Wybierz placówkę:

Zespół

Wybierz placówkę:

dr n. med. Krzysztof Rożnowski

specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista onkologii klinicznej, lekarz internista,
Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej w Krotoszynie

 

Onkologią zajmuję się od 1993 roku

obecnie Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.

2015-2018 Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej oraz Dyrektor Medyczny Centrum Medycznego „Małgorzata” w Śremie

2003-2015 Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

2009-2015 Adiunkt  Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

1993- 2015 Oddział Chemioterapii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

2001-2015 Starszy asystent, Oddział Chemioterapii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

 

1986 – 1992 Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski.  

 

Uzyskane specjalizacje:

2003 – specjalizacja II stopnia z zakresu onkologii klinicznej 

2001 – specjalizacja II stopnia z zakresu chemioterapii

1996 – specjalizacja I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych

 

Praca Doktorska 2008 Więcej»
European Journal of Cancer Więcej»
Breast Cancer Research and Treatment Więcej»
Leukemia & Lymphoma Więcej»
BMC Cancer Więcej»
Nowiny Lekarskie Więcej»
Współczesna Onkologia Więcej»
Nowotwory Więcej»
Acta Haematologica Polonica Więcej»
ANNU REP - POL ACAD SCI Więcej»

dr n. med. Jolanta Nalewaj-Nowak

dietetyk, zdrowie publiczne

Od 2013 roku jest kierownikiem studiów podyplomowych w Uniwersytet Humanistycznospołeczny  SWPS w Poznaniu na kierunku Psychodietetyka.
Od 2006 roku dr Jolanta Nalewaj Nowak prowadzi własna praktykę z zakresu dietetyki. Specjalność diety w chorobach przewlekłych i nowotworowych

Przez okres 4 lat pracowała na oddziale Ginekologii Onkologicznej w szpitalu klinicznym przy ul. Łąkowej w Poznaniu.

Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto w Sopocie.

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kierunku Dietetyka i planowanie żywienia specjalność: dietetyk.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierunek  Nauka o Zdrowiu, mgr nauk o zdrowiu

2014 r. certyfikat: Psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologiczne, Zakład Medycyny Paliatywnej, Dębinki 2, 80-211 Gdańsk

Od ponad dziesięciu  lat jest aktywnym członkiem założycielem i kierownikiem oddziały dietetyki onkologicznej  w Stowarzyszenia do walki z Chorobą Nowotworową i chorób przewlekłych PsycheSomaPolis w Poznaniu.

Staż - szpital HOPE Exchange Programme for Hospital Professional, Szwecja 

Staż - szpital Lahn-Dill-Kliniken GmbH  in Wetzlar, Niemcy.

Praca doktorska: Wydział Lekarski I, Katedra i Klinika Onkologii katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2007r. Więcej»

lek. med. Maciej Rager

lekarz specjalista chirurg onkolog

lek. med. Ewa Ebel

lekarz specjalista anestezjolog, leczenie bólu

lek. med. Bartłomiej Budziński

specjalista psychiatra

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych),

2009 - Oddział Psychiatrii Sądowej
2007 - Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
1998 - Ukończył studia medyczne, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2009 - ukończył kurs Studium Pomocy Psychologicznej w ramach terapii leczenia uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Poznaniu.

W Klinice Psychiatrii UM w Poznaniu prowadzi zajęcia Psychoedukacji dla pacjentów z Chorobą Afektywną Dwubiegunową ( program został rozpoczęty jako pierwszy tego typu w Polsce).

Psychiatria 2016 t. 13 nr 1 Więcej»
Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne Termedia Wydawnictwo Medyczne Poznań 2013 Więcej»
Psychiatria Polska 2010 Więcej»

lek. med. Andrzej Pogłodziński

specjalista psychiatra

Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych.

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych),

Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych.

-2006r. ukończył Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

-od 2008r. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

- 2010r. Staż z zakresu Neurologii w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu

- 2011r. Staż z zakresu Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze

- 2012r. Staż z zakresu Psychiatrii Konsultacyjnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu

Journal of Affective Disorders Więcej»

lek. med. Katarzyna Derda-Matkowska

specjalista psychiatra

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych),

2011 ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Od 2013 lekarz w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu 

od 2015 pracuję jako lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego

2014 staż w zakresie Lecznictwa Uzależnień w Centrum Profilaktyki Uzależnien (al. Marcinkowskiego 21) w Poznaniu. 

mgr Marta Kostecka-Rogowska

psycholog dorosłych, terapeuta

Terapia dla osób dorosłych 

 • sytuacje kryzysowe
 • zaburzenia lękowe
 • doświadczonych przemocą w rodzinie;
 • z symptomami PTSD;
 • borykających się z trudnościami w bliskich relacjach;
 • przewlekle chorych oraz ich bliskich;
 • poszukujących drogi  do czerpania większej satysfakcji z życia i relacji z innymi ludźmi.

