Praxis - medycyna pracy

Wt 15:00 – 19:00
Śr 9:30 – 15:30
Pt 9:30 – 15:00

dr n. med. Klaudia Domowicz

Specjalista psychiatra

 

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2014 r. Wiedzę i doświadczenie zdobywam w oddziale Kliniki Psychiatrii w Poznaniu, poradniach zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień.

Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, depresji, zaburzeń lękowych oraz innych zaburzeń psychicznych.

W mojej pracy naukowej szczególnie interesuję się objawami negatywnymi schizofrenii, które są również tematem otwartego przeze mnie przewodu doktorskiego.

W trakcie szkolenia specjalizacyjnego odbyłam staże w Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Międzyrzeczu i Centrum Leczenia Uzależnień w Poznaniu oraz kursy z podstaw psychoterapii i psychogeriatrii. Swoją wiedzę aktualizuję poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach i kongresach.

W Poradni Praxis pracuję od lutego 2020 r.

  • Zajmuję się leczeniem w zakresie psychiatrii osób dorosłych.

 „Emotion recognition and theory of mind in chronic schizophrenia: association with negative symptoms.”

Autorzy: Andrzejewska Marta, Wójciak Paweł, Domowicz Klaudia, Rybakowski Janusz; Archives of Psychiatry & Psychotherapy, Dec2017, Vol. 19 Issue 4, p7-12.6p.DOI:10.12740/APP/79878

 

 „Polska wersja Skali Samooceny Objawów Negatywnych (Self-evaluation of Negative Symptoms – SNS)”

Autorzy: Wójciak Paweł, Górna Krystyna, Domowicz Klaudia, Jaracz, Krystyna, Szpalik Renata, Michalak Michał, Rybakowski Janusz; Psychiatria Polska, 2019, Vol. 53 Issue 3, p551-559

 

„Polska wersja Krótkiej Skali Objawów Negatywnych (Brief Negative Symptom Scale – BNSS)”

Autorzy: Wójciak Paweł, Górna Krystyna, Domowicz Klaudia, Jaracz Krystyna, Gołêbiewska Katarzyna, Michalak Michał, Rybakowski Janusz. Psychiatria Polska, 2019, Vol. 53 Issue 3, p541-549, 9p.

 

„Ocena nasilenia objawów negatywnych u mężczyzn i kobiet z rozpoznaniem schizofrenii z zastosowaniem polskiej wersji Krótkiej Skali Objawów Negatywnych oraz Skali Samooceny Objawów Negatywnych.”

Autorzy: Wójciak Paweł,Górna Krystyna, Domowicz Klaudia, Jaracz Krystyna, Szpalik Renata, Michalak Michał, Różański Maciej, Rybakowski Janusz; Neuropsychiatry & Neuropsychology / Neuropsychiatria i Neuropsychologia,2018,Vol. 13 Issue 4, p121-127, 7p

 

„Objawy negatywne schizofrenii pierwotne i wtórne, zespół deficytowy, uporczywe objawy negatywne.”

Autorzy: Paweł Wójciak, Klaudia Domowicz, Janusz Rybakowski; Neuropsychiat. Neuropsycho., 2017 : Vol. 12, nr 3, s. 108-117

 

„Treatment of negative symptoms of schizophrenia.”

Autorzy: Paweł Wójciak, Klaudia Domowicz, Janusz Rybakowski; Farmakoter. Psychiat. Neurol., 2016 : T. 32, nr 4, s. 209-220

 

„Gender differences in the assessment of negative symptoms using second generation rating scales – BNSS and SNS.”

Autorzy: Paweł Wójciak, Krystyna Górna, Klaudia Domowicz, Krystyna Jaracz, Katarzyna Gołębiewska, Justyna Kiejda, Janusz Rybakowski.Eur. Psychiatry, 2019 : Vol. 56, suppl., s. S728., E-Poster Presentation of the 27th European Congress of Psychiatry. EPA 2019

 

„Staging of schizophrenia with the use of PANSS: an international multi-center study.”

Autorzy: Konstantinos N. Fountoulakis, Elena Dragioti, Antonis T. Theofilidis and coworkers; Int. J.Neuropsychopharmacol., 2019 : Vol. 22, nr 11, s. 681-697

 

„Depresja psychotyczna u pacjentki ze współistniejącym zespołem Turnera i zaburzeniem ze spektrum autyzmu.”,

Autorzy: Agnieszka Słopień, Joanna Salagierska, Klaudia Domowicz, Anna Lewandowska, Janusz Rybakowski; Neuropsychiat. Neuropsychol., 2017 : Vol. 12, nr 1, s. 38-46

 

„Potworniak jajnika z zapaleniem mózgu? Rozmowy psychiatrów z ginekologami, neurologami i gastroenterologami.”

Autorzy: Katarzyna Jowik, Emilia Gąsiorowska, Klaudia Domowicz, Piotr Iwanowski, Piotr Kowal, Danuta Lenart-Jankowska, Mikołaj Olejnik, Filip Rybakowski; III Psychiatria – dialogi interdyscyplinarne, Wrocław 2018

Od 2013- staże kierunkowe w ramach specjalizacji z psychiatrii w dziedzinie:

  • neurologii,
  • psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • leczenia uzależnień,
  • terapii dziennej,
  • zaburzeń nerwicowych,
  • psychiatrii konsultacyjnej;
  • kursy w dziedzinie klinicznego zastosowania psychoterapii, psychiatrii sądowej i orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe

Uzyskałam tytuł Specjalisty Psychiatry

Lekarz w Poradni Praxis

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu- staż kliniczny

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Poznaniu- staż kliniczny

Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu- staż kliniczny

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu