Dziecko odczuwa czasami silny lęk, doprowadzający do wymiotów przed zaśnięciem

Czy dziecko w wieku 9 lat, które nie ma problemów w kontaktach z społecznych, problemów w nauce wymaga konsultacji, bo odczuwa czasami silny lęk, doprowadzający do wymiotów przed zaśnięciem i w nocy z powodu: - hałasu dochodzącego z ulicy (odgłosy rozmów, śpiewu, dźwięków muzyki) - nizanego hałasu za ścianą u sąsiadów, -burzy, silnego wiatru. - późnego powrotu lub nieobecności jednego z domowników. Opisane zachowanie trwa od ok 1 roku. Dziecko uspokaja się przy czytaniu książki przez rodzica. Nie potrafi zasnąć samodzielnie, chociaż do 8 roku zasypiała już samodzielnie. Dodam, że w życiu naszej rodziny nie doszło do żadnego zdarzenia z powodu powyższych okoliczności

Często rodzice spostrzegają funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej dziecka odmiennie od niego samego.

To, co dla rodzica może być nieistotną błahostką, dziecku wydawać może się prawdziwym dramatem.

Pani wspomina, że nie doszło do żadnego istotnego wydarzenia, które mogłoby spowodować objawy lękowe u dziecka. Wydarzenia i zmiany nieistotne a czasem nawet pozytywne z perspektywy rodzica mogą jednak być trudne do poradzenia sobie z nimi z perspektywy dziecka.

Podane informacje nie są wystarczające do zdiagnozowania przyczyn trudności i sformułowania ewentualnych zaleceń. Brakuje np. informacji o nasileniu i częstotliwości niepokojących objawach w ciągu ostatniego roku, czy o stanie zdrowia dziecka, ew. przebytych lub leczonych schorzeniach, czy o charakterze więzi i relacji dziecka z rodzicami. W tym kontekście trudno jest jednoznacznie ustalić, czy występowanie wymiotów spowodowane jest lękiem.

Zakładam jednak, że skoro Pani zwraca się z pytaniem, to opisane symptomy są na tyle nasilone bądź częste, że budzą uzasadniony niepokój.

Ponieważ opisane objawy lękowe utrzymują się u dziecka od roku, warto zasięgnąć porady specjalisty- na początek psychologa dziecięcego (być może w
dalszej kolejności także psychiatry), aby poszukać konstruktywnych sposobów wspierania dziecka w poradzeniu sobie z lękiem, ale także pediatry, aby wykluczyć somatyczne podłoże opisanych trudności.

Warto także przyjrzeć się temu, jak Rodzice reagują w sytuacji wystąpienia symptomów lękowych u dziecka.

W sprawie terminów wizyt prosimy o kontakt z Rejestracją Poradni Praxis ( kontakt poniżej)

Odpowiedź przygotowała:

mgr Marta Kostecka-Rogowska psycholog dziecięcy