Czy mają Państwo doświadczenie w pracy z osobowościa borderline?

Czy mają Państwo doświadczenie w pracy z osobowościa borderline?

Tak, mamy doświadczenie w prowadzeniu osób z zaburzeniami typu borderline zarówno od strony prowadzenia leczenia farmakologicznego ( przez lekarza psychiatrę) jak i od strony prowadzenia terapii ( rozmowa z terapuetą).