. med. Katarzyna Derda-Matkowska

specjalista psychiatra

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych),

2011 ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Od 2013 lekarz w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu 

od 2015 pracuję jako lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego

2014 staż w zakresie Lecznictwa Uzależnień w Centrum Profilaktyki Uzależnien (al. Marcinkowskiego 21) w Poznaniu. 

lek. med. Magdalena Frankowska

lekarz medycyny

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych)

Od 2017- Poradnia Zdrowia Psychicznego

Od 2013 - Klinika Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, ul. Szpitalna 5

2011-2017- Praca w trybie POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna, przychodnie) oraz w trybie NPL ( Nocna Pomoc Lekarska)

2012- Oddział Chorób Wewnętrznych, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Strusia w Poznaniu

2011, 2012- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, praca dydaktyczna

2005-2010- studia na wydziale lekarskim I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

 

 

od 2013- staże kierunkowe w ramach specjalizacji z psychiatrii w dziedzinie:

 1. neurologii,
 2. psychiatrii dzieci i młodzieży,
 3. leczenia uzależnień, 
 4. terapii dziennej,
 5. zaburzeń nerwicowych,
 6. psychiatrii konsultacyjnej;
 7. kursy w dziedzinie klinicznego zastosowania psychoterapii, psychiatrii sądowej i orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016 Więcej»

mgr Wojciech Walczak

psycholog, psychoterapeuta uzależnień i współuzależnień

Terapia uzależnień oraz osób współuzależnionych

Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych                 

Diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa w zakresie uzależnień od:  

1. alkoholu

2. narkotyków 

3. zachowań destrukcyjnych (jak uzależnienia od hazardu, pracy czy zakupów itd.) 

1983 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii - Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka, Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju (11 lat.)

Od 2008 roku pracuje w NZOZ Szamotuły – Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego, na jego terenie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego (diagnostyka i poradnictwo indywidualne) oraz w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa), również na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, prowadzi także zamkniętą grupę psychoterapeutyczną pracującą nad zapobieganiem nawrotom uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.
Od lutego 2011 roku prowadzi na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów (skazanych) uzależnionych od opiatów (heroiny) w ramach Programu Metadonowego

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 1572/2009).

Studium Umiejętności Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Studium Psychoterapii Uzależnień (PTPU nr 546/161/SPU/2009).

lek. med. Paweł Kapała

specjalista psychiatra

Posiadam wieloletnie doświadczenie w leczeniu:

 1. zaburzeń depresyjnych
 2. zaburzeń lękowych
 3. zaburzeń snu i odżywiania
 4. choroby afektywnej dwubiegunowej
 5. schizofrenii
 6. chorób otępiennych oraz
 7. uzależnień.

Obecnie jestem Ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Ordynator Oddziału Psychiatrycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Doświadczenie zawodowe:

 1. Oddział Psychiatryczny, Oddział Zaburzeń Lękowych, Oddział Leczenia Uzależnień w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy
 2. Bydgoskie Centrum Psychoterapii
 3. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu 
 4. Oddział Psychiatryczny CMG w Bydgoszczy
 5. Fundacja "Przystań Nadziei" w Bydgoszczy 
 6. Poradnie Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Aleksandrowie Kujawskim, Tucholi, Żninie 
 7. Oddział Psychiatryczny w Aleksandrowie Kujawskim

 

Ordynator Oddziału Psychiatrycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

lek. med. Małgorzata Bronisławska-Frasz

specjalista psychiatra

Zajmuję się leczeniem osób dorosłych zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, adaptacyjnymi, zespołem natręctw, schizofrenią, CHAD, bezsennością, zaburzeniami odżywiania.

W związku z pracą w Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego (Sue Ryder w Bydgoszczy) zajmuję się także leczeniem zaburzeń i chorób wieku podeszłego, w tym otępieniami.

1998r. – ukończyłam Wydział Lekarski AM w Bydgoszczy

2002-2007r. – kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy

2008r. – egzamin państwowy, lekarz specjalista psychiatra

W latach 2007-2012 – Oddział Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet

Obecnie

Od 2005r. i nadal – Poradnia Zdrowia Psychicznego „Stawowa” w Bydgoszczy

Od 2007r. – starszy asystent w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

Od 2014r. – Poradnia Psychogeriatryczna w Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego w Bydgoszczy

Konsultant – psychiatra w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy

Lekarz orzecznik w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy i Radziejowie Kujawskim.

Szkolenia z zakresu schorzeń psychicznych w ośrodkach w kraju i za granicą.

