Dlaczego Psycholog Praxis

Należy podkreślić, że depresja, lęk, OCD oraz uzależnienia najczęściej mają charakter nawracający.

Dlatego w Poradni Praxis terapeuta ( jeśli zajdzie taka potrzeba) może prowadzić terapię Pacjenta mając wsparcie lekarza psychiatry. Terapia Pacjenta oraz jego leczenie prowadzone przez lekarza odbywają się w jednym miejscu, wg wspólnego modelu leczenia z użyciem wspólnej dokumentacji medycznej.
 
Dzięki takiemu podejściu Pacjent ma większą szansę na uzyskanie remisji ( czyli czasu bez występowania objawów) a następnie na wydłużenie czasu jej trwania.

W przypadku zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych czy leczeniu uzależnień Pacjent prowadzony w omawianym modelu współpracy terapeuty oraz lekarza psychiatry ma również większą szansę na nauczenie się postępowania w sytuacjach, które powodowały przed rozpoczęciem leczenia wystąpienie u Pacjenta objawów chorobowych.

Partnerzy