Dane firmy:

Poradnia Praxis

Raanan sp. z o.o. sp. komandytowa

E. Sczanieckiej 5/1

60-215 Poznań

Słownik:

– Poradnia Praxis – nazwa zakładu leczniczego podmiotu medycznego Raanan sp. z o.o. sp. komandytowa, zarejestrowanego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000209819 i uprawnionego do świadczenia usług medycznych,

– Specjalista Poradni Praxis (Specjalista) – lekarz uprawniony do świadczenia usług medycznych lub psycholog/terapeuta uprawniony do prowadzenia terapii lub psychoterapii,

– Konsultacja – umówiony termin na wskazany dzień oraz wskazaną godzinę u specjalisty Poradni Praxis w celu realizacji przez Specjalistę usługi,

– Strona www – serwis internetowy Poradni Praxis umieszczony pod adresem www.poradniapraxis.pl,

– Link do płatności – link przesłany w treści e-maila w celu dokonania płatności za konsultację  za pośrednictwem PayU.

1. Treści zamieszczone na stornie www.poradniaparaxis.pl

Treści zamieszczone w serwisie są materiałami edukacyjnymi dla Pacjentów i w żadnym przypadku nie mogę zastąpić konsultacji lekarskiej lub psychologicznej.

2. Usługi realizowane w Poradni Praxis

W ramach usług realizowanych przez Poradnię Praxis dostępne są konsultacje lekarskie, specjalistyczne konsultacje lekarskie oraz konsultacje psychologów, terapeutów oraz terapeutów uzależnień.

3. Sposoby realizacji konsultacji przez Poradnię Praxis

3.1. Pierwsze wizyty w Poradni Praxis  realizowane są:

– w siedzibie zakładu leczniczego,

– przez Internet z użyciem technologii umożliwiających przeprowadzenie videokonsultacji (musimy mieć możliwość potwierdzenia danych osobowych widząc Pacjenta)

3.2. Kolejne wizyty w Poradni Praxis – ich sposób realizacji określa Specjalista z uwzględnieniem stanu zdrowia Pacjenta. Możliwe sposoby to:

– w siedzibie zakładu leczniczego,

– przez Internet z użyciem technologii umożliwiających przeprowadzenie videokonsultacji,

– przez telefon – ten rodzaj wizyty jest dostępny dla Pacjentów znajdujących się pod regularną opieką Specjalistów Poradni Praxis i wyłącznie wówczas, kiedy Specjalista wyrazi na to zgodę.

4. Planowany czas trwania konsultacji poszczególnych Specjalistów:

– pierwsza wizyta u lekarza psychiatry – 30 minut,

– kolejna wizyta u lekarza psychiatry – 15 minut,

– pierwsza wizyta u o onkologa lub weryfikacja rozpoznania – 40 minut,

– kolejna wizyta u onkologa – 20 minut,

– konsultacje u psychologów, terapeutów oraz terapeutów uzależnień – 50 minut.

Czas realizacji konsultacji może ulec wydłużeniu, jeśli będzie tego wymagał stan zdrowia Pacjenta lub konieczność realizacji dodatkowych, nieplanowanych aktywności (np. wystawienie skierowania do szpitala). W takich przypadkach kolejne konsultacje w danym dniu mogą być realizowane z opóźnieniem.

5. Videokonsultacje – wymagania techniczne.

Aby można było zrealizować wizytę przez Internet niezbędne są:

– komputer/laptop/tablet/smartphone ze sprawną kamerą i mikrofonem

– dostęp do Internetu, którego szybkość działania umożliwia transmisję obrazu i głosu.

Aby konsultacja przez Internet mogła się odbyć, po kliknięciu w link prowadzący do wizyty należy wyrazić zgodę na dostęp aplikacji do mikrofonu oraz kamery (na ekranie pojawi się pytanie).

6. Dostępne sposoby umawiania się na konsultacje:

– przez Rejestrację Poradni telefonicznie pod numerem 602 493 394

– przez stronę poradniapraxis.pl

– przez inne podmioty pośredniczące takie jak np. Znany Lekarz, HaloDoctor.

W każdym przypadku należy określić Specjalistę, czy jest to pierwsza czy kolejna wizyta oraz czy realizowana będzie w siedzibie, przez videokonsultację lub telefonicznie.

7. Potwierdzenie terminu konsultacji

Termin konsultacji uznaje się za  potwierdzony po jego opłaceniu. Opłaty za konsultacje należy dokonać w następujących terminach:

– dla wizyt pierwszorazowych – od razu po umówieniu lub w terminie uzgodnionym z Rejestracją

– dla wizyt kolejnych – najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem konsultacji (np. konsultacja w poniedziałek o 15.00, płatność w poprzedzający czwartek do g. 18)

W przypadku braku płatności termin konsultacji ponownie będzie dostępny do sprzedaży dla innych Pacjentów

8. Metody płatności za usługi

– preferowany sposób to płatność za pośrednictwem PayU – Pacjent w treści maila otrzymuje wygenerowany przez Praxis link do opłacenia konsultacji

– przelewem na konto, po uzgodnieniu z Poradnią

– przez portale pośredniczące, np. Znany Lekarz

W związku z pandemią Covid, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentom oraz Personelowi, nie przewidujemy możliwości płatności gotówką.

9. Zasady realizacji konsultacji

Opłacona konsultacja realizowana jest zgodnie z ustalonym terminem u danego specjalisty Poradni Praxis. Ewentualne opóźnienia mogą wynikać z potrzeb innych Pacjentów Poradni Praxis (np. przedłużenie wizyty związane z koniecznością przygotowania specjalnej dokumentacji). Opóźnienia takie nie mogą być podstawą do złożenia reklamacji.

10. Zwroty

Zwroty za opłacone wizyty są możliwe wg następujących zasad:

– jeśli Pacjent zgłosił rezygnację z konsultacji na 2 dni robocze przed jej terminem (np. konsultacja była zaplanowana w poniedziałek, odwołanie w czwartek do godziny 18:00) zostanie dokonany zwrot na wskazane konto pomniejszony o prowizje pośredników (np. Znany Lekarz, PayU).

– jeśli Pacjent zgłosił rezygnację z konsultacji na 1 dzień roboczy przed jej terminem (np. konsultacja była zaplanowana w poniedziałek, odwołanie w piątek do godziny 18:00) zostanie dokonany zwrot na wskazane konto 50% wartości opłaty.

– jeśli Pacjent zgłosił rezygnację z konsultacji w dniu, w którym był jej termin (np. konsultacja była zaplanowana w poniedziałek, odwołanie w poniedziałek) zwrot nie przysługuje.

11. Polityka reklamacji

11.1. Forma reklamacji

– wszelkie reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej lub drogą mailową

11.2. Niezbędne informacje

– treść reklamacji powinna wskazywać czego dotyczy reklamacja oraz zawierać podpis i dane kontaktowe osoby składającej reklamację (w tym numer telefonu).

Poradnia Praxis dołoży wszelkiej staranności, aby rozpatrzyć w/w reklamację w ciągu 3 dni roboczych od daty jej otrzymania.