Praxis - medycyna pracy

Pn 11:30 – 16:30
Wt 11:00 – 13:30
Śr 13:00 – 17:00

lek. Katarzyna Derda-Matkowska

Specjalista psychiatra

Jestem Lekarzem specjalistą psychiatrą. Praktykę lekarską prowadzę od blisko 10 lat. W codziennej pracy zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem osób dorosłych. Najczęściej moi Pacjenci zgłaszają objawy w przebiegu zaburzeń adaptacyjnych, nastroju (np. depresja), nerwicy, zaburzenia lękowe, wynikające ze stresu, zaburzeń snu, w przebiegu uzależnień od substancji lub zachowań. W swojej praktyce spotykam się również z zaburzeniami osób w podeszłym wieku. Prowadzą leczenie Pacjentów z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami osobowości. W praktyce ambulatoryjnej prowadzą również leczenie Pacjentów psychotycznych, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego. Wiedzę oraz doświadczenie zdobywałam w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz pracując w poradniach zdrowia psychicznego.

W Poradni Praxis pracuję od VI.2015

Zajmuję się leczeniem w zakresie psychiatrii osób dorosłych.

2014 staż w zakresie Lecznictwa Uzależnień w Centrum Profilaktyki Uzależnien (al. Marcinkowskiego 21) w Poznaniu.

Wykształcenie / Doświadczenie zawodowe

Złożyłam Egzamin Państwowy i uzyskałam tytuł Specjalisty Psychiatry

Pracuję jako lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego

Lekarz w Poradni Praxis

Lekarz w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu

Ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu