Zespół

dr n. med. Natalia Pytlińska

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

W swojej codziennej praktyce zajmuję się leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych:

  1. zaburzenia nastroju,
  2. zaburzenia lękowe,
  3. ADHD
  4. zaburzenia odżywiania się,
  5. zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  6. schizofrenia,

oraz inne zaburzenia psychiczne. 

Od 2017  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, asystent

2013  Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskanie tytułu specjalisty w  dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Od 2013 lekarz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. K.Jonschera UM w Poznaniu.

Od 2013 jestem w trakcie realizacji stażu specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii dorosłych.

2011  Obrona rozprawy doktorskiej nt. „Biologiczne i psychospołeczne czynniki  związane z przebiegiem anoreksji u dziewcząt”.

2005-2010 Studium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od 2008 lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego

Od 2006 lekarz w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Poznaniu

Do 2003r. lekarz w Wojewódzkim Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym, lekarz w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz w Ośrodku Zdrowia Publicznego w Homelu, Białoruś.

W 2001r. ukończyłam Państwowy Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś.

 

Uczestniczyłam w  cyklu szkoleń z zakresu diagnostyki i leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), organizowanych przez Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Warszawa).

Uczestniczyłam w szkoleniach organizoawanych przez Polski Instytut Ericksonowski w zakresie:

  1. terapii zaburzeń odżywiania
  2. kształcenia praktycznych umiejętności psychologicznych 

Uczestniczyłam również w szkoleniu dot. zastosowania skali Bayley III w celu oceny rozwoju psychomotorycznego dzieci do 2 r.ż.

Praca doktorska ( 2011) Więcej»
European Neuropsychopharmacology Więcej»
16th International Congress of Young Medical Scientists. Poznań, Więcej»
Psychiatria Polska Więcej»
Wiadomości Psychiatryczne Więcej»
Psychiatria i Psychologia Kliniczna Więcej»
III Polski Kongres Genetyki. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin, 12-15 IX 2010 Więcej»
XXVIII Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży "Zdrowie psychiczne a etapy rozwoju". Poznań Więcej»
45 Zjazd Psychiatrów Polskich "Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne". Katowice Więcej»
Zjazd Psychiatrów Polskich "Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne". Katowice Więcej»
IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii "Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska". Pozn Więcej»
Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży.Pod red.: Agnieszki Gmitrowicz i Małgorzaty Janas-Kozik.Warszawa Więcej»

Dni i godziny przyjęć lekarzy

Wybierz placówkę: Zobacz kalendarz: psycholodzy
Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
dr n. med. Natalia Pytlińska (Poznań) - - - - 12:00 - 14:00 -
lek. med. Sebastian Dziuda (Poznań) - 15:15 - 20:00 - - 15:15 - 19:00 -
lek. med. Marta Włodarczyk (Poznań) 12:00 - 15:00 11:00 - 14:00 14:00 - 18:00 - - -
lek. med. Bartłomiej Budziński (Poznań) 10:00 - 16:30 - 11:00 - 17:30 - 10:30 - 16:30 -
lek. med. Andrzej Pogłodziński (Poznań) - 12:00 - 18:30 - - - -
lek. med. Katarzyna Derda-Matkowska (Poznań) - - - 12:00 - 19:00 - -
mgr Wojciech Walczak (Poznań) - 15:00 - 20:00 16:00 - 20:00 15:00 - 20:00 16:00 - 19:00 -

Partnerzy