Zespół

dr n. med. Krzysztof Rożnowski

Specjalista chemioterapii nowotworów, Specjalista onkologii klinicznej, Lekarz internista,
Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej w Śremie

 

Onkologią zajmuję się od 1993 roku

 

Obecnie Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej oraz Dyrektor Medyczny Centrum Medycznego „Małgorzata” w Śremie

2003-2015 Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

2009-2015 Adiunkt  Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

1993- 2015 Oddział Chemioterapii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

2001-2015 Starszy asystent, Oddział Chemioterapii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

 

1986 – 1992 Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski.  

 

Uzyskane specjalizacje:

2003 – specjalizacja II stopnia z zakresu onkologii klinicznej 

2001 – specjalizacja II stopnia z zakresu chemioterapii

1996 – specjalizacja I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych

 

Praca Doktorska 2008 Więcej»
European Journal of Cancer Więcej»
Breast Cancer Research and Treatment Więcej»
Leukemia & Lymphoma Więcej»
BMC Cancer Więcej»
Nowiny Lekarskie Więcej»
Współczesna Onkologia Więcej»
Nowotwory Więcej»
Acta Haematologica Polonica Więcej»
ANNU REP - POL ACAD SCI Więcej»

lek. med. Ewa Ebel

Specjalista leczenia bólu, Specjalista anestezjolog

w trakcie uzupełniania

Specjalista chirurg onkolog

dr n. med. Jolanta Nalewaj-Nowak

Dietetyk, Zdrowie Publiczne

 

Od 2013 roku jest kierownikiem studiów podyplomowych w Uniwersytet Humanistycznospołeczny  SWPS w Poznaniu na kierunku Psychodietetyka.

 
Od 2006 roku dr Jolanta Nalewaj Nowak prowadzi własna praktykę z zakresu dietetyki. Specjalność diety w chorobach przewlekłych i nowotworowych

 

Przez okres 4 lat pracowała na oddziale Ginekologii Onkologicznej w szpitalu klinicznym przy ul. Łąkowej w Poznaniu.

 

Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto w Sopocie.

 

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kierunku Dietetyka i planowanie żywienia specjalność: dietetyk.

 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierunek  Nauka o Zdrowiu, mgr nauk o zdrowiu

 

 

 

2014 r. certyfikat: Psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologiczne, Zakład Medycyny Paliatywnej, Dębinki 2, 80-211 Gdańsk

Od ponad dziesięciu  lat jest aktywnym członkiem założycielem i kierownikiem oddziały dietetyki onkologicznej  w Stowarzyszenia do walki z Chorobą Nowotworową i chorób przewlekłych PsycheSomaPolis w Poznaniu.

Staż - szpital HOPE Exchange Programme for Hospital Professional, Szwecja 

Staż - szpital Lahn-Dill-Kliniken GmbH  in Wetzlar, Niemcy.

Praca doktorska: Wydział Lekarski I, Katedra i Klinika Onkologii katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2007r. Więcej»

mgr Magdalena Zwierżdżyńska

Fizjoterapeuta, Fizjoterapeuta blizn pooperacyjnych

Moje podejście do fizjoterapii:

Praca z pacjen­tem w opar­ciu o współ­cze­sne i spraw­dzone w prak­tyce metody 

Fizjo­te­ra­pia w podej­ściu holi­stycz­nym, a zara­zem dosto­so­wana do potrzeb każ­dego pacjenta (indy­wi­du­alne podej­ście do 

Empa­tia i otwartość.

Wie­dza i prak­tyczne umie­jęt­no­ści, poparte doświad­cze­niem w pracy z pacjentami.

 

 

 

W zakresie prowadzenia Pacjentów Onkologicznych:

Terapia bólu pochodzącego z tkanek miękkich (mieśnie, powięź).

Terapia bólu pochodzenia dyskowego, nerwowego.

Terapia blizn.

Terapia bólu pochodzenia stawowego.

Od 2009 Meliora Reddere ( z łaciny: uspraw­nia­nie)  własna praktyka fizjoterapeutyczna  ( link) w której w kontekście potrzeb Pacjentów onkologicznych zajmuję się m.in.:

tera­pią blizn ( link)

-„Kine­sio­logy taping” to metoda fizjo­te­ra­peu­tyczna wyko­rzy­stu­jąca lecz­ni­cze dzia­ła­nie pla­strów „k-active tape”

-„Mięśniowo-powięziowe roz­luź­nia­nie” fizjo­te­ra­peu­tyczna metoda lecze­nia uwzględ­nia­jąca wystę­po­wa­nie powięzi w ciele czło­wieka.

