Jak odróżnić zwykłe cechy osobowości takie jak neurotyzm i silna reaktywność emocjonalna od zaburzenia psychicznego, które wymaga leczenia?

Jak odróżnić zwykłe cechy osobowości takie jak neurotyzm i silna reaktywność emocjonalna od zaburzenia psychicznego, które wymaga leczenia?

De facto jedyna możliwość to jest badanie przeprowadzone przez Lekarza Psychiatrę szczególnie jeśli chodzi o postawienie diagnozy, która wymaga leczenia farmakologicznego.

Kolejnym „za” jest możliwość uzyskania informacji jaka terapia ( rozmowa z psychologie) w danym przypadku jest konieczna ( niezależnie od tego, czy dana osoba jest zdrowa psychicznie czy też ma rozpoznane zaburzenia)

Nie jest jasne czy wskazane przez Panią „rozpoznania” zostały postawione przez lekarza czy przez „dr. Google”.

Jeśli jest jakaś historia choroby proszę ją zabrać ze sobą.