Ankieta oceny poziomu lęku HADS

A. Czuję się napięta/y lub zdenerwowana/y
B. Mam takie poczucie, jakby miało mi się coś przydażyć
Odp 1
Odp 2
Odp 3
Odp 4