Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. BHP – owcy oczekują ode mnie badań

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Zatrudniam pracowników na stanowiskach robotniczych. Oni mają wszelkie badania i szkolenia. Jednocześnie w trakcie realizacji budów muszę pojawiać się na terenie budowy. BHP - owcy oczekują ode mnie badań bo inaczej nie otrzymam przepustki. Zgodnie z przepisami pracodawca nie jest zobowiązany wykonywać badań. Koło się zamyka. Jakie według Państwa powinienem wykonać badania aby otrzymać od lekarza medycyny pracy zdolność i móc chociażby skontrolować moich pracowników na budowie.

Dzień Dobry

zgodnie z przepisami to Pracodawca jest zobowiązany do wykonania ( i opłacenia) badań dla pracowników swojej firmy.

Dlaczego?

To pracodawca określa w skierowaniu nazwę stanowiska, czynniki ryzyka ( np. praca na wysokości, w hałasie, w pyle,,,,)…

To skierowanie jest podstawą dla Lekarza Medycyny Pracy do wykonania badania. Dane badanie ważne jest tylko u tego pracodawcy na wskazanym miejscu pracy.

Jest również podstawą do określenia, czy Pracodawca skierował do danej pracy odpowiedniego Pracownika tzn. jeśli pracownik nie miał w skierowaniu, że pracuje na wysokości a miał wypadek w pracy właśnie na wysokości wówczas wg prawa Pracownik nie był dopuszczony do pracy na wysokości czyli wszystkie roszczenia z tego tytułu spadają na Pracodawcę ( łącznie z późniejszą rentą).

Dlatego „Pracownik nie może sam sobie wykonać badania lekarza medycyny pracy”

Podsumowując:

1. skierowanie od Pracodawcy ( w tym czynniki ryzyka)

2. badanie Lekarza Medycyny Pracy

3. orzeczenie o dopuszczeniu zgodnie ze skierowaniem.