Jak leczymy przewlekłe zmęczenie?

Zapewne często, kiedy próbujemy zwrócić uwagę innych na subiektywne odczucie dokuczliwego zmęczenia, słyszymy„… ja też jestem zmęczony…” lub „…każdy jest zmęczony…”. 

W obszarze „przewlekłego zmęczenia” mamy często do czynienia z (1) objawem somatycznym współistniejącym z chorobą przewlekłą. Blisko 60% chorób przewlekłych cechuje się występowaniem subiektywnego objawu nasilonego zmęczenia. Dlatego też, proces diagnostyki i różnicowania przyczyn przewlekłego zmęczenia musi obejmować wykluczenie tych przyczyn. Kolejny aspekt dotyczy występowania przewlekłego zmęczenia będącego (2)  konsekwencją niekorzystnych czynników behawioralnych. Przewlekłe zmęczenie o tej etiologii nastręcza wiele problemów w życiu codziennym, to jednak trafna diagnostyka oraz spersonalizowana praca z pacjentem przynoszą wymierne efekty terapeutyczne. Najbardziej obciążającą postacią „przewlekłego zmęczenia” stanowi (3) zespół przewlekłego zmęczenia (Chroniz Fatigue Syndrome ME/CFS), który stanowi zespół objawów o różnym stopniu nasilenia z dominującym objawem patologicznej nietolerancji nawet niewielkiej aktywności fizycznej czy psychofizycznej.

W naszej pracy skupiamy się na wszystkich trzech przytoczonych obszarach występowania „przewlekłego zmęczenia” jako subiektywnego i obiektywnego objawu klinicznego, który w znaczący sposób pogarsza jakość życia w każdym aspekcie. Intensywna praca z pacjentem, kompleksowa diagnostyka i spersonalizowany proces leczenia stanowią fundament przyjętej przez nas metodyki postępowania.

Pierwsze spotkanie to szczegółowy wywiad, ocena objawów zmęczenia, opis subiektywnych dolegliwości oraz wiele dodatkowych pytań od wykwalifikowanego fizjoterapeuty. W dalszej części prowadzony jest kompleksowy wywiad lekarski wraz z badaniem przedmiotowym oraz ocena czynnościowa autonomicznego układu nerwowego. W uzasadnionych przypadkach korzystamy z konsultacji immunologa klinicznego lub endokrynologa.

Kolejne spotkanie służy podsumowaniu wyników i przedstawieniu pacjentowi możliwości dalszego postępowania terapeutycznego. Tak obszerna ilość wiedzy pozyskana w procesie diagnostycznym, pozwala na wysokie uprawdopodobnienie rozpoznania i wdrożenie spersonalizowanego postępowania leczniczego, opierającego się na kilku rodzajach interwencji, tj. farmakoterapii, dietoterapii, fizjoterapii i terapii wspierającej.

Wg dzisiejszego stanu wiedzy skuteczne leczenie „przewlekłego zmęczenia” to kompleksowa diagnostyka i spersonalizowane postępowanie terapeutyczne.

Wszystkie z powyższych działań mogą być realizowane w Poradni Praxis lub w miejscu zamieszkania Pacjenta. Nieodzownym elementem postępowania stanowi wdrożenie również indywidualnego planu kontroli postępów leczenia, który dostosowywany jest w ścisłej współpracy z pacjentem.

Chcesz wiedzieć więcej?... zapisz się na nasz newsleter poświęcony przewlekłemu zmęczeniu: TU

Partnerzy