Czy prowadzicie Państwo także terapie (grupowe bądź indywidualne) pozwalające radzić sobie z agresją, złością itp?

Szanowni Państwo, czy prowadzicie także terapie (grupowe bądź indywidualne) pozwalające radzić sobie z agresją, złością itp?

Prowadzimy tego rodzaju terapię tj. dla osób, które mają kłopoty z radzeniem sobie z własną agresją lub złością.

Agresja może mieć różne przyczyny lub mieć związek z oddziaływaniem środowiska, w którym dana osoba przebywa.

Dlatego żeby móc wskazać najlepszego w tym kontekście terapeutę potrzebujemy poniższe informację:

  1. w jakim wieku jest osoba, która ma korzystać z pomocy terapeuty
  2. czy osoba ta podlegała działaniom przemocowym ( rodzina, miejsce pracy).
  3. czy agresja jest powiązana z używaniem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

W Poradni Praxis możemy zaproponować terapię prowadzoną przez wyspecjalizowane osoby w powyższych zagadnieniach ( dzieci, doświadczenie przemocy, nadużywanie środków psychoaktywnych) a jeśli zajdzie taka potrzeba Pacjent może skorzystać na miejscu z porady lekarza psychiatry.

Odpowiedź przygotowała:
mgr Sylwia Wójcik, psycholog