Skale samooceny

Część A

 

Ankieta oceny poziomu lęku HADS

A. Czuję się napięta/y lub zdenerwowana/y
A. Mam takie poczucie, jakby miało mi się coś przydażyć

    Partnerzy