Alkoholizm

W Poradni Praxis możemy dostosować proponowane metody leczenia alkoholizmu do Pacjenta.  Dziś możemy zaproponować inne podejście do leczenia - czyli redukcję szkód.

O alkoholizmie, jego skutkach dla osób uzależnionych, współuzależnionych ( członkowie rodziny) oraz dla społeczeństwa napisano już bardzo wiele.
Szacuje się, że 3-8% wszystkich zgonów na świecie ma związek z nadużywaniem alkoholu. W Polsce problem nadużywania alkoholu dotyczy ok. 9% populacji ( 2 – 2,5 mln ludzi). Można przyjąć, że każda osoba ma wiedzę na temat ryzyk związanych z nadużywaniem alkoholu i/lub uzależnieniem od alkoholu albo może ją uzyskać w łatwy sposób.

Skoro tak jest - to dlaczego tak trudno jest rozpocząć leczenie?

Wpływa na to wiele elementów … chociażby sam przebieg uzależnienia od alkoholu, postawy społeczne w obszarze obecności alkoholu w życiu rodzinnym i społecznym ale również organizacja leczenia osób uzależnionych oraz osób pijących alkohol ryzykownie.

W Poradni Praxis osoby uzależnione prowadzone są przez zespół specjalistów, którzy współpracują ze sobą.
 
  więcej »

lek. med. Katarzyna Derda

lekarz medycyny

2011 ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Od 2013 lekarz w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu 
2014 staż w zakresie Lecznictwa Uzaleznień w Centrum Profilaktyki Uzaleznien (al. Marcinkowskiego 21) w Poznaniu 

lek. med. Bartłomiej Budziński

specjalista psychiatra

2009 - Oddział Psychiatrii Sądowej
2007 - Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
1998 - Ukończył studia medyczne, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2009 - ukończył kurs Studium Pomocy Psychologicznej w ramach terapii leczenia uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Poznaniu.

W Klinice Psychiatrii UM w Poznaniu prowadzi zajęcia Psychoedukacji dla pacjentów z Chorobą Afektywną Dwubiegunową ( program został rozpoczęty jako pierwszy tego typu w Polsce).

Psychiatria 2016 t. 13 nr 1 Więcej»
Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne Termedia Wydawnictwo Medyczne Poznań 2013 Więcej»
Psychiatria Polska 2010 Więcej»

lek. med. Andrzej Pogłodziński

specjalista psychiatra

Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych.

-2006r. ukończył Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

-od 2008r. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

- 2010r. Staż z zakresu Neurologii w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu

- 2011r. Staż z zakresu Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze

- 2012r. Staż z zakresu Psychiatrii Konsultacyjnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu

Journal of Affective Disorders Więcej»

Uzależnienia, Dorośli Wojciech Walczak

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień i współuzależnień

Terapia uzależnień oraz osób współuzależnionych

Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych                 

Diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa w zakresie uzależnień od:  

1. alkoholu

2. narkotyków 

3. zachowań destrukcyjnych (jak uzależnienia od hazardu, pracy czy zakupów itd.) 

1983 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii - Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka, Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju (11 lat.)

Od 2008 roku pracuje w NZOZ Szamotuły – Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego, na jego terenie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego (diagnostyka i poradnictwo indywidualne) oraz w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa), również na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, prowadzi także zamkniętą grupę psychoterapeutyczną pracującą nad zapobieganiem nawrotom uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.
Od lutego 2011 roku prowadzi na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów (skazanych) uzależnionych od opiatów (heroiny) w ramach Programu Metadonowego

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 1572/2009).

Studium Umiejętności Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Studium Psychoterapii Uzależnień (PTPU nr 546/161/SPU/2009).

lek. med. Sebastian Dziuda

lekarz medycyny

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Już w trakcie studiów realizowałem swoje zainteresowania poprzez członkostwo w Studenckim Kole Naukowym Psychiatrii.

Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, schizofrenii, bezsenności oraz innych zaburzeń psychicznych. Swoją wiedzę i doświadczenie poza pracą w oddziale psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego poszerzam poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach i kongresach naukowych

-     2013r. ukończył Uniwerytet Medyzcny w Poznaniu

- od 2014 – lekarz w Poradni Lekarza Rodzinnego

- od 2015 -  Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

-      2016 -  staż kliniczny w Klinice Neurologii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu

- od 2016 - lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego

 

Dni i godziny przyjęć lekarzy

Zobacz kalendarz: psycholodzy
Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
lek. med. - Katarzyna Derda (Bydgoszcz) 12:00 - 15:00 - 12:00 - 15:00 - - -
lek. med. - Bartłomiej Budziński (Poznań) 15:30 - 20:00 - 15:30 - 20:00 - 15:30 - 18:00 -
lek. med. - Andrzej Pogłodziński (Bydgoszcz) - 12:00 - 20:00 - 12:00 - 17:00 - 10:00 - 14:00
Uzależnienia, Dorośli - Wojciech Walczak (Poznań) - 15:00 - 20:00 16:00 - 20:00 15:00 - 20:00 - -
lek. med. - Sebastian Dziuda (Poznań) - 15:30 - 17.00 - - 15.30 - 18.00 -

Partnerzy