- więcej: link

2002-2007 Studia magisterskie kierunek fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

2016, Warszawa, Fizjosystem szkolenia - Szkolenie – Ostry dysk

2015, Gliwice, Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej - Szkolenie – Funkcjonalna osteopatia i integracja – kurs rozszerzający

2015, Oleśnica – Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej - Szkolenie – Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa

2014, Poznań, K-Active Assotiation - Szkolenie – Kinesiology taping

2014, Poznań, Thomas Myers & James Earls Anatomy Trains - Szkolenie – Anatomy trains I

2012, Poznań, Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej - Szkolenie – Funkcjonalna osteopatia i integracja

2009, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu - Szkolenie – Terapia punktów spustowych

2009, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu -  Szkolenie – Techniki aktywnego rozluźniania

2009, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu -  Szkolenie – Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie

2008, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu -  Szkolenie – Diagnostyka i terapia miednicy

2006-2007, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu -  Szkolenie – Techniki energizacji mięśniowej cz.1 i 2

2003, Poznań „Bio-relax” Kurs masażu klasycznego

w trakcie uzupełniania

Psycholog onkologiczny

lek. med. Katarzyna Derda

lekarz medycyny

2011 ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Od 2013 lekarz w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu 
2014 staż w zakresie Lecznictwa Uzaleznień w Centrum Profilaktyki Uzaleznien (al. Marcinkowskiego 21) w Poznaniu 

lek. med. Bartłomiej Budziński

specjalista psychiatra

2009 - Oddział Psychiatrii Sądowej
2007 - Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
1998 - Ukończył studia medyczne, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2009 - ukończył kurs Studium Pomocy Psychologicznej w ramach terapii leczenia uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Poznaniu.

W Klinice Psychiatrii UM w Poznaniu prowadzi zajęcia Psychoedukacji dla pacjentów z Chorobą Afektywną Dwubiegunową ( program został rozpoczęty jako pierwszy tego typu w Polsce).

Psychiatria 2016 t. 13 nr 1 Więcej»
Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne Termedia Wydawnictwo Medyczne Poznań 2013 Więcej»
Psychiatria Polska 2010 Więcej»

lek. med. Andrzej Pogłodziński

specjalista psychiatra

Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych.

-2006r. ukończył Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

-od 2008r. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

- 2010r. Staż z zakresu Neurologii w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu

- 2011r. Staż z zakresu Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze

- 2012r. Staż z zakresu Psychiatrii Konsultacyjnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu

Journal of Affective Disorders Więcej»

Dorośli, Dzieci, Gestalt Marta Kostecka-Rogowska

Psycholog, terapeuta Gestalt, psycholog dziecięcy

Prowadzę terapię dla dzieci i ich rodziców w zakresie:

 • sytuacji kryzysowych
 • doświadczania problemów emocjonalnych i trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • trudności wychowawczych
 • przemocy w rodzinie

Terapia dla osób dorosłych 

 • sytuacje kryzysowe
 • zaburzenia lękowe
 • doświadczonych przemocą w rodzinie;
 • z symptomami PTSD;
 • borykających się z trudnościami w bliskich relacjach;
 • przewlekle chorych oraz ich bliskich;
 • poszukujących drogi  do czerpania większej satysfakcji z życia i relacji z innymi ludźmi.

Grupy wsparcia

 • grupa wzmacniająco- rozwojowe dla kobiet,
 • grupa wsparcia (m.in. dla osób doświadczających przemocy, dla osób po stracie dziecka) ,
 • warsztaty konstruktywnego radzenia sobie z emocjami dla dzieci.

