Skala Liebowitza - kwestionariusz oceny poziomu lęku dla osób z fobią społeczną

1a. Telefonowanie w obecności innych - poziom lęku
1b. Telefonowanie w obecności innych - systematyczność unikania
2a. Uczestniczenie w dyskusji w małej grupie - poziom lęku
2b. Uczestniczenie w dyskusji w małej grupie - systematyczność unikania
3a. Jedzenie w miejscach publicznych - poziom lęku
3b. Jedzenie w miejscach publicznych - systematyczność unikania
4a. Picie alkoholu z innymi w miejscach publicznych (np. pub) - poziom lęku
4b. Picie alkoholu z innymi w miejscach publicznych (np. pub) - systematyczność unikania
5a. Rozmowa z jakimś autorytetem lub urzędnikiem, przełożonym - poziom lęku
5b. Rozmowa z jakimś autorytetem lub urzędnikiem, przełożonym - systematyczność unikania
6a. Występ (lub przemawianie) wobec publiczności, aktywne uczestniczenie - poziom lęku
6b. Występ (lub przemawianie) wobec publiczności, aktywne uczestniczenie - systematyczność unikania
7a. Wyjście na przyjęcie/imprezę, gdzie nie wszystkich znasz - poziom lęku
7b. Wyjście na przyjęcie/imprezę, gdzie nie wszystkich znasz - systematyczność unikania
8a. Bycie obserwowanym (np. podczas pracy, w szkole) - poziom lęku
8b. Bycie obserwowanym (np. podczas pracy, w szkole) - systematyczność unikania
9a. Bycie obserwowanym podczas pisania - poziom lęku
9b. Bycie obserwowanym podczas pisania - systematyczność unikania
10a. Wykonanie telefonu do nieznajomej osoby - poziom lęku
10b. Wykonanie telefonu do nieznajomej osoby - systematyczność unikania
11a. Rozmawianie z kimś mało lub nieznanym - poziom lęku
11b. Rozmawianie z kimś mało lub nieznanym - systematyczność unikania
12a. Spot(y)kanie kogoś obcego - poziom lęku
12b. Spot(y)kanie kogoś obcego - systematyczność unikania
13a. Korzystanie z publicznej toalety - poziom lęku
13b. Korzystanie z publicznej toalety - systematyczność unikania
14a. Wchodzenie do pomieszczenia gdzie jest już grupa osób - poziom lęku
14b. Wchodzenie do pomieszczenia gdzie jest już grupa osób - systematyczność unikania
15a. Bycie w centrum uwagi (np. opowiadanie czegoś innym) - poziom lęku
15b. Bycie w centrum uwagi (np. opowiadanie czegoś innym) - systematyczność unikania
16a. Przemawianie na spotkaniu - poziom lęku
16b. Przemawianie na spotkaniu - systematyczność unikania
17a. Czytanie jakiegoś testu innym osobom - poziom lęku
17b. Czytanie jakiegoś testu innym osobom - systematyczność unikania
18a. Spieranie się, oponowanie nieznanym sobie osobom - poziom lęku
18b. Spieranie się, oponowanie nieznanym sobie osobom - systematyczność unikania
19a. Patrzenie w oczy osobom mało znanym - poziom lęku
19b. Patrzenie w oczy osobom mało znanym - systematyczność unikania
20a. Zdawanie relacji, przedstawianie sprawozdania/raportu wobec grupy - poziom lęku
20b. Zdawanie relacji, przedstawianie sprawozdania/raportu wobec grupy - systematyczność unikania
21a. "Podrywanie" kogoś - poziom lęku
21b. "Podrywanie" kogoś - systematyczność unikania
22a. Zwracanie towarów w sklepie, gdzie zwroty są normalnie akceptowane - poziom lęku
22b. Zwracanie towarów w sklepie, gdzie zwroty są normalnie akceptowane - systematyczność unikania
23a. Wyprawianie przyjęcia/ imprezy we własnym domu - poziom lęku
23b. Wyprawianie przyjęcia/ imprezy we własnym domu - systematyczność unikania
24a. Odmawianie nachalnemu sprzedawcy - poziom lęku
24b. Odmawianie nachalnemu sprzedawcy - systematyczność unikania
Uzyskany wynik testu wskazuje, że stopień nasilenia fobii jest w zakresie normy. Jeśli z jakiegoś powodu czujesz, że chcesz porozmawiać o swojej sytuacji ze specjalistą zapraszamy do kontaktu
Uzyskany wynik testu wskazuje, że stopień nasilenia fobii jest wyraźny. Uzyskany wynik powinien zostać omówiony z psychologiem specjalizującym się w terapii osób z zaburzeniami lękowymi.
Uzyskany wynik testu wskazuje, że stopień nasilenia fobii jest poważny. Uzyskany wynik powinien zostać omówiony z lekarzem psychiatrą.
Uzyskany wynik testu wskazuje, że stopień nasilenia fobii jest BARDZO POWAŻNY. Uzyskany wynik MUSI zostać omówiony z lekarzem psychiatrą.