Rozwiązałem kilka różnych testów dostępnych w Internecie diagnozujących depresję

Rozwiązałem kilka różnych testów diagnozujących depresję, które łatwo znaleźć w internecie.Nie potrafię ocenić ich merytorycznej czy metodologicznej wartości, ale uderzające jest to, że wszystkie kończą się w moim przypadku podobną konkluzją. Mówi ona o długotrwałej (łagodnej depresji).Chciałbym wiedzieć jaka jest metoda leczenia takiego stanu (jeśli oczywiście diagnoza potwierdziłaby się podczas badania specjalistycznego przez lekarza)?

Sam fakt, że szuka Pan pomocy w Internecie wskazuje, że jest „coś” w Pana samopoczuciu, co Pana niepokoi.

Testy, o których Pan pisze, są przeznaczone właśnie do tego, żeby Pacjent mógł samodzielnie je rozwiązać a uzyskane wyniki, wskazujące na możliwość wystąpienia niepokojących objawów, powinny być podstawą do podjęcia decyzji o kontakcie z lekarzem psychiatrą.

Wskazane przez Pana „powtarzające się wyniki” sugerują konieczność kontaktu z lekarzem psychiatrą w celu zweryfikowania stanu Pańskiego zdrowia.

Odnośnie leczenia depresji stosuje się różne leki przeciwdepresyjne, zależenie od objawów oraz „głębokości depresji”. Co ważne obecnie stosowane leki nie powodują uzależnienia a Pacjenci dobrze na nich funkcjonują.