Kim Basinger

Lęk przed przebywaniem w miejscach publicznym