Depresja, zaburzenia snu, melatonina

Czy melatonina może pomóc przy zaburzeniach rytmu dobowego, spowodowanych depresją ?Nie cierpię na bezsenność, śpię normalnie, natomiast mam wyraźnie obniżoną aktywność i samopoczucie w ciągu dnia - przy radykalnej poprawie obydwu rzeczy wieczorem. Dowiedziałem się z literatury przedmiotu że jest to jeden ze skutków depresji. Leki antydepresyjne, przepisywane mi przez psychiatrę (przyjmuję je od wielu miesięcy), nie regulują tego.Jest to bardzo uciążliwe, utrudnia sprostanie problemom życiowym, powoduje przegrywanie przeze mnie wielu spraw a tym samym utrudnia (czy wręcz uniemożliwia) wychodzenie z depresji. Może jest jakiś inny lek normalizujący aktywność dobową ?

Melatoninę stosuje się w zaburzeniach snu spowodowanych stałą pracą nocną albo spowodowanych zmianą stref czasowych.

Są pojedyncze doniesienia o stosowaniu melatoniny w depresji  o łagodnym nasileniu. W głębszych zaburzeniach depresyjnych nie jest ona skuteczna.

Jeżeli stosuje Pan od kilku miesięcy lek przeciwdepresyjny i (jak rozumiem) nadal nie ma oczekiwanych efektów leczenia należałoby rozważyć zmianę leku.

W tym celu należałoby skontaktować się z lekarzem psychiatrą.

Odpowiedź przygotowała:
dr n. med. Anna Leszczyńska-Rodziewicz
specjalista psychiatra