Grupy wsparcia

 • grupa wzmacniająco- rozwojowe dla kobiet,
 • grupa wsparcia (m.in. dla osób doświadczających przemocy, dla osób po stracie dziecka) ,

Wykształcenie:
2001 - 2006 Uniwersytet Jagielloński, kierunek: psychologia
1999 - 2000  Instytut Terapii Gestalt, Oddział Krakowski PSPP, Kraków, roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej
1998 - 1999 Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kierunek: pedagogika

Pozostałe informacje o doświadczeniu zawodowym:
2014 – nadal SWPS Oddział Zamiejscowy w Poznaniu, wykładowca
2014 - nadal Szkoła Podstawowa Nr 2 w Środzie Wlkp., psycholog
2013 - 2014 Warsztaty psychologiczne dla rodziców, Cafe Mama, Środa Wlkp.
2013 Cykl warsztatów dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, Poznań
2013 Prelekcja nt. „ Co to jest przemoc i jak ją diagnozować” podczas Konferencji „Gmina przeciwko przemocy”, Zaniemyśl, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2013 Przeprowadzenie Kursu Samoobrony Psychicznej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, Środa Wlkp.
2013 Współorganizowanie Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć w Środzie Wlkp.
2012 – 2015 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, Środa Wlkp.
2012 – 2013 Udział w projekcie: „PI – Wypracowanie innowacyjnych narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań
zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowo – ułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną”; Środa Wlkp./Łódź
2012 – 2014 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach projektu „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie”;
Dominowo
2012 Prowadzenie terapii rodzinnej w ramach projektu skierowanego do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; Środa Wlkp.
2011 Przeprowadzenie kursu pn. „Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy” dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy; Środa Wlkp. 2011 Prowadzenie dwóch grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu gminy Środa Wlkp. i Dominowo w ramach projektu „Bezpieczna rodzina w powiecie średzkim”
2011 Opracowanie programu i przeprowadzenie konferencji nt. „Rodzina bez przemocy- lokalny system przeciwdziałania przemocy w
rodzinie”; prelekcja nt. „Psychologiczny portret dziecka krzywdzonego”, Środa Wlkp.
2011 Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach ramach świetlic pn. „Szkoła dla rodziców”
2011 – 2015 PCPR – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Środa Wlkp., psycholog
2011 – 2013 P.P.O.W. Ognisko Wychowawcze, Środa Wlkp./Szlachcin, terapeuta
2008 – 2009 Szkoła Rodzenia „Bajbus”, Środa Wlkp., psycholog, wykładowca
2007 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy, Fundacja Familijny Poznań, psycholog- wolontariat

2012 - 2013 Szkolenia psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii
2005 GWP, Gdańsk, Kurs edukacyjno-warsztatowy w zakresie interwencji kryzysowej


Inne:
2014 Szkolenie na mediatorów rodzinnych- kurs podstawowy, TKOPD Poznań
2013 Cykl szkoleniowy dla liderów i liderek lokalnych Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, Poznań, Stowarzyszenie Kobiet Konsola
2013 Kurs WenDo, Poznań, Stowarzyszenie Kobiet Konsola
 

mgr Magdalena Zwierżdżyńska

fizjoterapeuta, fizjoterapeuta blizn pooperacyjnych

Moje podejście do fizjoterapii:

Praca z pacjen­tem w opar­ciu o współ­cze­sne i spraw­dzone w prak­tyce metody 

Fizjo­te­ra­pia w podej­ściu holi­stycz­nym, a zara­zem dosto­so­wana do potrzeb każ­dego pacjenta (indy­wi­du­alne podej­ście do 

Empa­tia i otwartość.

Wie­dza i prak­tyczne umie­jęt­no­ści, poparte doświad­cze­niem w pracy z pacjentami.

 

 

 

W zakresie prowadzenia Pacjentów Onkologicznych:

Terapia bólu pochodzącego z tkanek miękkich (mieśnie, powięź).

Terapia bólu pochodzenia dyskowego, nerwowego.

Terapia blizn.

Terapia bólu pochodzenia stawowego.

