dr Maciej Sobczak
Praxis - medycyna pracy

Śr 14:00 – 18:00

lek. Maciej Sobczak

Specjalista psychiatra

 

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, studia ukończyłem w 2014 roku.

W 2015r. rozpocząłem szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, które kontynuowałem w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Podczas szkolenia specjalizacyjnego odbywałem staże z zakresu leczenia uzależnień, psychiatrii dzieci i młodzieży, leczenia zaburzeń nerwicowych i neurologii. Pełniłem również dyżury medyczne w oddziałach szpitalnych (oddziały psychiatryczne męskie, żeńskie, dzieci i młodzieży; detoksykacyjne, psychosomatyczne) i izbach przyjęć. Egzamin specjalizacyjny z psychiatrii zdałem w 2021r.

W  poradniach zdrowia psychicznego pracuję od 2018 roku, poza tym udzielam konsultacji w oddziałach szpitalnych niepsychiatrycznych oraz w oddziale i poradni leczenia uzależnień.

W codziennej praktyce zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, między innymi: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, schizofrenii, otępienia, zaburzeń osobowości, zaburzeń snu, uzależnień. Swoją wiedzę i doświadczenie poszerzam poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach i kongresach naukowych.

W Poradni Praxis pracuję od października 2023 r.

  • Zajmuję się leczeniem w zakresie psychiatrii osób dorosłych.

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2020

Tytuł: „Farmakogenetyka litu. Dwie dekady badań”

Autorzy: Maciej D. Sobczak, Joanna M. Pawlak

Wykształcenie / Doświadczenie zawodowe

Lekarz w Poradni Leczenia Uzależnień we Wrześni

Lekarz konsultant w dziedzinie psychiatrii szpitala w Słupcy

Uzyskanie tytułu lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii

Lekarz w Oddziale Leczenia Uzależnień

Lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego

szkolenie specjalizacyjne w Oddziale A Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu

Szkolenie specjalizacyjne w Oddziale Psychiatrycznym 15. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie

Staż podyplomowy z psychiatrii w Oddziale Psychiatrii i Leczenia Uzależnień ZOZ MSWiA w Poznaniu

Ukończenie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu