Wybierz placówkę:

Zespół

Diagnostyką i terapią przewlekłego zmęczenia oraz zespołu przewlekłego zmęczenia (Chronic Fatigue Syndrome ME/CFS) w Poradni Praxis zajmują się specjaliści posiadający doświadczenie naukowe i kliniczne w tym obszarze. Intensywne szkolenie, wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi z całego świata oraz realizacja własnych projektów badawczych, w których wzięło udział ponad 2000 Pacjentów, pozwoliły na opracowanie optymalnego algorytmu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Działamy w oparciu o metodykę opracowaną pod kierunkiem dr. hab. Pawła Zalewskiego Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Collegium Medicum Uniwerstetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy).

 

Wybierz placówkę:

dr hab. n. o zdrowiu Paweł Zalewski

fizjoterapeuta, specjalista zdrowia publicznego

2015 r. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego pt.: Czynność autonomicznego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego w odpowiedzi na oddziaływanie bodźca kriogenicznego oraz w wybranych stanach chorobowych.

Cykl publikacji obejmował:

1. Paweł Zalewski, Jacek J. Klawe, Joanna Pawlak, Małgorzata Tafil-Klawe, Julia Newton.

Thermal and hemodynamic response to whole-body cryostimulation in healthy subjects. 2013. Cryobiology, Vol. 66 s. 295-302.

2. Paweł Zalewski, Anna Bitner, Joanna Słomko, Justyna Szrajda, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, Julia L. Newton.

Whole-body cryostimulation increases parasympathetic outflow and decreases core body temperature. 2014, Journal of Thermal Biology 2014 Vol. 45 s. 75-80.

3. Paweł Zalewski, Katarzyna Buszko, Monika Zawadka-Kunikowska, Joanna Słomko, Justyna Szrajda, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, Maciej Sinski, Julia L. Newton.

Cardiovascular and autonomic responses to whole-body cryostimulation in essential hypertension. 2014, Cryobiology Vol. 69 s. 249-255.

4. James Frith, Paweł Zalewski, Jacek J. Klawe, Jessie Pairman, Anna Bitner, Małgorzata Tafil-Klawe, Julia L. Newton.

Impaired blood pressure variability in chronic fatigue syndrome - a potential biomarker. 2012, QJM: An International Journal of Medicine, Vol. 105 s. 831-838.

5. Paweł Zalewski, David Jones, Ieuan Lewis, James Frith, Julia L. Newton.

Reduced thoracic fluid content in early-stage primary biliary cirrhosis that associates with impaired cardiac inotropy. 2013, American Journal of Physiology Gastrointestinal and Liver Physiology. 2013, Vol. 305 s. G393-G397.

Autor i współautor 147 prac i opracowań naukowych o sumarycznej wartości IF: 47.287, MNiSW: 913.000. Łączna liczba cytowań: 147, Indeks H: 6.

W codziennej pracy zajmuję się:

- oceną wpływu czynników środowiskowych na występowanie zaburzeń rytmiki okołodobowej,

- dysautonomią w zespole przewlekłego zmęczenia (Chronic Fatigue Syndrome CFS/ME)

- diagnostyką i terapią osób z zespołem przewlekłego zmęczenia (CFS/ME)

- zastosowaniem krioterapii ogólnoustrojowej oraz spersonalizowanej terapii wg koncepcji GET w grupie pacjentów z CFS

Odpowiadam za przygotowanie metodyki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w grupie Pacjentów z przewlekłym zmęczeniem oraz z zespołem przewlekłego zmęczenia (CFS) oraz nadzór merytoryczny i wspracie Zespołu.

Możliwe są konsultacje Pacjentów po przejściu przez cały proces diagnostyczny w stosowanym algorytmie. Jestem przekonany, że tak spersonalizowane podejście będzie najbardzie korzystne dla naszych Pacjentów.

2018 -   Członek European Cooperation in Science & Technology; European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome

2015 -   Kierownik Zakładu Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego CM UMK w Bydgoszczy

2017 -   Adjunct Fellow, Menzines Health Institute Queensland, Griffith University

2017 -   LLP-Erasmus Fellowship, Newcastle University

2016 -   Yorkshire Fatigue Clinic, York, Great Britain: Residential training programme on diagnosis and treatment of Chronic Fatigue Syndrome (CFS/M1E).

2015 -   Uzyskanie tytułu dr hab. w zakresie nauk o zdrowiu

2011 - 2015  Adiunkt w K. Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

2011 -   Uzyskanie tytułu dr nauk medycznych

2009 - 2013  Specjalizacja z ochrony zdrowia: Zdrowie Publiczne

2000 - 2005  Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, studia magisterskie w trybie dziennym, na kierunku fizjoterapia

03/2015                        Clinical Trials Monitoring For Scientists. Soft Communication.

07/2014                        Training course, Cambridge University: Clinical exercise testing and interpretation: a practical approach.

09/2013                        Training course, Exeter University: Fatigue mechanisms and measurement techniques.

02/2013                        Workshops, Centre for Applied Mathematics PG. Mathematical methods in medicine.

10/2011                        Training course, Statsoft Polska Kraków Statistics in medicine - analysis of qualitative data.

03/2011                        Training course, Newcastle Universty Autonomic Nervous System: advanced diagnostics and interpretation

Autor i współautor ponad 140 artykułów naukowych o łącznym wskaźniku IF 47.2.

Rozprawa habilitacyjna ( 2015) Więcej»
Praca doktorska ( 2011) Więcej»
Neuropsychiatric Disease and Treatment Więcej»
Experimental Gerontology Więcej»
Minerva Cardioangiologica Więcej»
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Więcej»
UK CFS/ME Research Collaborative 4th Annual Science Conference. 13th-14th September 2017 Więcej»
Polish Hyperbaric Research Więcej»
MEDtube Science Więcej»
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Więcej»
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology Więcej»
Journal of Education, Health and Sport Więcej»
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness Więcej»

dr n. o zdrowiu Joanna Słomko

fizjoterapeuta, specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

W swojej codziennej pracy zajmuję się:
- oceną wpływu czynników środowiskowych na występowanie zaburzeń rytmiki okołodobowej,
- dysautonomią w zespole przewlekłego zmęczenia (Chronic Fatigue Syndrome CFS/ME - zespół przewlekłego zmęczenia)
- zastosowaniem krioterapii ogólnoustrojowej oraz spersonalizowanej terapii wg koncepcji GET u pacjentów z CFS ( z zespołem przewlekłego zmęczenia).

2017- adiunkt w Katedrze Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
2017- Adjunct Fellow, Menzines Health Institute Queensland, Griffith University
05/2017 LLP-Erasmus Fellowship, Newcastle University
2012-2016 asystent w Katedrze Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
2012-2016 specjalizacja z ochrony zdrowia: promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
2010-2016 Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, studia doktoranckie z zakresu nauk medycznych
2003- 2008 Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, studia magisterskie w trybie dziennym, na kierunku fizjoterapia
 

2015 - Clinical Trials Monitoring
2013 - Training course, Statsoft Polska Kraków Statistics in Medicine - methods of analysing variance, regression analyses
2009 - kurs Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu
2009 - PNF ( Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) -  w tłumaczeniu torowanie nerwowo-mięśniowe. Ćwiczeni mają na celu zwiększyć siłę mięśni i zakres dotychczasowych ruchów Pacjenta;  kurs podstawowy
2009  - kurs Czytanie i analiza zdjęć RTG
2007-2009 kurs Terapii Manualnej Narządu Ruchu w koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej
2007 - kurs S-E-T Advanced Level 1

Autorka i współautorka ponad 60 artykułów naukowych o łącznym wskaźniku IF 12.068

Praca doktorska ( 2016) Więcej»
Neuropsychiatric Disease and Treatment Więcej»
Minerva Cardioangiologica Więcej»
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Więcej»
UK CFS/ME Research Collaborative 4th Annual Science Conference. 13th-14th September 2017 Więcej»
Polish Hyperbaric Research Więcej»
MEDtube Science Więcej»
Journal of Education Culture and Society Więcej»
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology Więcej»
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness Więcej»

lek. med. Łukasz Sokołowski

specjalista neurolog

W swojej codzienne praktyce szczególnie interesuję się:

 1. CFS - zespół przewlekłego zmęczenia
 2. Padaczka
 3. Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego

 

2018 – Asystent w Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu, Oddział Neurologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy 

