Czy badanie medycyny pracy mogę wykonać na własny użytek?

Czy potrzebuje skierowanie na badania medycyny pracy dla osób narażonych na działanie promieniowania jonizującego czy mogę takie badania wykonać na własny użytek?

Ogólnie każde badanie z zakresu medycyny pracy powinno być wykonane na wniosek Pracodawcy (pomijam, kto płaci za to badanie, chociaż zawsze powinien za nie płacić Pracodawca).

Chodzi o to, że z jednej strony zgoda na pracę dotyczy wskazanego Pracownika, na konkretnym miejscu pracy u tego właśnie Pracodawcy.

Obowiązkiem Pracodawcy jest również wskazanie ryzyk/zagrożeń dla danego miejsca pracy. Informacje niezbędne do przygotowania takiego zlecenia przygotowuje się na podstawie opisu stanowisk oraz badań przeprowadzonych przez specjalistów BHP.

Z drugiej strony chodzi o to, że Pracownik samodzielnie przygotowując wniosek o badanie ( np. „na własny użytek”) mógłby pominąć istotne informacje o warunkach pracy dla danego stanowiska ( nawet przy najlepszej jego woli) co mogłoby mieć istotny wpływ na ocenę stanu zdowia w kontekście warunków pracy na dnym stanowisku przez lekarza medycyny pracy.

W tym kontekście nie powinno się „wykonywać badań na własny użytek”.

Natomiast jeśli ma Pan wątpliwości, czy warunki pracy wpływają na stan Pana zdrowia to oczywiście zalecany jest kontakt w pierwszej kolejności z Pracodawcą. Jeśli rozmowa nie uspokoi Pana ( Pracodawca nie podejmie żadnych działań) wówczas pewnie do rozważenia jest eskalacja do Panśtwowej Inspekcji Pracy lub innych instytucji nadzorujących warunki pracy.

Odnośnie pracy w warunkach promieniowania jonizującego – wymagane jest specjalne badanie okulistyczne ( z oceną rogówki, w sumie Pacjent musi pozostać w gabinecie ok 3h od zakończenia badania). I choćby z tego powodu nie zaleca się wykonania takiego badania „na własny użytek”.