Zespół


Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych), gdyż choroby te mają charakter nawrotowy a prowadzenie skoordynowanego leczenia oraz terapii daje największe szanse na uzyskanie poprawę stanu zdrowia. 

Taki sposób organizacji świadczenia usług medycznych jest zgodny z obecnie obowiązującymi standardami w zakresie prowadzenia pacjentów z w/w zaburzeniami psychicznymi.
  więcej »

ŚP. dr hab. n. med. Anna Leszczyńska-Rodziewicz

specjalista psychiatra

W dniu 19 listopada 2014 roku Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, działając na podstawie art. 18 ust.1 i art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych oraz na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej z dnia 22 października 2014

nadała dr n. med. Annie Leszczyńskiej- Rodziewicz stopień naukowy: 

doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna 

na podstawie cyklu publikacji:

"Analiza genów osi stresu w podtypach choroby afektywnej dwubiegunowej".


Lista prac w cyklu:

 1. Leszczyńska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, Dmitrzak-Węglarz M, Skibińska M, Hauser J. Association between functional polymorphism of the AVPR1b gene and polymorphism rs1293651 of the CRHR1 gene and bipolar disorder with psychotic features. J Affect Disord. 2012 May;  138(3):490-3. IF =3,295
 2. Leszczyńska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, Dmitrzak-Węglarz M, Rajewska-Rager A, Skibińska M, Hauser J. No association between polymorphisms and haplotypes of the AVPR1b, CRHR1 and NR3C1 genes and depression with melancholic features in the course of bipolar disorder. Psychiatry Res.   2013 May 15;207(1-2):140-2. IF=2,456
 3. Leszczyńska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, Pawlak J, Dmitrzak-Weglarz M, Hauser J. Association, Haplotype, and Gene-Gene Interactions of the HPA Axis Genes with Suicidal Behaviour in Affective Disorders. Scientific World Journal. 2013 Nov 27;2013:207361. IF=1,730
 4. Leszczyńska-Rodziewicz A, Maciukiewicz M, Szczepankiewicz A, Pogłodziński A, Hauser J. Association between OPCRIT dimensions and polymorphisms of HPA axis genes in bipolar disorder. J Affect Disord. 2013 Nov;151(2):744-7. IF =3,295
 5. Leszczyńska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, Narożna B, Skibińska M, Pawlak J, Dmitrzak-Węglarz M,  Hauser J. Possible association between haplotypes of the FKBP5 gene and suicidal bipolar disorder, but not with melancholic depression and psychotic features, in the course of bipolar disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 : Vol. 10, 243-248. IF=2,00


Ogólna liczba prac w latach 1999-2014 wynosi 143, w tym mieszczą się:

 1. prace oryginalne zagraniczne: 29,
 2. prace oryginalne polskie: 15,
 3. prace poglądowe polskie: 11,
 4. komunikaty naukowe na zjazdach zagranicznych: 63
 5. komunikaty naukowe na zjazdach ogólnokrajowych: 20,
 6. listy do redakcji: 2 w tym w Nature Genetics.

Od 1998 roku zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju (depresja, mania), zaburzeń lękowych, schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych.

- od 2010 Adiunkt Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
- od 2000 Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
- od 1998 Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie

Praca doktorska ( 2005) z zakresu choroby afektywnej dwubiegunowej (depresja, mania): "Badania genów kandydujących z układu dopaminergicznego, serotoninergicznego i noradrenergicznego w chorobie afektywnej dwubiegunowej".

Zostałam przeszkolona w diagnostyce chorób psychicznych ( SCAN - Schedule of Clinical Assesment) klasyfikacja ICD-10, zgodnych ze standardami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), - Londyn 2005.

W ramach diagnostyki pacjentów w codziennej praktyce stosuję ustrukturalizowany kwestionariusz klinicznej oceny stanu psychicznego Pacjenta - SCID ( Structured Clinical Interview for Diagnosis).

Uczestniczyłam w szeregu szkoleń z zakresu schorzeń psychicznych w renomowanych ośrodkach w Niemczech (Bonn, Berlin).

