Test Kimberly Young - uzależnienie od Internetu

Czy czujesz się zaabsorbowana/y internetem do tego stopnia, że ciągle rozmyślasz o odbytych sesjach Internetowych i/lub nie może doczekać się kolejnych sesji)?
Czy odczuwasz potrzebę zwiększenia ilości czasu spędzanego przy Internecie, aby uzyskać większe zadowolenie (mieć więcej satysfakcji)?
Czy podejmowałeś/aś wielokrotnie nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z Internetu?
Czy odczuwałeś/aś wewnętrzny niepokój, miałeś/aś nastrój depresyjny albo byłeś/aś rozdrażniony/a wówczas, kiedy próbowałeś/aś ograniczać lub przerwać korzystanie z Internetu?
Czy zdarzało Ci się spędzać przy Internecie więcej czasu niż pierwotnie planowałaś/eś?
Czy kiedykolwiek ryzykowałeś/aś utratą bliskiej osoby, ważnych relacji z innymi ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawodowej w związku z ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w Internecie?
Czy kiedykolwiek skłamałeś/aś swoim bliskim, terapeutom albo komuś innemu w celu ukrycia twojego nadmiernego zainteresowania Internetem?
Czy używasz Internetu w celu ucieczki od problemów, albo w celu uniknięcia nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub depresji)?
Uzyskany wynik testu wskazuje, że ryzyko uzależnienia od INTERNETU na ten moment nie występuje. Jeśli z jakiegoś powodu czujesz, że chcesz porozmawiać o swojej sytuacji ze specjalistą zapraszamy do kontaktu.
Uzyskany wynik testu wskazuje, że jesteś uzależniona/y od INTERNETU. Konieczne jest omówienie uzyskanego wyniku z lekarzem. Zapraszamy do kontaktu.