2018 – uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie Neurologii

2012 –  2017 rezydentura z Neurologii w Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu, Oddział Neurologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy, Praca w Poradni Neurologicznej

2011 – 2012 staż podyplomowy w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy 

 2011 - ukończyłem Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

MEDtube Science Więcej»
Alergia Astma Immunologia Więcej»
UK CFS/ME Research Collaborative 4th Annual Science Conference. 13th-14th September 2017 Więcej»
Minerva Cardioangiologica Więcej»

dr n. med. Jolanta Nalewaj-Nowak

dietetyk, zdrowie publiczne

 

Od 2013 roku jest kierownikiem studiów podyplomowych w Uniwersytet Humanistycznospołeczny  SWPS w Poznaniu na kierunku Psychodietetyka.

 
Od 2006 roku dr Jolanta Nalewaj Nowak prowadzi własna praktykę z zakresu dietetyki. Specjalność diety w chorobach przewlekłych i nowotworowych

 

Przez okres 4 lat pracowała na oddziale Ginekologii Onkologicznej w szpitalu klinicznym przy ul. Łąkowej w Poznaniu.

 

Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto w Sopocie.

 

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kierunku Dietetyka i planowanie żywienia specjalność: dietetyk.

 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierunek  Nauka o Zdrowiu, mgr nauk o zdrowiu

 

 

 

2014 r. certyfikat: Psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologiczne, Zakład Medycyny Paliatywnej, Dębinki 2, 80-211 Gdańsk

Od ponad dziesięciu  lat jest aktywnym członkiem założycielem i kierownikiem oddziały dietetyki onkologicznej  w Stowarzyszenia do walki z Chorobą Nowotworową i chorób przewlekłych PsycheSomaPolis w Poznaniu.

Staż - szpital HOPE Exchange Programme for Hospital Professional, Szwecja 

Staż - szpital Lahn-Dill-Kliniken GmbH  in Wetzlar, Niemcy.

Praca doktorska: Wydział Lekarski I, Katedra i Klinika Onkologii katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2007r. Więcej»

lek. med. Paweł Kapała

specjalista psychiatra

Posiadam wieloletnie doświadczenie w leczeniu:

 1. zaburzeń depresyjnych
 2. zaburzeń lękowych
 3. zaburzeń snu i odżywiania
 4. choroby afektywnej dwubiegunowej
 5. schizofrenii
 6. chorób otępiennych oraz
 7. uzależnień.

Obecnie jestem Ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Ordynator Oddziału Psychiatrycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Doświadczenie zawodowe:

 1. Oddział Psychiatryczny, Oddział Zaburzeń Lękowych, Oddział Leczenia Uzależnień w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy
 2. Bydgoskie Centrum Psychoterapii
 3. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu 
 4. Oddział Psychiatryczny CMG w Bydgoszczy
 5. Fundacja "Przystań Nadziei" w Bydgoszczy 
 6. Poradnie Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Aleksandrowie Kujawskim, Tucholi, Żninie 
 7. Oddział Psychiatryczny w Aleksandrowie Kujawskim

 

Ordynator Oddziału Psychiatrycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

lek. med. Bogdan Guryn

specjalista endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych
 1. Rozpoznawanie i leczenie osteoporozy
 2. Profilaktyka , rozpoznawanie przyczyn po stronie endokrynologicznej i terapia niepłodności
 3. Niedoczynność tarczycy w tym szczególnie opieka nad Paniami w okresie ciąży i połogu. Róznicowanie z depresją.
 4. Insulinooporność , leczenie otyłości.
 5. Niedobory Wit. D
 6. Onkologia endokrynologiczna: rozpoznawanie, leczenie m.in. raka tarczycy.

Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w zakresie endokrynologii i chorób wewnętrznych

od 1993 – Zakład Endokrynologii Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy,  Koordynator Zakładu Endokrynologii

od 1990 – Wojewódzka Poradnia Endokrynologiczna, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy,

Ordynator Oddziału Wewnętrznego Okręgowy szpital Więziennicta, Barczewo

1992 Lekarz specjalista endokrynolog, CMKP – Warszawa

1987 Lekarz specjalista chorób wewętrznych

1983 Lekarz chorób wenętrznych 

1978 Dyplom lekarza Uniwersytet Medyczny w Gdańsku ( wtedy Akademia Medyczna w Gdańsku)  

 1. Certyfikowany ultrasonografista
 2. Wieloletni Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w zakresie endokrynologii i chorób wewnętrznych.

mgr Magdalena Kubica-Czajkowska

psycholog

W zakresie niezbędnym do prowadzenie terapii Pacjentów z przewlekłym zmęczeniem oraz zespołu przewlekłego zmęczenia ( PSF) prowadzę:

 1. Terapia behawioralno-poznawcza
 2. Stres pourazowy- interwencja i terapia następstw PTSD, ASD, DESNOS

 

Wykształcenie

1994 –1999 Uniwersytet Gdański (mgr psychologii)
2003  pierwszy stopień specjalizacji –psycholog kliniczny
2010 drugi stopień specjalizacji – specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

 

Doświadczenie zawodowe

2000-2017 - Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy (Zespołu Psychologów)

1999-2000 - Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „Sanitas”, Bydgoszcz

2001-2003 - Prywatne Centrum Medyczne „MEDIC” s.c.

2001-2009, 2017 -  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (biegły sądowy z psychologii)

2004-2010 - NZOZ Centrum Medyczne „Gizińscy”, Bydgoszcz                          

2005-2006 - Klinika Psychiatrii – Oddział Zaburzeń Lękowych i Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (asystent- psycholog)

2011-2014 - Centrum Zdrowia Psychicznego „HEAL”, Bydgoszcz

2014-2015     - NZOZ „Elmed”, Bydgoszcz

Szkolenia, które ukończyłam w ramach zdobywania dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do proawdzenia terapii Pacjentów z przewlekłym zmęczeniem lub zespołem przewlekłego zmęczenia ( PSF)

 

2012- szkolenie „ABC terapii poznawczo-behawioralnej”, Centrum Psychologii Integralnej

2012- szkolenie ”Stres pourazowy- interwencja i terapia następstw PTSD, ASD, DESNOS”, Centrum Psychologii Integralnej

2014- warsztat „Najnowsze trendy w terapii poznawczej zaburzenia osobowości z pogranicza: terapia schematu i jej zastosowanie”

2017- "Trening mowy ciała i mikroekspresji. Analiza behawioralna", Poziom I i II, szkolenie, Instytut Komunikacji Niewerbalnej, Warszawa

mgr Radosław Machalski

fizjoterapeuta

Zajmuję się usprawnianiem pacjentów z problemami ortopedycznymi i/lub neurologicznymi.

Pracuję z pacjentami po wymianie stawu kolanowego, biodrowego, złamaniach oraz po długotrwałym unieruchomieniu, interwencjach chirurgicznych w obrębie narządu ruchu, urazach i w przeciążeniowych bólach stawów.

Pomagam także pacjentom po udarach mózgu, urazach mózgowo-czaszkowych, zabiegach neurochirurgicznych w obrębie kręgosłupa, z SM i bólami kręgosłupa.

W swojej pracy z pacjentami stosuję najczęściej terapię manualną, terapię funkcjonalną, kinezyterapię oraz różne formy masażu.

 

Fizjoterapią zawodowo zajmuję się od ponad 10 lat, jest to również moja pasja, której oddaje się z pełnym zaangażowaniem. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursach i szkoleniach z zakresu najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych.  Doświadczenie zdobywałem, pracując ponad 8 lat na Oddziale Rehabilitacyjnym oraz w przyszpitalnej przychodni Szpitali Tczewskich S.A.

Posiadam certyfikaty między innymi: terapii manualnej wg koncepcji Maitland, Kinetic Control, PNF, Neurac(SET), Intensywna i Funkcjonalna Rehabilitacja Chorych po Niepostępującym Uszkodzeniu OUN, Kinesiology taping.

Chciałabym opowiedzieć o moim problemie

 • data 20 lutego 2018

Dyskomfort w okolicach szyi oraz obręczy

 • data 8 lutego 2018

moje dziecko ma stwierdzone ADD

 • data 31 stycznia 2018

Co to może być?

 • data 17 stycznia 2018

Dni i godziny przyjęć lekarzy

Wybierz placówkę: Zobacz kalendarz:
Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

Partnerzy