Czym charakteryzuje się nerwica?

Nerwica, nazywana również zaburzeniami lękowymi, jest zaburzeniem emocjonalnym obejmującym wiele objawów chorobowych, w których najważniejszym jest lęk. Może mieć różne nasilenie – od stałego niepokoju, aż po gwałtowny lęk paniczny. Może objawiać się pod postacią fobii, obsesji lub somatyzacji takich jak: ból brzucha, kołatanie serca oraz innych fizycznych dolegliwości odczuwanych przez Pacjenta.

Szacuje się, że nerwicy doświadcza 30% populacji. Mimo powszechności jej występowania bardzo trudno jest podać prostą definicję. Odnosząc się do strachu, który jest związany z konkretną przyczyną w przypadku lęku, mówi się, że nie można określić jego przyczyny. Jednak w takim podejściu nie mieści się np. fobia społeczna, gdzie przyczyna doznań lękowych jest bardzo łatwa do wskazania. Lęk często towarzyszy również innym chorobom (np. choroby nowotworowe, układu krążenia). Najczęściej występuje u Pacjentów w wieku 20-40 lat. Oprócz uczucia lęku bardzo często pojawiają się objawy somatyczne.

W Poradni Praxis leczenie nerwicy odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami, czyli poprzez połączenie farmakoterapii z różnymi technikami psychoterapeutycznymi. Dzięki temu Pacjenci cierpiący na te dolegliwości mogą powrócić do swojej codzienności i relatywnie komfortowo żyć. Pacjenci, szukając w Internecie pomocy pod hasłem leczenie nerwicy Poznań, oczekują kompleksowej pomocy. Jest to możliwe w Poradni Praxis, gdzie w jednym miejscu pracują lekarze psychiatrzy oraz psychoterapeuci korzystający ze wspólnej dokumentacji medycznej i metodyki pracy.

Najczęściej oprócz uczucia lęku spowodowanego różnymi stresorami objawem nerwicy mogą być fizyczne dolegliwości  nazywane somatyzacjami. Są to zwykle bóle (najczęściej zlokalizowane w okolicy brzucha), arytmia, potliwość, duszności, zawroty głowy. Osoby doświadczające tego typu problemów w sposób nawracający zwykle trafiają do gabinetu lekarskiego, np. kardiologa, chirurga czy neurologa. Wynika to z przekonania Pacjenta, że występujące objawy  natury somatycznej są związane z chorobą odpowiednio układu krążenia czy układu pokarmowego.

leczenie nerwicy poznań

W przypadku pojawienia się wymienionych wyżej objawów należy rozpatrzeć możliwość, że powoduje je nerwica. Poznań to siedziba Poradni Praxis. Pracujący w niej specjaliści  mogą pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy przedstawiane dolegliwości mają podłoże nerwicowe, a jeśli tak jest, zostanie postawiona właściwa diagnoza i wdrożone odpowiednie leczenie.

Leczenie nerwicy w Poznaniu – dlaczego my?

Praxis jest wyspecjalizowaną placówką medyczną zajmującą się leczeniem problemów zdrowia psychicznego u dorosłych, dzieci oraz młodzieży. Pierwszy etap w drodze do poprawy stanu zdrowia psychicznego polega zawsze na postawieniu diagnozy – w przypadku Poradni Praxis zazwyczaj przez lekarza psychiatrę. Obecne standardy leczenia wymagają połączenia farmakoterapii oraz psychoterapii. Psychologowie w Poradni Praxis zajmujący się zaburzeniami lękowymi posiadają wieloletnie doświadczenie, wykształcenie kierunkowe oraz certyfikaty poświadczające dodatkowe umiejętności zawodowe. Kolejnym krokiem jest przygotowywanie odpowiedniej terapii zapewniającej skuteczne leczenie nerwicy. Poznań to miejsce, gdzie prowadzimy konsultacje i spotkania terapeutyczne, zapewniając kompleksowe wsparcie w walce z chorobą. Odpowiednie podejście, empatia i czas, który mamy dla każdego Pacjenta, stanowią klucz do przezwyciężenia stanów lękowych.