Skale samooceny

Test Liebowitza pomaga dokonać oceny odczuwanego lęku / niepokoju w sytuacjach, które są przyczyną problemów dla osób z fobią społeczną

Należy przeczytać poniższe stwierdzenia i ocenić, w jakim stopniu każde z nich dotyczy Ciebie.

Zaznacz odpowiedź, która wg Ciebie jest właściwa. Odpowiedz szczerze.

Ważne:

  1. Test składa się z 48 pytań.
  2. Czas potrzebny na jego wypełnienie to 20 minut
  3. Rozwiązywany przez Ciebie test jest widoczny wyłącznie na Twoim komputerze.
  4. Uzyskane przez Ciebie wyniki nie są nigdzie zapisywane, przetwarzane lub przekazywane
  5. Test jest bezpłatny. Interpretacja wyniku również jest bezpłatna.

Skala Liebowitza - kwestionariusz oceny poziomu lęku dla osób z fobią społeczną

1a. Telefonowanie w obecności innych - poziom lęku
1b. Telefonowanie w obecności innych - systematyczność unikania
2a. Uczestniczenie w dyskusji w małej grupie - poziom lęku
2b. Uczestniczenie w dyskusji w małej grupie - systematyczność unikania
3a. Jedzenie w miejscach publicznych - poziom lęku
3b. Jedzenie w miejscach publicznych - systematyczność unikania
4a. Picie alkoholu z innymi w miejscach publicznych (np. pub) - poziom lęku
4b. Picie alkoholu z innymi w miejscach publicznych (np. pub) - systematyczność unikania
5a. Rozmowa z jakimś autorytetem lub urzędnikiem, przełożonym - poziom lęku
5b. Rozmowa z jakimś autorytetem lub urzędnikiem, przełożonym - systematyczność unikania
6a. Występ (lub przemawianie) wobec publiczności, aktywne uczestniczenie - poziom lęku
6b. Występ (lub przemawianie) wobec publiczności, aktywne uczestniczenie - systematyczność unikania
7a. Wyjście na przyjęcie/imprezę, gdzie nie wszystkich znasz - poziom lęku
7b. Wyjście na przyjęcie/imprezę, gdzie nie wszystkich znasz - systematyczność unikania
8a. Bycie obserwowanym (np. podczas pracy, w szkole) - poziom lęku
8b. Bycie obserwowanym (np. podczas pracy, w szkole) - systematyczność unikania
9a. Bycie obserwowanym podczas pisania - poziom lęku
9b. Bycie obserwowanym podczas pisania - systematyczność unikania
10a. Wykonanie telefonu do nieznajomej osoby - poziom lęku
10b. Wykonanie telefonu do nieznajomej osoby - systematyczność unikania
11a. Rozmawianie z kimś mało lub nieznanym - poziom lęku
11b. Rozmawianie z kimś mało lub nieznanym - systematyczność unikania
12a. Spot(y)kanie kogoś obcego - poziom lęku
12b. Spot(y)kanie kogoś obcego - systematyczność unikania
13a. Korzystanie z publicznej toalety - poziom lęku
13b. Korzystanie z publicznej toalety - systematyczność unikania
14a. Wchodzenie do pomieszczenia gdzie jest już grupa osób - poziom lęku
14b. Wchodzenie do pomieszczenia gdzie jest już grupa osób - systematyczność unikania
15a. Bycie w centrum uwagi (np. opowiadanie czegoś innym) - poziom lęku
15b. Bycie w centrum uwagi (np. opowiadanie czegoś innym) - systematyczność unikania
16a. Przemawianie na spotkaniu - poziom lęku
16b. Przemawianie na spotkaniu - systematyczność unikania
17a. Czytanie jakiegoś testu innym osobom - poziom lęku
17b. Czytanie jakiegoś testu innym osobom - systematyczność unikania
18a. Spieranie się, oponowanie nieznanym sobie osobom - poziom lęku
18b. Spieranie się, oponowanie nieznanym sobie osobom - systematyczność unikania
19a. Patrzenie w oczy osobom mało znanym - poziom lęku
19b. Patrzenie w oczy osobom mało znanym - systematyczność unikania
20a. Zdawanie relacji, przedstawianie sprawozdania/raportu wobec grupy - poziom lęku
20b. Zdawanie relacji, przedstawianie sprawozdania/raportu wobec grupy - systematyczność unikania
21a. "Podrywanie" kogoś - poziom lęku
21b. "Podrywanie" kogoś - systematyczność unikania
22a. Zwracanie towarów w sklepie, gdzie zwroty są normalnie akceptowane - poziom lęku
22b. Zwracanie towarów w sklepie, gdzie zwroty są normalnie akceptowane - systematyczność unikania
23a. Wyprawianie przyjęcia/ imprezy we własnym domu - poziom lęku
23b. Wyprawianie przyjęcia/ imprezy we własnym domu - systematyczność unikania
24a. Odmawianie nachalnemu sprzedawcy - poziom lęku
24b. Odmawianie nachalnemu sprzedawcy - systematyczność unikania

Partnerzy