Czy zajmują się Państwo przypadkami DDA?

Czy zajmują się Państwo przypadkami DDA? Zamierzam zmienić lekarza prowadzącego-szukam pomocy.

Tak prowadzimy Pacjentów DDA ( Dorosłe Dziecko Alkoholika – więcej znajdziecie Państwo tu).

W Poradni Praxis osoby DDA prowadzone są przez zespół specjalistów tj. lekarza psychiatrę ( tu może Pani wybrać kobietę lub mężczyznę) oraz terapeutę uzależnień ( tu mamy „tylko” mężczyznę – ale jest to osoba z bardzo dużym doświadczeniem w zakresie terapii uzależnień, osób współuzależnionych, DDA oraz terapii osób podlegających działaniom przemocowym.)

Takie postępowanie daje największą szansę na powrót do normalnego funkcjonowania.

W sprawie terminu wizyty u lekarza psychiatry oraz terapeuty proszę kontaktować się z Poradnią