Zmiana miejsca leczenia

Przeprowadziłem się z innego miasta i musiałam zrezygnować ze swojego lekarza, który ustawił mi już leki. Czy będzie jakiś problem, żebym uczęszczała do któregoś z waszych lekarzy, ale bez zmiany leków. Tak naprawdę potrzebuje raz w miesiącu receptę.

Jeśli dobrze rozumiem Pani opis, na obecnych lekach dobrze się Pani czuje. Proszę zatem, jeśli to możliwe, zabrać ze sobą dotychczasową historię choroby lub pełną informację o aktualnie używanych lekach. Niezależnie od tego, że ma Pani już ustawione leczenie, dla naszej poradni będzie Pani „nową Pacjentką”. Pierwsza wizyta planowana jest na 30 minut. Na podstawie wywiadu (rozpoznanie, Pani samopoczucie, Pani potrzeby) Pani lekarz prowadzący w Praxis zaproponuje dalsze postępowanie ( np. częstość kolejnych wizyt).