 

Wykształcenie:
2001 - 2006 Uniwersytet Jagielloński, kierunek: psychologia
1999 - 2000  Instytut Terapii Gestalt, Oddział Krakowski PSPP, Kraków, roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej
1998 - 1999 Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kierunek: pedagogika

Pozostałe informacje o doświadczeniu zawodowym:
2014 – nadal SWPS Oddział Zamiejscowy w Poznaniu, wykładowca
2014 - nadal Szkoła Podstawowa Nr 2 w Środzie Wlkp., psycholog
2013 - 2014 Warsztaty psychologiczne dla rodziców, Cafe Mama, Środa Wlkp.
2013 Cykl warsztatów dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, Poznań
2013 Prelekcja nt. „ Co to jest przemoc i jak ją diagnozować” podczas Konferencji „Gmina przeciwko przemocy”, Zaniemyśl, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2013 Przeprowadzenie Kursu Samoobrony Psychicznej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, Środa Wlkp.
2013 Współorganizowanie Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć w Środzie Wlkp.
2012 – 2015 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, Środa Wlkp.
2012 – 2013 Udział w projekcie: „PI – Wypracowanie innowacyjnych narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań
zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowo – ułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną”; Środa Wlkp./Łódź
2012 – 2014 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach projektu „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie”;
Dominowo
2012 Prowadzenie terapii rodzinnej w ramach projektu skierowanego do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; Środa Wlkp.
2011 Przeprowadzenie kursu pn. „Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy” dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy; Środa Wlkp. 2011 Prowadzenie dwóch grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu gminy Środa Wlkp. i Dominowo w ramach projektu „Bezpieczna rodzina w powiecie średzkim”
2011 Opracowanie programu i przeprowadzenie konferencji nt. „Rodzina bez przemocy- lokalny system przeciwdziałania przemocy w
rodzinie”; prelekcja nt. „Psychologiczny portret dziecka krzywdzonego”, Środa Wlkp.
2011 Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach ramach świetlic pn. „Szkoła dla rodziców”
2011 – 2015 PCPR – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Środa Wlkp., psycholog
2011 – 2013 P.P.O.W. Ognisko Wychowawcze, Środa Wlkp./Szlachcin, terapeuta
2008 – 2009 Szkoła Rodzenia „Bajbus”, Środa Wlkp., psycholog, wykładowca
2007 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy, Fundacja Familijny Poznań, psycholog- wolontariat

2012 - 2013 Szkolenia psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii
2005 GWP, Gdańsk, Kurs edukacyjno-warsztatowy w zakresie interwencji kryzysowej


Inne:
2014 -Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, ODN, Uni Terra” Poznań
2014 Szkolenie „Ochrona więzi emocjonalnych dziecka z obojgiem Rodziców”, TKOPD, Środa Wlkp.
2014 Szkolenie na mediatorów rodzinnych- kurs podstawowy, TKOPD Poznań
2013 Cykl szkoleniowy dla liderów i liderek lokalnych Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, Poznań, Stowarzyszenie Kobiet Konsola
2013 Kurs WenDo, Poznań, Stowarzyszenie Kobiet Konsola

 

Depresja-samo obwinienie się, brak snu.

 • data 9 kwietnia 2017

Czy medycyna pracy jest z NFZ?

 • data 6 marca 2017

Cloranxen - odstawienie w szpitalu

 • data 23 lutego 2017

Proszę o informacje od 10 lat zmagam się z nerwicą lękową

 • data 6 lutego 2017

Dni i godziny przyjęć lekarzy

Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
dr n. med. - Krzysztof Rożnowski (Poznań) - - 16:00 - 18:00 - - 10:00 - 14:00
dr n. med. - Jolanta Nalewaj-Nowak (Poznań) 10:00 - 17:00 09:00 - 18:00 - 09:00 - 18:00 - -
mgr - Magdalena Zwierżdżyńska 18:30 - 21:30 - 18:30 - 21:30 18:30 - 21:30 18:30 - 21:30 -
lek. med. - Katarzyna Derda (Bydgoszcz) 12:00 - 15:00 - 12:00 - 15:00 - - -
lek. med. - Bartłomiej Budziński (Poznań) 15:30 - 20:00 - 15:30 - 20:00 - 15:30 - 18:00 -
lek. med. - Andrzej Pogłodziński (Bydgoszcz) - 12:00 - 20:00 - 12:00 - 17:00 - 10:00 - 14:00
Dorośli, Dzieci, Gestalt - Marta Kostecka-Rogowska (Bydgoszcz) - - 15:00 - 18:00 - 14:00 - 20:00 10:00 - 14:00

Partnerzy