Czy trzeba kogoś zamknąć w oddziale szpitalnym, żeby wyleczyć z uzależnienia od amfetaminy

Czy można wyleczyć uzależnienie od amfetaminy? Czy trzeba kogoś zamknąć w oddziale szpitalnym?

Ogólnie – czy Pacjent uzależniony jest leczony w szpitalu czy w lecznictwie otwartym – zależy od jego ogólnego stanu zdrowia ( stopień wyniszczenia), objawów, które prezentuje oraz czy jego zachowanie zagraża samemu Pacjentowi lub jego otoczeniu

W Polsce nie ma przymusu leczenia ( w tym szpitalnego) z wyjątkiem sytuacji, w których objawy Pacjenta zagrażają jego życiu lub Pacjent jest niebezpieczny dla otoczenia.