Zespół

dr hab. n. o zdrowiu Paweł Zalewski

fizjoterapeuta, specjalista zdrowia publicznego

2015 r. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego pt.: Czynność autonomicznego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego w odpowiedzi na oddziaływanie bodźca kriogenicznego oraz w wybranych stanach chorobowych.

Cykl publikacji obejmował:

1. Paweł Zalewski, Jacek J. Klawe, Joanna Pawlak, Małgorzata Tafil-Klawe, Julia Newton.

Thermal and hemodynamic response to whole-body cryostimulation in healthy subjects. 2013. Cryobiology, Vol. 66 s. 295-302.

2. Paweł Zalewski, Anna Bitner, Joanna Słomko, Justyna Szrajda, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, Julia L. Newton.

Whole-body cryostimulation increases parasympathetic outflow and decreases core body temperature. 2014, Journal of Thermal Biology 2014 Vol. 45 s. 75-80.

3. Paweł Zalewski, Katarzyna Buszko, Monika Zawadka-Kunikowska, Joanna Słomko, Justyna Szrajda, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, Maciej Sinski, Julia L. Newton.

Cardiovascular and autonomic responses to whole-body cryostimulation in essential hypertension. 2014, Cryobiology Vol. 69 s. 249-255.

4. James Frith, Paweł Zalewski, Jacek J. Klawe, Jessie Pairman, Anna Bitner, Małgorzata Tafil-Klawe, Julia L. Newton.

Impaired blood pressure variability in chronic fatigue syndrome - a potential biomarker. 2012, QJM: An International Journal of Medicine, Vol. 105 s. 831-838.

5. Paweł Zalewski, David Jones, Ieuan Lewis, James Frith, Julia L. Newton.

Reduced thoracic fluid content in early-stage primary biliary cirrhosis that associates with impaired cardiac inotropy. 2013, American Journal of Physiology Gastrointestinal and Liver Physiology. 2013, Vol. 305 s. G393-G397.

Autor i współautor 147 prac i opracowań naukowych o sumarycznej wartości IF: 47.287, MNiSW: 913.000. Łączna liczba cytowań: 147, Indeks H: 6.

W codziennej pracy zajmuję się:

- oceną wpływu czynników środowiskowych na występowanie zaburzeń rytmiki okołodobowej,

- dysautonomią w zespole przewlekłego zmęczenia (Chronic Fatigue Syndrome CFS/ME)

- diagnostyką i terapią osób z zespołem przewlekłego zmęczenia (CFS/ME)

- zastosowaniem krioterapii ogólnoustrojowej oraz spersonalizowanej terapii wg koncepcji GET w grupie pacjentów z CFS

Odpowiadam za przygotowanie metodyki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w grupie Pacjentów z przewlekłym zmęczeniem oraz z zespołem przewlekłego zmęczenia (CFS) oraz nadzór merytoryczny i wspracie Zespołu.

Możliwe są konsultacje Pacjentów po przejściu przez cały proces diagnostyczny w stosowanym algorytmie. Jestem przekonany, że tak spersonalizowane podejście będzie najbardzie korzystne dla naszych Pacjentów.

2018 -   Członek European Cooperation in Science & Technology; European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome

2015 -   Kierownik Zakładu Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego CM UMK w Bydgoszczy

2017 -   Adjunct Fellow, Menzines Health Institute Queensland, Griffith University

2017 -   LLP-Erasmus Fellowship, Newcastle University

2016 -   Yorkshire Fatigue Clinic, York, Great Britain: Residential training programme on diagnosis and treatment of Chronic Fatigue Syndrome (CFS/M1E).

2015 -   Uzyskanie tytułu dr hab. w zakresie nauk o zdrowiu

2011 - 2015  Adiunkt w K. Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

2011 -   Uzyskanie tytułu dr nauk medycznych

2009 - 2013  Specjalizacja z ochrony zdrowia: Zdrowie Publiczne

2000 - 2005  Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, studia magisterskie w trybie dziennym, na kierunku fizjoterapia

03/2015                        Clinical Trials Monitoring For Scientists. Soft Communication.

07/2014                        Training course, Cambridge University: Clinical exercise testing and interpretation: a practical approach.

09/2013                        Training course, Exeter University: Fatigue mechanisms and measurement techniques.

02/2013                        Workshops, Centre for Applied Mathematics PG. Mathematical methods in medicine.

10/2011                        Training course, Statsoft Polska Kraków Statistics in medicine - analysis of qualitative data.

03/2011                        Training course, Newcastle Universty Autonomic Nervous System: advanced diagnostics and interpretation

Autor i współautor ponad 140 artykułów naukowych o łącznym wskaźniku IF 47.2.

Rozprawa habilitacyjna ( 2015) Więcej»
Praca doktorska ( 2011) Więcej»
Neuropsychiatric Disease and Treatment Więcej»
Experimental Gerontology Więcej»
Minerva Cardioangiologica Więcej»
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Więcej»
UK CFS/ME Research Collaborative 4th Annual Science Conference. 13th-14th September 2017 Więcej»
Polish Hyperbaric Research Więcej»
MEDtube Science Więcej»
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Więcej»
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology Więcej»
Journal of Education, Health and Sport Więcej»
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness Więcej»

Dni i godziny przyjęć lekarzy

Wybierz placówkę: Zobacz kalendarz:
Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

Partnerzy