Zespół

mgr Magdalena Zwierżdżyńska

fizjoterapeuta, fizjoterapeuta blizn pooperacyjnych

Moje podejście do fizjoterapii:

Praca z pacjen­tem w opar­ciu o współ­cze­sne i spraw­dzone w prak­tyce metody 

Fizjo­te­ra­pia w podej­ściu holi­stycz­nym, a zara­zem dosto­so­wana do potrzeb każ­dego pacjenta (indy­wi­du­alne podej­ście do 

Empa­tia i otwartość.

Wie­dza i prak­tyczne umie­jęt­no­ści, poparte doświad­cze­niem w pracy z pacjentami.

 

 

 

W zakresie prowadzenia Pacjentów Onkologicznych:

Terapia bólu pochodzącego z tkanek miękkich (mieśnie, powięź).

Terapia bólu pochodzenia dyskowego, nerwowego.

Terapia blizn.

Terapia bólu pochodzenia stawowego.

Od 2009 Meliora Reddere ( z łaciny: uspraw­nia­nie)  własna praktyka fizjoterapeutyczna  ( link) w której w kontekście potrzeb Pacjentów onkologicznych zajmuję się m.in.:

tera­pią blizn ( link)

-„Kine­sio­logy taping” to metoda fizjo­te­ra­peu­tyczna wyko­rzy­stu­jąca lecz­ni­cze dzia­ła­nie pla­strów „k-active tape”

-„Mięśniowo-powięziowe roz­luź­nia­nie” fizjo­te­ra­peu­tyczna metoda lecze­nia uwzględ­nia­jąca wystę­po­wa­nie powięzi w ciele czło­wieka.

- więcej: link

2002-2007 Studia magisterskie kierunek fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

2016, Warszawa, Fizjosystem szkolenia - Szkolenie – Ostry dysk

2015, Gliwice, Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej - Szkolenie – Funkcjonalna osteopatia i integracja – kurs rozszerzający

2015, Oleśnica – Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej - Szkolenie – Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa

2014, Poznań, K-Active Assotiation - Szkolenie – Kinesiology taping

2014, Poznań, Thomas Myers & James Earls Anatomy Trains - Szkolenie – Anatomy trains I

2012, Poznań, Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej - Szkolenie – Funkcjonalna osteopatia i integracja

2009, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu - Szkolenie – Terapia punktów spustowych

2009, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu -  Szkolenie – Techniki aktywnego rozluźniania

2009, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu -  Szkolenie – Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie

2008, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu -  Szkolenie – Diagnostyka i terapia miednicy

2006-2007, Poznań, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolski w Poznaniu -  Szkolenie – Techniki energizacji mięśniowej cz.1 i 2

2003, Poznań „Bio-relax” Kurs masażu klasycznego


Dni i godziny przyjęć lekarzy

Wybierz placówkę:
Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
dr n. med. Krzysztof Rożnowski (Poznań) - - - 10.00 - 18.00 - -
lek. med. Bartłomiej Budziński (Poznań) 10:00 - 16:30 - 11:00 - 17:30 - 10:30 - 16:30 -
lek. med. Andrzej Pogłodziński (Poznań) - 12:00 - 18:30 - - - -
lek. med. Katarzyna Derda-Matkowska (Poznań) - - 10:00 - 13:30 12:00 - 19:00 - -
mgr Marta Kostecka-Rogowska (Poznań) - - - 11:30 - 19:00 - -
mgr Magdalena Zwierżdżyńska (Poznań) 18:30 - 21:30 - 18:30 - 21:30 18:30 - 21:30 18:30 - 21:30 -

Partnerzy