Diagnostyką i terapią przewlekłego zmęczenia oraz zespołu przewlekłego zmęczenia (Chronic Fatigue Syndrome ME/CFS) w Poradni Praxis zajmują się specjaliści posiadający doświadczenie naukowe i kliniczne w tym obszarze. Intensywne szkolenie, wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi z całego świata oraz realizacja własnych projektów badawczych, w których wzięło udział ponad 2000 Pacjentów, pozwoliły na opracowanie optymalnego algorytmu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Działamy w oparciu o metodykę opracowaną pod kierunkiem dr. hab. Pawła ZalewskiegoZakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Collegium Medicum Uniwerstetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy).

Nasz zespół