Poradnia Onkologiczna

Idea powołania ośrodka prowadzenia chorych onkologicznie i ich rodzin powstała w związku z doświadczeniami, które uzyskaliśmy w trakcie leczenia Pomysłodawczyni Poradni Praxis ( linkjeszcze w trakcie Jej leczenia.

Oboje będąc lekarzami doświadczyliśmy pomocy bardzo wielu ludzi ( za co serdecznie Wszystkim dziękujemy). Doświadczyliśmy również różnych wad działania systemu prowadzenia chorych onkologicznie ( Link:Jak działa system lecznia wg NFZ - doświadczenia własne).

Zebrane doświadczenie wskazało nam poniższe obszary, które w naszej opinii właściwie poprowadzone przekładają się na komfort leczenia:

1. Człowiek, który spotyka się po raz pierwszy z chorobą onkologiczną ( Pacjent oraz jego Rodzina) na początku procesu jest całkowicie bezradny, gdyż nie zna i nie rozumie systemu, w który został wprowadzony. Brak wsparcia w tym zakresie powoduje konieczność dużego zaangażowania, które można by było w tym czasie skierować na inne ważne sprawy. 

2.Brakuje osoby koordynującej proces leczenia od zaprojektowania diagnostyki, przez leczenie, wskazanie odpowiednich specjalistów w danej dziedzinie aż po zakończenie rehabilitacji blizn pooperacyjnych oraz osoby, która przeprowadzi Pacjenta i jego Rodzinę tłumacząc kolejne etapy postępowania. Przez to mieliśmy poczucie "odcinkowego" podejścia do leczenia każdego ze specjalistów uczestniczących w procesie. Innymi słowowy trafiliśmy na specjalistów, którzy bardzo dobrze wykonali "swój odcinek" ale nie było miejsca, gdzie te wszystkie działania "schodziły się w jednym punkcie".   

3. Całkowite pominięcie wsparcia dla Rodziny Chorego ( z wyjątkiem sytuacji, w których sami o to pytaliśmy).

Dlatego uruchamiamy ośrodek, w którym Pacjent i Jego Rodzina będzie prowadzony na każdymy etapie przez Zespół wysokiej klasy Specjalistów a samo leczenie ( od rozpoznania do zakończenia rehabilitacji blizn) będzie koordynowane przez lekarza onkologa ( LinkOrganizacja procesu leczenia Pacjenta i wsparcia Jego Rodziny w Praxis). Opieką objęta będzie również Rodzina Pacjenta. Innymi słowy będziemy realizowali leczenie zgodnie z obowiązującymi na świecie standardami leczenia systemowego ( Link:Jak proces leczenia Pacjenta oraz Wsparcia Jego Rodziny wygląda od strony Pacjenta).

Gdyby nie ból i cierpienie to 15 miesięcy choroby mojej Żony byłoby najpiękniejszym czasem naszego małżeństwa. Wiemy o tym, że nie zawsze możliwe jest wyzdrowienie. Ale wiemy, że można tak prowadzić proces leczenia, że i Pacjent i Jego Rodzina przechodzą przez sam proces leczenia w sposób dający poczucie zachowania człowieczeństwa. Wszystkim.

lek. med. Radomir Rodziewicz, MBA

Partnerzy