Od 2009 Meliora Reddere ( z łaciny: uspraw­nia­nie)  własna praktyka fizjoterapeutyczna  ( link) w której w kontekście potrzeb Pacjentów onkologicznych zajmuję się m.in.:

tera­pią blizn ( link)

-„Kine­sio­logy taping” to metoda fizjo­te­ra­peu­tyczna wyko­rzy­stu­jąca lecz­ni­cze dzia­ła­nie pla­strów „k-active tape”

-„Mięśniowo-powięziowe roz­luź­nia­nie” fizjo­te­ra­peu­tyczna metoda lecze­nia uwzględ­nia­jąca wystę­po­wa­nie powięzi w ciele czło­wieka.

- więcej: link

2002-2007 Studia magisterskie kierunek fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

2016, Warszawa, Fizjosystem szkolenia - Szkolenie – Ostry dysk

2015, Gliwice, Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej - Szkolenie – Funkcjonalna osteopatia i integracja – kurs rozszerzający

2015, Oleśnica – Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej - Szkolenie – Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa

2014, Poznań, K-Active Assotiation - Szkolenie – Kinesiology taping

2014, Poznań, Thomas Myers & James Earls Anatomy Trains - Szkolenie – Anatomy trains I

2012, Poznań, Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej - Szkolenie – Funkcjonalna osteopatia i integracja

2009, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu - Szkolenie – Terapia punktów spustowych

2009, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu -  Szkolenie – Techniki aktywnego rozluźniania

2009, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu -  Szkolenie – Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie

2008, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu -  Szkolenie – Diagnostyka i terapia miednicy

2006-2007, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu -  Szkolenie – Techniki energizacji mięśniowej cz.1 i 2

2003, Poznań „Bio-relax” Kurs masażu klasycznego

dr n. med. Jolanta Nalewaj-Nowak

dietetyk, zdrowie publiczne

 

Od 2013 roku jest kierownikiem studiów podyplomowych w Uniwersytet Humanistycznospołeczny  SWPS w Poznaniu na kierunku Psychodietetyka.

 
Od 2006 roku dr Jolanta Nalewaj Nowak prowadzi własna praktykę z zakresu dietetyki. Specjalność diety w chorobach przewlekłych i nowotworowych

 

Przez okres 4 lat pracowała na oddziale Ginekologii Onkologicznej w szpitalu klinicznym przy ul. Łąkowej w Poznaniu.

 

Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto w Sopocie.

 

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kierunku Dietetyka i planowanie żywienia specjalność: dietetyk.

 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierunek  Nauka o Zdrowiu, mgr nauk o zdrowiu

 

 

 

2014 r. certyfikat: Psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologiczne, Zakład Medycyny Paliatywnej, Dębinki 2, 80-211 Gdańsk

Od ponad dziesięciu  lat jest aktywnym członkiem założycielem i kierownikiem oddziały dietetyki onkologicznej  w Stowarzyszenia do walki z Chorobą Nowotworową i chorób przewlekłych PsycheSomaPolis w Poznaniu.

Staż - szpital HOPE Exchange Programme for Hospital Professional, Szwecja 

Staż - szpital Lahn-Dill-Kliniken GmbH  in Wetzlar, Niemcy.

Praca doktorska: Wydział Lekarski I, Katedra i Klinika Onkologii katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2007r. Więcej»

lek. med. Sylwia Wojdowska- Czaplewska

specjalista psychiatra

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Prowadzę leczenie z zakresu psychiatrii dzieci, dorosłych oraz osób w podeszłym wieku.

Ukończyłam  Wydział lekarski AM w Bydgoszczy im. L. Rydygiera
Specjalista z psychiatrii - Klinika Psychiatrii w Bydgoszczy
Specjalista Psychiatrii Środowiskowej
 

Dotychczasowe doświadczenie

Oddział Psychoz, Oddział Zaburzeń Lękowych, Oddział Leczenia Uzależnień w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie
Oddział Młodzieżowy w Toruniu
Poradnia Zdrowia Psychicznego "Stawowa" w Bydgoszczy
Fundacja "Przystań Nadziei" w Bydgoszczy
Prywatne Policealne Studium Medyczne w Bydgoszczy
WSPR w Bydgoszczy
Studia doktoranckie na CM UMK Katedra i Klinika Psychiatrii
Pierwszy Oddział Psychiatryczny w Szpitalu im. Biegańskiego w Grudziądzu
Koordynator Ośrodeka Leczenia Zaburzeń Psychicznych, Lękowych i Afektywnych

Obecnie

Konsultant z Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy
Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
Poradnia Zdrowia Psychicznego Ars-Medica w Więcborku
MGOPS i ŚDS w Solcu Kujawskim
 