Uczestniczyłam w czteroletnim kursie psychoterapii,który jest certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Praca Doktorska ( 2005) Więcej»
Nature Genetics Więcej»
American Journal of Psychiatry Więcej»
American Journal of Medical Genetics Więcej»
Neuropsychobiology Więcej»
European Psychiatry Więcej»
Schizophrenia Research Journal Więcej»
Pharmacopsychiatry Więcej»
World Journal of Biological Psychiatry Więcej»
Psychiatry and Clinical Neurosciences Więcej»
Alcohol and Alcoholism, Oxford University Press Więcej»
Pharmacogenomics Więcej»
NeuroMolecular Medicine Więcej»
Journal of Affective Disorders Więcej»
Human Psychopharmacology Więcej»
Schizophrenia Research - Journal Więcej»
Journal of Psychopharmacology Więcej»
Psychiatric Genetics Journal Więcej»
General Hospital Psychiatry Journal Więcej»

lek. med. Katarzyna Derda

lekarz medycyny

2011 ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Od 2013 lekarz w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu 
2014 staż w zakresie Lecznictwa Uzaleznień w Centrum Profilaktyki Uzaleznien (al. Marcinkowskiego 21) w Poznaniu 

lek. med. Bartłomiej Budziński

specjalista psychiatra

2009 - Oddział Psychiatrii Sądowej
2007 - Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
1998 - Ukończył studia medyczne, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2009 - ukończył kurs Studium Pomocy Psychologicznej w ramach terapii leczenia uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Poznaniu.

W Klinice Psychiatrii UM w Poznaniu prowadzi zajęcia Psychoedukacji dla pacjentów z Chorobą Afektywną Dwubiegunową ( program został rozpoczęty jako pierwszy tego typu w Polsce).

Psychiatria 2016 t. 13 nr 1 Więcej»
Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne Termedia Wydawnictwo Medyczne Poznań 2013 Więcej»
Psychiatria Polska 2010 Więcej»

lek. med. Andrzej Pogłodziński

specjalista psychiatra

Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych.

-2006r. ukończył Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

-od 2008r. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

- 2010r. Staż z zakresu Neurologii w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu

- 2011r. Staż z zakresu Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze

- 2012r. Staż z zakresu Psychiatrii Konsultacyjnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu

Journal of Affective Disorders Więcej»

Uzależnienia, Dorośli Wojciech Walczak

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień i współuzależnień

Terapia uzależnień oraz osób współuzależnionych

Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych                 

Diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa w zakresie uzależnień od:  

1. alkoholu

2. narkotyków 

3. zachowań destrukcyjnych (jak uzależnienia od hazardu, pracy czy zakupów itd.) 

1983 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii - Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka, Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju (11 lat.)

Od 2008 roku pracuje w NZOZ Szamotuły – Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego, na jego terenie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego (diagnostyka i poradnictwo indywidualne) oraz w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa), również na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, prowadzi także zamkniętą grupę psychoterapeutyczną pracującą nad zapobieganiem nawrotom uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.
Od lutego 2011 roku prowadzi na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów (skazanych) uzależnionych od opiatów (heroiny) w ramach Programu Metadonowego

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 1572/2009).

Studium Umiejętności Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Studium Psychoterapii Uzależnień (PTPU nr 546/161/SPU/2009).

lek.med. Jarosław Kaznowski

Specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z endokrynologii

2010/…

Oddział Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Klinika Endokrynologii, Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (rezydent, następnie asystent, aktualnie starszy asystent.)

 

Dodatkowo praca w ramach kontraktu na świadczenie usług medycznych w ramach: 

1.Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) - SPZOZ Międzyrzecz, Szpital Powiatowy Trzcianka, SPZOZ Międzychód

2.Zespołu Ratownictwa Medycznego (karetka specjalistyczna). SPZOZ Międzyrzecz, SPZOZ Sulechów

3.Praca na Oddziale Internistycznym:

 • Szpital Powiatowy Trzcianka,
 • ZOZ Aresztu Śledczego w Poznaniu,
 • NZOZ Krosno Odrzańskie

4.Praca w ramach Nocnej i Wieczorowej Pomocy Doraźnej:

 • SPZOZ Międzychód,
 • SPZOZ Międzyrzecz,
 • ZOZ Wągrowiec

 

2008/2009

Praca na Oddziale Chorób Wewnętrznych „A” i Kardiologii w ZOZ Gniezno

 

2006/2007

Praca w ramach stażu podyplomowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Poznaniu

 

 

 

 

Nuclear Medicine Communications Więcej»
Endokrynologia Polska Więcej»
V Konferencja "Rak tarczycy i inne nowotwory złośliwe układu wydzielania wewnętrznego". Wisła, 14-17 XI 2015 Więcej»
2nd Balkan Congress of Nuclear Medicine & Serbian Congress of Nuclear Medicine 2013. Belgrade, May 8-12, 2013. Abstract Book. Więcej»
Nuclear Medicine Review Więcej»

lek. med. Sebastian Dziuda

lekarz medycyny

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Już w trakcie studiów realizowałem swoje zainteresowania poprzez członkostwo w Studenckim Kole Naukowym Psychiatrii.

Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, schizofrenii, bezsenności oraz innych zaburzeń psychicznych. Swoją wiedzę i doświadczenie poza pracą w oddziale psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego poszerzam poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach i kongresach naukowych

-     2013r. ukończył Uniwerytet Medyzcny w Poznaniu

- od 2014 – lekarz w Poradni Lekarza Rodzinnego

- od 2015 -  Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

-      2016 -  staż kliniczny w Klinice Neurologii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu

- od 2016 - lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego

 

lek. med. Aleksandra Szymczak-Tomczak

specjalista chorób wewnętrznych

W swojej codziennej praktyce zajmuję się leczeniem osób dorosłych w zakresie chorób wewnętrznych.

Szczególnie interesuję się chorobami z zakresu gastroenterologii. 

W 2009 roku ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W 2016 roku uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych.

Od 2010 roku lekarz w Klinice Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych. 

Jestem autorką publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz doniesień zjazdowych.

dr n. med. Wojciech Ambrosius

specjalista neurolog

Od 2001 jako asystent w Klinice Neurologii roku zajmuję się leczeniem chorych z zaburzeniami układu nerwowego w tym:

 1. bóle i zawroty głowy
 2. choroba Alzheimera
 3. choroba Parkinsona,
 4. bóle głowy (migrena, napięciowe bóle głowy),
 5. zaburzenia pamięci i innych funkcji poznawczych,
 6. ruchy mimowolne (drżenie),
 7. zaburzenia świadomości,
 8. niedowłady,
 9. zaburzenia krążenia mózgowego.

- od 2010 adiunkt w Klinice Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
- od 2008 do2009 adiunkt w Agencji A-STAR w Singapurze,
- od 2001 asystent w Klinice Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Od 2006 specjalista neurolog

Poza leczeniem wykonuję badania ultrasonograficzne w ramach diagnostyki chorób układu nerwowego.

Posiadam międzynarodowy certyfikat z neurosonologii (Europejskie Towarzystwo Neurosonologii i Hemodynamiki Mózgu).

Wiedzę i umiejętności poszerzałem na  stażach w klinikach neurologicznych w Berlinie,  Tybindze, Kilonii i Bergen.

Praca doktorska ( 2005) Więcej»
Neurology Więcej»
Folia Morphologica Więcej»
Expermiental and Clinical Endocrinology and Diabetes Więcej»
Clinical Neurology and Neurosurgery Więcej»
Hormone and Metabolic Research Więcej»
PLoS ONE Więcej»
Investigative Radiology Więcej»
Platelets Więcej»
Academic Radiology Więcej»
International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery Więcej»

Czy diagnozują państwo również zaburzenia osobowości?

 • data 4 lipca 2016

Witam rok temu zmarł mi tata.

 • data 2 czerwca 2016

Od 27 lat cierpie na zabyrzenia nerwicowe w postaci lęków.

 • data 2 maja 2016

Dni i godziny przyjęć lekarzy

Zobacz kalendarz: psycholodzy
Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
lek. med. - Katarzyna Derda (Bydgoszcz) 12:00 - 15:00 - 12:00 - 15:00 - - -
lek. med. - Bartłomiej Budziński (Poznań) 15:30 - 20:00 - 15:30 - 20:00 - 15:30 - 18:00 -
lek. med. - Andrzej Pogłodziński (Bydgoszcz) - 12:00 - 20:00 - 12:00 - 17:00 - 10:00 - 14:00
Uzależnienia, Dorośli - Wojciech Walczak (Poznań) - 15:00 - 20:00 16:00 - 20:00 15:00 - 20:00 - -
lek. med. - Sebastian Dziuda (Poznań) - 15:30 - 17.00 - - 15.30 - 18.00 -
lek. med. - Aleksandra Szymczak-Tomczak - - 17:00 - 19:00 - 17:00 - 19:00 -
dr n. med. - Wojciech Ambrosius - - - 14:00 - 16:00 - -

Partnerzy