Czy prowadzicie ocenę rozwojową dziecka?

Jestem mamą syna - 8 latka . Chciałabym wykonać w poradni ocenę rozwojową syna .

Niestety nie możemy podjąć się wykonania takiej oceny- nie posiadamy do tego narzędzi.

Taka ocena, jeśli ma być rzetelna i kompleksowa, wymaga  przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego z użyciem metod, którymi nie dysponujemy w Poradni Praxis.

Wykonują ją Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego nieodpłatnie.

Zwykle badanie odbywa się podczas 2 spotkań.

Załączam link z listą poradni województwa wielkopolskiego.

Osobiście mogę zaproponować konsultację w wypadku problemów wychowawczych  lub występowania niepokojących symptomów u dziecka- emocjonalnych i/ lub behawioralnych.

Zakładam, że jeśli chciałaby Pani przeprowadzić ocenę rozwoju dziecka, obserwuje Pani w funkcjonowaniu dziecka coś, co Panią niepokoi i w takiej sytuacji  zaprosić mogę na konsultację do Poradni Praxis, która obejmuje minimum 3 spotkania: rozmowę wstępną z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka, spotkanie diagnostyczne z dzieckiem i następujące po niej spotkanie z rodzicem służące omówieniu obserwacji i zaleceń.

Zdarza się jednak, że jedno spotkanie  dzieckiem okazuje się nie wystarczające i potrzeba 2-3 spotkań z samym dzieckiem.

Odpowiedź przygotowała: mgr Marta Kostecka-Rogowska