Praxis - medycyna pracy

Pn 15:00 – 20:00

Pt 15:00 – 20:00

dr n. hum. Jerzy Gościniak

Psycholog, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji

 

Ukończyłem Studium Terapii uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, szkolenia w zakresie uzależnień czynnościowych (hazard, seks, internet) oraz czteroletni kurs terapii analitycznej Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

Pracuję w podejściu psychodynamicznym korzystając także z innych nurtów psychoterapeutycznych dostosowując metody pracy do indywidualnych potrzeb klienta.

Prowadzę terapię indywidualną m.in. z osobami z problemami nerwicowymi, przezywającymi trudności w związkach, relacjach z ludźmi. Udzielam pomocy osobom nadużywającym alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osobom uzależnionym od internetu i pornografii. Pracuję także z bliskimi osób uzależnionych, których związki uległy destrukcji spowodowanej uzależnieniem, a które pragną zatrzymać ten niszczący proces.

W Poradni Praxis pracuję od października 2021 r.

  • Terapia indywidualna dla osób nadużywających alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób uzależnionym od Internetu i pornografii
  • Terapia dla bliskich osób uzależnionych
  • Terapia dla osób z problemami nerwicowymi, przezywającymi trudności w związkach, relacjach z ludźmi

Studia Kulturoznawcze., 1 (14)/2018,

Autorzy: Jerzy Gościniak, Monika Obrębska,

Ciało w kulturze narcyzmu.  s. 33-49.

Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej. Warszawa: PWN; 2017

Tytuł rozdziału: Seksualność w relacji terapeutycznej. s. 175-194;

 

Zeszyty Artystyczne UAP., XI,2/2015

Jerzy Gościniak, Sonia Rammer

Jak można wyśnić dzieło sztuki. Model oniryczny twórczości artystycznej w psychoanalizie. s. 7-26.

 

Zeszyty Artystyczne UAP., XI,2/2015

Jerzy Gościniak, Sonia Rammer

Przystosowanie do choroby nowotworowej a narcyzm i twórczość w świetle koncepcji Heinza Kohuta., s. 115-128.

 

Zaburzenia osobowości Problemy diagnozy klinicznej. Poznań: Wydawnictwo UAM; 2014

Tytuł rozdziału:

Narcystyczne zaburzenie osobowości. s. 154-170;

 

Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2010

Tytuł rozdziału: Dwa modele psychopatologii i dwie strategie analityczne s.175-194;

 

Roczniki Psychologiczne KUL., XI,2,/2008

Autorzy Jerzy Gościniak, Michał Mocek

Narcyzm i patologia narcystyczna w świetle założeń teoretycznych psychologii self Heinza Kohuta. s. 7-26

 

 

Współczesna psychoanaliza. Modele konfliktu i deficytu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 2005

Autorzy: Lidia Cierpiałkowska, Jerzy Gościniak,

Tytuł rozdziału: Współczesna psychoanaliza – cztery koncepcje zjawisk klinicznych i terapii

 

Współczesna psychoanaliza. Modele konfliktu i deficytu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 2005

Autorzy: Jerzy Gościniak, Tomasz Raginia

Tytuł rozdziału: Zastosowanie modeli konfliktu i deficytu w wyjaśnianiu zjawisk psychopatologicznych

 

Redakcje książek:

Cierpiałkowska, L., Gościniak, J., (red.), (2002). Współczesna psychoanaliza. Teorie relacji z obiektem. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora.

Cierpiałkowska, L., Gościniak, J., (red.), (2005). Współczesna psychoanaliza. Modele konfliktu i deficytu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Cierpiałkowska, L., Gościniak, J., (red.), (2010). Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie. Wybrane zagadnienia. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Doświadczenie zawodowe:

Uniwersytet Szczeciński, Zakład Psychologii Klinicznej

Kurator w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto

Poradnia Zdrowia Psychicznego Poznań - Nowe Miasto

Zakład Poprawczy w Sadowicach

Ukończyłem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychologii Zdrowia