Jak mogę uzyskać kopię dokumnetacji medycznej?

Dzień dobry, potrzebuję kopię mojej karty pacjenta-w jaki sposób mogę ją uzyskać.

Proszę skontaktować się z Rejestracją Poradni Praxis i poprosić o przygotowanie dokumnetacji.

Zostanie ona skopiowana oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Specjalistę prowadzącego leczenie w Poradni.

Wydanie kopii dokumnetacji możliwe jest WYŁĄCZNIE po potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej:

  1. Osobie, której dotyczy dokumnetacja.
  2. lub Osobie, która wcześniej została pisemnie upoważniona przez Pacjenta i odpowiednie upoważnienie zostało zdeponowane w Poradni Praxis.

Prosimy o zrozumienie. Chodzi o ochronę Państwa bezpieczeństwa i wrażliwych danych dotyczących stanu zdrowia Pacjentów Poradni Praxis.

Zgodnie z obowizującymi przepisami za 1 stronę skopiowanej dokumnetacji pobierana jest opłata w wysokości 50 gr ( regulacje z 2015 roku).