5 letnie studium podyplomowe z zakresu "Psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dzieci i młodzieży" pod patronatem prof. Ireny Namysłowskiej, rekomendowane przez PTP
Podyplomowe Studium Nauczycielskie
Podyplomowe Studia z dziedziny zarządzania WSG w Bydgoszczy

mgr Alicja Tokarska

psycholog dorosłych, terapeuta, interwencje

Pracuję z dorosłymi w zakresie: zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych

Prowadzę:

1. Psychoterapię dorosłych
2. Terapię rodzinną
3. Konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dorosłych.

2006- tytuł magistra psychologii, specjalność: psychologia kliniczna. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

2006-2007- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”

Od 2007- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy

Punkt Konsultacyjny Ośrodka „BORPA” przy PCK w Bydgoszczy

Szkolenia z psychoterapii:

szkolenie I stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Terapia rodzin”- cykl szkoleniowy

„Złoty kluczyk”- zasady terapii Miltona H. Ericksona

„ Królewska droga do nieświadomości” wstęp do hipnozy ericksonowskiej

 „Siła źródła- autohipnoza”

„Zanim dorosnę- diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych młodzieży

„Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy”- psychoterapia depresji

Od 2015 r. kontynuuję szkolenie w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii  w Polskim Instytucie Ericksonowskim

mgr Aleksandra Chołody

dietetyk

Od kilku lat prowadzę indywidualne konsultacje dietetyczne.

Pod swoją opieką dietetyczną mam Pacjentów wymagających dietoterapii 

 1. choroby autoimmunologiczne
 2. choroby nowotworowe
 3. zaburzenia hormonalne

Prowadzę również w zakresie diety kobiety ciężarne oraz dzieci.

2013 - Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy kierunek Dietetyka 
2015 - Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy kierunek: Zdrowie Publiczne 

Na swoim koncie ma mnóstwo szkoleń z zakresu żywienia (dietoterapia, żywienie kobiet w ciąży i karmiących, dietocoaching, żywienie w sporcie). 

Współwłaścicielka ELITE Bydgoszcz Centrum Dietetyki, Treningu Indywidualnego i Coachingu.

Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji odbywających się w kraju, jak i za granicą (Berlin, Londyn, Bolonia, Rimini).

mgr Karolina Gruszecka

dietetyk

Od kilku lat prowadzę indywidualne konsultacje dietetyczne z Pacjentami w tym:

 1. dietoterapia
 2. żywienie i suplementacja w sporcie
 3. dietocoaching

 Prowadzę Pacjentów w zakresie diety:

 1. chorych onkoogicznie ( studia doktoranckie)
 2. z zaburzeniami hormonalnymi 
 3. z problemami z zajściem w ciążę.

 

2014 - Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernica Collegium Medicum w Bydgoszczy 

2015 - Absolwentka psychodietetyki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS W Poznaniu .

2016 - Doktorantka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernica Collegium Medicum w Bydgoszczy 

Czynnie uczestniczy w edukacji zdrowotnej wśród różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, seniorzy),

Prowadzi szkolenia z zakresu dietetyki dla specjalistów oraz wykłady dla studentów Collegium Medicum UMK

Na swoim koncie ma mnóstwo szkoleń z zakresu żywienia (m.in. dietoterapia, żywienie i suplementacja w sporcie, dietocoaching).

Współwłaścicielka ELITE Bydgoszcz Centrum Dietetyki, Treningu Indywidualnego i Coachingu. 

Bierze czynny udział w wielu konferencjach dietetycznych w kraju jak i za granicą (Berlin, Londyn, Bolonia, Rimini) - nie tylko w roli uczestnika, ale także prelegentki.

Jako doktorantka CM UMK prowadzi badania z pacjentami nowotworowymi u boku swojego promotora, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Zegarskiego.

Poza tym specjalizuje się w pracy z pacjentami z:

 1. zaburzeniami hormonalnymi
 2. problemami z zajściem w ciążę.

Dni i godziny przyjęć lekarzy

Wybierz placówkę:
Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
dr n. med. Krzysztof Rożnowski (Poznań) - - - 10.00 - 18.00 - -
lek. med. Bartłomiej Budziński (Poznań) 10:00 - 16:30 - 11:00 - 17:30 - 10:30 - 16:30 -
lek. med. Andrzej Pogłodziński (Poznań) - 12:00 - 18:30 - - - -
lek. med. Katarzyna Derda-Matkowska (Poznań) - - 10:00 - 13:30 12:00 - 19:00 - -
mgr Marta Kostecka-Rogowska (Poznań) - - - 11:30 - 19:00 - -
mgr Magdalena Zwierżdżyńska (Poznań) 18:30 - 21:30 - 18:30 - 21:30 18:30 - 21:30 18:30 - 21:30 -

Partnerzy