Umów wizytę u psychiatry
dzieci i młodzieży
w Poradni Praxis.

Z dniem 1 czerwca 2024 Poradnia Praxis zakończyła świadczenie usług w zakresie psychiatrii dziecięcej.

Praxis - psychiatra dla dorosłych

PSYCHIATRA
DLA
DOROSŁYCH

View more
Praxis - psychiatra dzieci i młodzieży

PSYCHIATRA
DZIECI I
MŁODZIEŻY

View more
Praxis - leczenie alkocholizmu

LECZENIE
ALKOHOLIZMU

View more
Praxis - terapia dla par

TERAPIA
DLA PAR

View more
Praxis - psycholog dla dorosłych

PSYCHOLOG
DLA
DOROSŁYCH

View more
Praxis - psycholog dzieci i młodzieży

PSYCHOLOG
DZIECI I
MŁODZIEŻY

View more
Praxis - terapia uzależnień

TERAPEUTA
UZALEŻNIEŃ

View more
Praxis - seksuolog

SEKSUOLOG

View more

Czy dzieci i młodzież mogą cierpieć z powodu zaburzeń psychicznych?

 

Niektórzy mogą się temu dziwić, jednak okazuje się, że niestety już niemal co piąte dziecko zmaga się z problemami wymagającymi wsparcia psychologa lub psychiatry dziecięcego.
Choć ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży jest u nas coraz gorzej, to jednak z uwagi na funkcjonujące wciąż jeszcze w społeczeństwie szkodliwe stereotypy, rodzice często zwlekają ze zgłoszeniem dziecka do specjalisty.

 

Czym zajmuje się psychiatra dziecięcy?

 

Dzieci mogą cierpieć z powodu tych samych zaburzeń psychicznych, co osoby dorosłe, takich jak m.in. depresja, zaburzenia lękowe, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, zaburzenia odżywiania i wiele innych. Jednak ich przebieg może znacząco różnić się od tego, który obserwujemy u dorosłych. Są też takie zaburzenia, które psychiatrzy dziecięcy mają okazję diagnozować częściej niż psychiatrzy dorosłych – są to np. zaburzenia neurorozwojowe, takie jak ADHD czy spektrum autyzmu.

Psychiatra dziecięcy w procesie diagnostycznym musi odnieść to, z jakimi objawami zgłasza się pacjent do norm wiekowych, aktualnego poziomu rozwoju, ale – co szczególnie istotne – wziąć pod uwagę kontekst rodzinny oraz to, jak funkcjonuje dziecko w grupie rówieśniczej. Psychiatra dziecięcy zajmuje się zarówno diagnostyką, jak i leczeniem zaburzeń psychicznych.

W psychiatrii dzieci i młodzieży postępowaniem pierwszego rzutu jest psychoterapia lub wsparcie psychologiczne. To od nich powinno zaczynać się leczenie. Często jednak stan pacjenta wymaga włączenia farmakoterapii. Zalecane przez psychiatrę leki są w dłuższej perspektywie dobrze tolerowane przez pacjenta i nie powodują uzależnień.

psychiatra dzieci i młodzieży

Jak wygląda konsultacja psychiatryczna dziecka?

 

Standardowo składa się ona z następujących elementów:

  • wywiadu od rodziców dotyczącego okresu okołoporodowego, rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, obciążeń somatycznych, historii zaburzeń psychicznych w rodzinie
  • oceny stanu psychicznego dziecka

Zwykle psychiatra dziecięcy prosi o dostarczenie przez rodziców czy opiekunów:

  • książeczki zdrowia dziecka
  • informacji od nauczycieli na temat funkcjonowania w szkole
  • opinii z badania psychologicznego (jeżeli takie się odbyło)
  • dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia przez lekarzy innych specjalności