Alcoholism – Clinical and Experimental Research Więcej»

lek. med. Sylwia Wojdowska- Czaplewska

specjalista psychiatra

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Prowadzę leczenie z zakresu psychiatrii dzieci, dorosłych oraz osób w podeszłym wieku.

Ukończyłam  Wydział lekarski AM w Bydgoszczy im. L. Rydygiera
Specjalista z psychiatrii - Klinika Psychiatrii w Bydgoszczy
Specjalista Psychiatrii Środowiskowej
 

Dotychczasowe doświadczenie

Oddział Psychoz, Oddział Zaburzeń Lękowych, Oddział Leczenia Uzależnień w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie
Oddział Młodzieżowy w Toruniu
Poradnia Zdrowia Psychicznego "Stawowa" w Bydgoszczy
Fundacja "Przystań Nadziei" w Bydgoszczy
Prywatne Policealne Studium Medyczne w Bydgoszczy
WSPR w Bydgoszczy
Studia doktoranckie na CM UMK Katedra i Klinika Psychiatrii
Pierwszy Oddział Psychiatryczny w Szpitalu im. Biegańskiego w Grudziądzu
Koordynator Ośrodeka Leczenia Zaburzeń Psychicznych, Lękowych i Afektywnych

Obecnie

Konsultant z Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy
Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
Poradnia Zdrowia Psychicznego Ars-Medica w Więcborku
MGOPS i ŚDS w Solcu Kujawskim
 

5 letnie studium podyplomowe z zakresu "Psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dzieci i młodzieży" pod patronatem prof. Ireny Namysłowskiej, rekomendowane przez PTP
Podyplomowe Studium Nauczycielskie
Podyplomowe Studia z dziedziny zarządzania WSG w Bydgoszczy

lek. med. Ewa Pocztarek

lekarz medycyny

Zajmuje sie leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, obsesyjno-kompulsyjnymi ( OCD) , snu, chorobą afektywną dwubiegunową, schizofrenią.  

W związku z moją pracą w Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego (Sue Ryder) zajmuję się również zaburzeniami i chorobami psychicznymi wieku podeszłego.

Ukończyłam Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Wydział Lekarski

Staż podyplomowy  w 5 Wojskowym  Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie

Asystent  rezydent w  Wojewódzkim Ośrodeku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu

Poradnia Psychiatryczna CMG

Zespół Leczenia Środowiskowego Centrum Psychoneurologii  Wieku Podeszłego (Sue Ryder )w Bydgoszczy.

Poradnia Psychogeriatryczna w Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego

Aktualnie lekarz rezydent Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwesyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy,  

Staże na oddziałach:

 1. ogólnopsychiatrycznym szpitalnym oraz klinicznym,
 2. zaburzeń lękowych i afektywnych,
 3. neurologii,
 4. dziennym psychiatrycznym,
 5. leczenia uzależnień,
 6. staż z psychiatrii konsultacyjnej i staż psychoterapeutyczny,
 7. psychiatrycznym dzieci i młodzieży dziennym oraz stacjonarnym, oraz w zespole leczenia srodowiskowego.

Ukończyłam kursy:

 1. psychiatria dzieci i młodzieży,
 2. podstawy terapii rodzin,
 3. psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo-psychiatryczne.
 1. Jestem Certyfikowanym terapeutą środowiskowym.
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 3. Prowadze zajęcia z psychaitrii ze studentami kieruku lekarskiego i ratownictwa medycznego  CM UMK oraz z psychiatrii z elementamii neurologii ze studentami kierunku psychologii UKW

mgr Sandra Czelińska

psycholog, terapeuta uzależnień i współuzależnień

Jako psycholog oferuję poradnictwo, konsultacje oraz terapię dla:

 1. uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki)
 2. uzależnionych od zachowań, które mają destrukcyjny wpływ na ich życie (np. hazard)
 3. nadużywających środków psychoaktywnych
 4. Rodzin osób uzależnionych
 5. Osób, które wychowywały się w rodzinach dotkniętych uzależnieniem rodziców (DDA)
 6. Rodziców, których dzieci eksperymentują lub nadużywają środków psychoaktywnych

2009-2014 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – magister Psychologii
2009-2011 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister Resocjalizacji
2005-2008 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy – licencjat Resocjalizacji z Profilaktyką Społeczną

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy – psycholog kursu reedukacyjnego dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Odwykowo – Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy Grabicz i Karnowski w Inowrocławiu – psycholog, specjalista ds. uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Bydgoszczy – asystent terapeuty uzależnień

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dra. A. Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Psychiatrii, Oddział Uzależnienia od Alkoholu – praktyka zawodowa psycholog

Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku – staż specjalista terapii uzależnień

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu – staż specjalista terapii uzależnień

2014- 2015 Studium Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w trybie specjalista terapii uzależnień od narkotyków w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu

dr n. med. Marek Krzyżanowski

specjalista chorób wewnętrznych

Zajmuję się prowadzeniem Pacjentów Dorosłych w zakresie chorób wewnętrznych.

Praktykę prywatną prowadzę od 1991 roku.

1979 ukończyłem studia w Akademii Medycznej w Gdańsku 

1984 uzyskałem I stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych

1998 uzyskałem stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Badania nad rolą eikozanoidów w postsynaptycznej regulacji alfa - adrenergicznego wzrostu oporu naczyniowego tętnic perfundowanych”

2004 uzyskałem stopień Specjalisty Chorób Wewnętrznych

Od 1985 roku prowadzę także zajęcia z farmakologii klinicznej ze studentami 5 a obecnie 6 roku Wydziału Lekarskiego. Przez cały okres pracy w Katedrze Farmakologii brałem udział w szkoleniach podyplomowych dla lekarzy i farmaceutów organizowanych przez CMKP. Przeprowadzałem również wykłady z farmakologii na kursach podyplomowych i konferencjach szkoleniowych w Olsztynie, Koszalinie i Kołobrzegu. Prowadziłem także zajęcia na kursach dla pielęgniarek i położnych organizowanych przez WODKM a obecnie przez Unię Europejską .

Od 1986 roku brałem udział w uruchomieniu Pracowni Farmakologii Klinicznej, która współpracowała  z Klinikami A.M. w zakresie terapii monitorowanej poziomem leków.

W latach 1979- 1991 pracowałem  poradni rejonowej oraz w Pogotowiu Ratunkowym

Od 2000 roku do chwili obecnej pracuję jako lekarz kontraktowy w Szpitalu im. doktora Jana Biziela w Katedrze Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania (wcześniej Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii)

od 2015 w Klinice Medycyny Ratunkowej – Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza  pracuję jako internista

Od chwili podjęcia pracy w Zakładzie Farmakologii uczestniczyłem między innymi w badaniach nad rolą receptorów adrenergicznych i eikosanoidów w regulacji napięcia tonicznego mięśniówki gładkiej naczyń. Niezależnie od tego tematu zajmuję się także farmakologią kliniczną kładąc szczególny nacisk na terapię monitorowaną poziomem leków.

W roku 1998 uzyskałem stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Badania nad rolą eikozanoidów w postsynaptycznej regulacji alfa - adrenergicznego wzrostu oporu naczyniowego tętnic perfundowanych”.

Praca doktorska ( 1998) Więcej»

dr n. med. Grażyna Bała

specjalista gastroenterolog, specjalista pediatra

Chorzy z objawami ze strony brzucha ( somatyzacje, ból brzucha) oraz z zakresu gastronetrelogii.

1987 ukończenie studiów

1995- II stopień z pediatrii

1996 - doktorat- obrona

2002- Specjalizacja z gastroenterologii

17 lat pracy w Klinice Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii w Bydgoszczy jako specjalista chorób dzieci i gastrolog na stanowisku asystenta potem adiunkta

obecnie jako wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej- Dietetyka

Opublikowane  94 prace w czasopismach naukowych w latach 1992 do 2011 roku

Od 2007 roku w Szpitalu Obserwacyjno Zakaznym jako gastroenterolog (jestem koordynatorem Pracowni Endoskopii- wykonuję badania i zabiegi endoskopowo i pracuję w Poradni Gastrologicznej- jako gastroenterolog dyzuruje w szpitalu jako pediatra

Jestem koordynatorem Pracowni Endoskopii w Szpitalu Obserwacyjno Zakaźnym - wykonuję badania i zabiegi endoskopowo.

Praca doktorska 1996

mgr Aleksandra Chołody

dietetyk

Od kilku lat prowadzę indywidualne konsultacje dietetyczne.

Pod swoją opieką dietetyczną mam Pacjentów wymagających dietoterapii 

 1. choroby autoimmunologiczne
 2. choroby nowotworowe
 3. zaburzenia hormonalne

Prowadzę również w zakresie diety kobiety ciężarne oraz dzieci.

2013 - Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy kierunek Dietetyka 
2015 - Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy kierunek: Zdrowie Publiczne 

Na swoim koncie ma mnóstwo szkoleń z zakresu żywienia (dietoterapia, żywienie kobiet w ciąży i karmiących, dietocoaching, żywienie w sporcie). 

