Praxis - medycyna pracy

Wt 14:00 – 18:00

lek. Aleksandra Jędrzejczak

Specjalista psychiatra

 

Jestem absolwentką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, studia medyczne ukończyłam w 2012 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując początkowo w Zachodniopomorskim Centrum Zdrowia Psychicznego Medison w Koszalinie pod kierownictwem
Kliniki i Katedry Psychiatrii w Szczecinie. Następnie od 2016 roku kontynuowałam szkolenie specjalizacyjne w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie oraz pełniłam dyżury medyczne na Oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Kaliszu.
W 2019 roku zdałam egzamin specjalizacyjny podczas którego uzyskałam jeden z najlepszych wyników w kraju uzyskując tytuł specjalisty psychiatry.
Obecnie od 2019 roku jestem związana ze Szpitalem Miejskim im. F.Raszei w Poznaniu, pracuję i pełnię dyżury medyczne na Oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, udzielam konsultacji oraz prowadzę leczenie osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych.
W codziennej pracy zajmuję się diagnostyką i leczeniem różnych zaburzeń i chorób psychicznych u osób dorosłych m.in. bezsenności, zaburzeń lękowych, depresji, schizofrenii i uzależnień. Chętnie korzystam ze współpracy z lekarzami innych specjalności w procesie diagnostycznym i
terapeutycznym, w razie konieczności kieruję na dodatkowe badania laboratoryjne czy obrazowe. Doceniam współpracę z psychologami i psychoterapeutami.

  • Zajmuję się leczeniem w zakresie psychiatrii osób dorosłych.
  • Pom J Life Sci 2015, 61, 4, 378-382 „Ochronne właściwości cholesterolu HDL i zwapnień w blaszce miażdżycowej w zaawansowanej miażdżycy u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu” Dariusz Kotlęga, Jędrzej Stolarczyk, Aleksandra Karpowicz (Jędrzejczak), Joanna Jarowicz, Anna Bajer- Czajkowska, Przemysław Nowacki
    Katedra i Klinika Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wykształcenie / Doświadczenie zawodowe

Lekarz starszy asystent w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Szpitalu Miejskim im.F.Raszei w Poznaniu

Uzyskałam tytuł specjalisty psychiatry

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii w Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie

Staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie

Ukończyłam Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie