Czy zabiegi polem magnetycznym, ultradźwiękami mogą mieć wpływ na bezsenność?

Czy zabiegi polem magnetycznym, ultradźwiękami mogą mieć wpływ na bezsenność. Zabiegi miałam robione 27 dni temu i od tego czasu mam zaburzenia snu, nie mogę zasnąć.

Pole magnetyczne może powodować znużenie lub pobudzenie i co za tym idzie
bezsenność, natomiast wysokie częstotliwości mogą powodować bezsenność.