Praxis - medycyna pracy

Wt 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00

lek. Maria Staniek

Specjalista Psychiatra

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2015 r. Wiedzę i doświadczenie zdobywam w oddziale Kliniki Psychiatrii w Poznaniu oraz poradniach zdrowia psychicznego. Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, depresji, zaburzeń lękowych oraz innych zaburzeń psychicznych. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego odbyłam kursy z podstaw psychoterapii i psychogeriatrii oraz staże z neurologii na w Oddziale Klinicznym Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego oraz z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Swoją wiedzę aktualizuję poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach i kongresach, również międzynarodowych.

Posługuję się biegle językiem angielskim na poziomie C2 (posiadam certyfikat CPE – Certificate of Proficiency in English wydawany przez University of Cambridge).

W Poradni Praxis pracuję od kwietnia 2021 r.

Zajmuję się leczeniem w zakresie psychiatrii osób dorosłych.

Od 2018- staże kierunkowe i kursy w ramach specjalizacji z psychiatrii w dziedzinie:

  • neurologii,
  • psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • kursy z podstaw psychoterapii i psychogeriatrii

Doświadczenie zawodowe

Oddział Kliniczny Neurologii z Pododdziałem Udarowym – staż kliniczny

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu- staż kliniczny

Lekarz w Poradniach Zdrowia Psychicznego

Szkolenie specjalizacyjne w Klinice Psychiatrii w Poznaniu

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu