Czy prowadzicie Państwo dzieci z mutyzmem selektywnym?

Witam, moja córka ma lat 7 i uczęszcza do 1 klasa szkoły podstawowej . Psycholog szkolny stwierdził u niej mutyzm selektywny . Czy w Waszej poradni leczy się tego typu schorzenie ?

Ogólnie – podejmujemy się w Poradni Praxis prowadzenie  Pacjentów z mutyzmem selektywnym.

W celu potwierdzenia możliwości przeprowadzenia w/w terapii konieczne będzie spotkanie z udziałem tylko Rodziców ( bez dziecka). Celem takiego spotkania jest przedstawienie przez Rodziców powodu ich niepokoju, ewentualnie objawów lub zachowań. Następnie ( jeśłi zajdzie taka potrzeba ) będzie miało miejsce spotkanie z Dzieckiem. W dalszej kolejności może być konieczne przeprowadzenie konsultacji u innych lekarzy specjalstów ( co zostanie określone na podstawie rozmowy z Rodzicami oraz diagnozie Dziecka). Po zakończeniu w/w diagnostyki będziemy mogli ostatecznie potwierdzić, czy możemy podjąć się prowadzenia terapii danego Pacjenta.