Współwłaścicielka ELITE Bydgoszcz Centrum Dietetyki, Treningu Indywidualnego i Coachingu.

Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji odbywających się w kraju, jak i za granicą (Berlin, Londyn, Bolonia, Rimini).

mgr Karolina Gruszecka

dietetyk

Od kilku lat prowadzę indywidualne konsultacje dietetyczne z Pacjentami w tym:

 1. dietoterapia
 2. żywienie i suplementacja w sporcie
 3. dietocoaching

 Prowadzę Pacjentów w zakresie diety:

 1. chorych onkoogicznie ( studia doktoranckie)
 2. z zaburzeniami hormonalnymi 
 3. z problemami z zajściem w ciążę.

 

2014 - Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernica Collegium Medicum w Bydgoszczy 

2015 - Absolwentka psychodietetyki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS W Poznaniu .

2016 - Doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernica Collegium Medicum w Bydgoszczy 

Czynnie uczestniczy w edukacji zdrowotnej wśród różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, seniorzy),

Prowadzi szkolenia z zakresu dietetyki dla specjalistów oraz wykłady dla studentów Collegium Medicum UMK

Na swoim koncie ma mnóstwo szkoleń z zakresu żywienia (m.in. dietoterapia, żywienie i suplementacja w sporcie, dietocoaching).

Współwłaścicielka ELITE Bydgoszcz Centrum Dietetyki, Treningu Indywidualnego i Coachingu. 

Bierze czynny udział w wielu konferencjach dietetycznych w kraju jak i za granicą (Berlin, Londyn, Bolonia, Rimini) - nie tylko w roli uczestnika, ale także prelegentki.

Jako doktorantka CM UMK prowadzi badania z pacjentami nowotworowymi u boku swojego promotora, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Zegarskiego.

Poza tym specjalizuje się w pracy z pacjentami z:

 1. zaburzeniami hormonalnymi
 2. problemami z zajściem w ciążę.

mgr Radosław Machalski

fizjoterapeuta

Zajmuję się usprawnianiem pacjentów z problemami ortopedycznymi i/lub neurologicznymi.

Pracuję z pacjentami po wymianie stawu kolanowego, biodrowego, złamaniach oraz po długotrwałym unieruchomieniu, interwencjach chirurgicznych w obrębie narządu ruchu, urazach i w przeciążeniowych bólach stawów.

Pomagam także pacjentom po udarach mózgu, urazach mózgowo-czaszkowych, zabiegach neurochirurgicznych w obrębie kręgosłupa, z SM i bólami kręgosłupa.

W swojej pracy z pacjentami stosuję najczęściej terapię manualną, terapię funkcjonalną, kinezyterapię oraz różne formy masażu.

 

Fizjoterapią zawodowo zajmuję się od ponad 10 lat, jest to również moja pasja, której oddaje się z pełnym zaangażowaniem. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursach i szkoleniach z zakresu najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych.  Doświadczenie zdobywałem, pracując ponad 8 lat na Oddziale Rehabilitacyjnym oraz w przyszpitalnej przychodni Szpitali Tczewskich S.A.

Posiadam certyfikaty między innymi: terapii manualnej wg koncepcji Maitland, Kinetic Control, PNF, Neurac(SET), Intensywna i Funkcjonalna Rehabilitacja Chorych po Niepostępującym Uszkodzeniu OUN, Kinesiology taping.

Chciałabym opowiedzieć o moim problemie

 • data 20 lutego 2018

Dyskomfort w okolicach szyi oraz obręczy

 • data 8 lutego 2018

moje dziecko ma stwierdzone ADD

 • data 31 stycznia 2018

Co to może być?

 • data 17 stycznia 2018

Dni i godziny przyjęć lekarzy

Wybierz placówkę: Zobacz kalendarz: psycholodzy
Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
lek. med. Sebastian Dziuda (Poznań) 15:15 - 19:00 15:15 - 20:00 - - 15:15 - 19:00 -
lek. med. Marta Włodarczyk (Poznań) 12:00 - 15:00 11:00 - 14:00 14:00 - 18:00 - - -
lek. med. Bartłomiej Budziński (Poznań) 10:00 - 16:30 - 11:00 - 17:30 - 10:30 - 16:30 -
lek. med. Andrzej Pogłodziński (Poznań) - 12:00 - 18:30 - - - -
lek. med. Katarzyna Derda-Matkowska (Poznań) - - 10:00 - 13:30 12:00 - 19:00 - -
mgr Wojciech Walczak (Poznań) - 15:00 - 20:00 16:00 - 20:00 15:00 - 20:00 16:00 - 19:00 -

Partnerzy