Zespół

ŚP. dr hab. n. med. Anna Leszczyńska-Rodziewicz

specjalista psychiatra

W dniu 19 listopada 2014 roku Rada Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, działając na podstawie art. 18 ust.1 i art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych oraz na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej z dnia 22 października 2014

nadała dr n. med. Annie Leszczyńskiej- Rodziewicz stopień naukowy: 

doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna 

na podstawie cyklu publikacji:

"Analiza genów osi stresu w podtypach choroby afektywnej dwubiegunowej".


Lista prac w cyklu:

 1. Leszczyńska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, Dmitrzak-Węglarz M, Skibińska M, Hauser J. Association between functional polymorphism of the AVPR1b gene and polymorphism rs1293651 of the CRHR1 gene and bipolar disorder with psychotic features. J Affect Disord. 2012 May;  138(3):490-3. IF =3,295
 2. Leszczyńska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, Dmitrzak-Węglarz M, Rajewska-Rager A, Skibińska M, Hauser J. No association between polymorphisms and haplotypes of the AVPR1b, CRHR1 and NR3C1 genes and depression with melancholic features in the course of bipolar disorder. Psychiatry Res.   2013 May 15;207(1-2):140-2. IF=2,456
 3. Leszczyńska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, Pawlak J, Dmitrzak-Weglarz M, Hauser J. Association, Haplotype, and Gene-Gene Interactions of the HPA Axis Genes with Suicidal Behaviour in Affective Disorders. Scientific World Journal. 2013 Nov 27;2013:207361. IF=1,730
 4. Leszczyńska-Rodziewicz A, Maciukiewicz M, Szczepankiewicz A, Pogłodziński A, Hauser J. Association between OPCRIT dimensions and polymorphisms of HPA axis genes in bipolar disorder. J Affect Disord. 2013 Nov;151(2):744-7. IF =3,295
 5. Leszczyńska-Rodziewicz A, Szczepankiewicz A, Narożna B, Skibińska M, Pawlak J, Dmitrzak-Węglarz M,  Hauser J. Possible association between haplotypes of the FKBP5 gene and suicidal bipolar disorder, but not with melancholic depression and psychotic features, in the course of bipolar disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 : Vol. 10, 243-248. IF=2,00


Ogólna liczba prac w latach 1999-2014 wynosi 143, w tym mieszczą się:

 1. prace oryginalne zagraniczne: 29,
 2. prace oryginalne polskie: 15,
 3. prace poglądowe polskie: 11,
 4. komunikaty naukowe na zjazdach zagranicznych: 63
 5. komunikaty naukowe na zjazdach ogólnokrajowych: 20,
 6. listy do redakcji: 2 w tym w Nature Genetics.

Od 1998 roku zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju (depresja, mania), zaburzeń lękowych, schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych.

- od 2010 Adiunkt Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
- od 2000 Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
- od 1998 Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie

Praca doktorska ( 2005) z zakresu choroby afektywnej dwubiegunowej (depresja, mania): "Badania genów kandydujących z układu dopaminergicznego, serotoninergicznego i noradrenergicznego w chorobie afektywnej dwubiegunowej".

Zostałam przeszkolona w diagnostyce chorób psychicznych ( SCAN - Schedule of Clinical Assesment) klasyfikacja ICD-10, zgodnych ze standardami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), - Londyn 2005.

W ramach diagnostyki pacjentów w codziennej praktyce stosuję ustrukturalizowany kwestionariusz klinicznej oceny stanu psychicznego Pacjenta - SCID ( Structured Clinical Interview for Diagnosis).

Uczestniczyłam w szeregu szkoleń z zakresu schorzeń psychicznych w renomowanych ośrodkach w Niemczech (Bonn, Berlin).

Uczestniczyłam w czteroletnim kursie psychoterapii,który jest certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne


Dni i godziny przyjęć lekarzy

Wybierz placówkę: Zobacz kalendarz: psycholodzy
Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
lek. med. Sebastian Dziuda (Poznań) 15:15 - 19:00 15:15 - 20:00 - - 15:15 - 19:00 -
lek. med. Marta Włodarczyk (Poznań) 12:00 - 15:00 11:00 - 14:00 14:00 - 18:00 - - -
lek. med. Bartłomiej Budziński (Poznań) 10:00 - 16:30 - 11:00 - 17:30 - 10:30 - 16:30 -
lek. med. Andrzej Pogłodziński (Poznań) - 12:00 - 18:30 - - - -
lek. med. Katarzyna Derda-Matkowska (Poznań) - - 10:00 - 13:30 12:00 - 19:00 - -
mgr Wojciech Walczak (Poznań) - 15:00 - 20:00 16:00 - 20:00 15:00 - 20:00 16:00 - 19:00 -

Partnerzy