Praxis - medycyna pracy

Pn 12:00 – 18:00
Wt 9:00 – 13:30

dr. n. med. Agnieszka Kraszewska

Specjalista psychiatra

 

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą, absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia medyczne ukończyłam w 2009r. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dorosłych odbywałam w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2018 r. obroniłam pracę doktorską z  zakresu psychiatrii pt. „Ocena wpływu długotrwałego podawania litu na czynność tarczycy u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową”.

Jestem również autorem i współautorem prac pełnotekstowych dotyczących zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem choroby afektywnej dwubiegunowej w czasopismach psychiatrycznych polskich i zagranicznych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Moje aktualne zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół psychiatrii środowiskowej, która zakłada intensyfikację ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej prowadzonej w wyspecjalizowanych jednostkach, co ma przyczynić się do zmniejszenia liczby hospitalizacji psychiatrycznych.

Z zaangażowaniem i zrozumieniem staram się pomagać osobom zmagającym się z trudnościami psychicznymi, traktując każdego pacjenta indywidualnie,  biorąc pod uwagę również możliwe somatyczne, psychologiczne i środowiskowe przyczyny zaburzeń psychicznych.

Swoją wiedzę i umiejętności w dalszym ciągu systematycznie aktualizuję biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

W Poradni Praxis pracuję od stycznia 2022 r.

Oferuję pomoc lekarską w zakresie następujących problemów:

 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • zaburzenia lękowe (lęk napadowy, fobia społeczna, agorafobia, zaburzenia psychosomatyczne),
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • psychozy,
 • schizofrenia,
 • zaburzenia schizoafektywne,
 • zespół natręctw (OCD),
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego,
 • uzależnienia,
 • bóle psychogenne,
 • zaburzenia osobowości

Od 2013- staże kierunkowe w ramach specjalizacji z psychiatrii w dziedzinie:

 • leczenia uzależnień,
 • terapii dziennej,
 • zaburzeń nerwicowych,
 • psychiatrii konsultacyjnej;
 • kursy w dziedzinie klinicznego zastosowania psychoterapii, psychiatrii sądowej i orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego

Publikacje:

 • artykuł poglądowy (pierwszy autor) ,,Choroba afektywna dwubiegunowa z szybką, ultra-szybką lub okołodobową zmianą faz”, Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2013, 8,2: 56-64
 • artykuł poglądowy (pierwszy autor) ,,Wpływ stosowania litu na czynność gruczołu tarczowego u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową” Psychtria Polska 2014; 48(3): 417-428
 • artykuł badawczy (pierwszy autor) „A cross-sectional study of thyroid function in 66 patients with bipolar disorder receiving lithium for 10–44 years” Bipolar Disorders 2015 Jun;17(4):375-80
 • artykuł poglądowy (pierwszy autor) ,,Wpływ dodania innych leków psychotropowych na czynność tarczycy u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową leczonych długotrwale litem” Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2019, 35 (2), 111–119
 • artykuł badawczy (współautor) ,,Kidney, thyroid and other organ functions after 40 years or more of lithium therapy: a case series of five patients” Therapeutic Advances in Psychopharmacology 2016 Aug;6(4):277-82
 • artykuł badawczy (pierwszy autor) Agnieszka Kraszewska, Katarzyna Ziemnicka, Jerzy Sowiński, Ewa Ferensztajn-Rochowiak, Janusz K Rybakowski ,,No Connection between Long-Term Lithium Treatment and Antithyroid Antibodies” Pharmacopsychiatry. 2019 Sep;52(5):232-236.