Skale samooceny

Poniżej przedstawiony test został opracowany na podstawie testu przygotowanego przez amerykańską psycholog  Kimberly Young, uznanego specjalistę od uzależnień behawioralnych. Wynik testu ma umożliwić ocenę stopienia Twojego uzależnienia od Internetu. Zaznacz właściwą wg Ciebie odpowiedź.

Ważne:

  1. Test składa się z 8 pytań. 
  2. Czas potrzebny na jego wypełnienie to 5 minut
  3. Rozwiązywany przez Ciebie test jest widoczny wyłącznie na Twoim komputerze. 
  4. Uzyskane przez Ciebie wyniki nie są nigdzie zapisywane, przetwarzane lub przekazywane
  5. Test jest bezpłatny. Interpretacja wyniku również jest bezpłatna.

Test Kimberly Young - uzależnienie od Internetu

Czy czujesz się zaabsorbowana/y internetem do tego stopnia, że ciągle rozmyślasz o odbytych sesjach Internetowych i/lub nie może doczekać się kolejnych sesji)?
Czy odczuwasz potrzebę zwiększenia ilości czasu spędzanego przy Internecie, aby uzyskać większe zadowolenie (mieć więcej satysfakcji)?
Czy podejmowałeś/aś wielokrotnie nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z Internetu?
Czy odczuwałeś/aś wewnętrzny niepokój, miałeś/aś nastrój depresyjny albo byłeś/aś rozdrażniony/a wówczas, kiedy próbowałeś/aś ograniczać lub przerwać korzystanie z Internetu?
Czy zdarzało Ci się spędzać przy Internecie więcej czasu niż pierwotnie planowałaś/eś?
Czy kiedykolwiek ryzykowałeś/aś utratą bliskiej osoby, ważnych relacji z innymi ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawodowej w związku z ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w Internecie?
Czy kiedykolwiek skłamałeś/aś swoim bliskim, terapeutom albo komuś innemu w celu ukrycia twojego nadmiernego zainteresowania Internetem?
Czy używasz Internetu w celu ucieczki od problemów, albo w celu uniknięcia nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub depresji)?

Partnerzy