Wybierz placówkę:

Zespół

Wybierz placówkę:

lek. med. Grażyna Michałek

specjalista medycyny prac

Doktor Grażyna MIchałek jest uprawniona do wydawania orzeczeń dla:

 1. pracowników w zakresie badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych w tym warunki pracy:
  • ​​bez narażeń oraz z narażeniemi
  • kierowanie pojadami ( samochodu do 3,5 oraz powyżej 3,5 T)
  • maszynami w ruchu ( wózki widłowe, koparki, inne)
  • praca na wysokości powyżej 3 m
 2. osób pracujących w kontakcie z żywnością i środkami spożywczymi - orzeczenie na potrzeby SANEPiD
 3. kandydatów na kierowców pojazdów do 3,5 T
 4. kierowców zawodowych - wszystkie kategorie
 5. osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 6. nauczycieli
 7. kandydatów do szkół

Pani doktor Grażyna Michałek uzyskała specjalizację z zakresu medycyny pracy w 1980

Pani Doktor Grażyna Michałem jest uprawniona do wydawania orzeczeń o dopuszczeniu do pracy w pełnym zakresie badań medycyny pracy z wyłączeniem badań na broń

lek.med. Justyna Strzelecka

specjalista medycyny pracy

Doktor Justyna Strzelecka jest uprawniona do wydawania orzeczeń dla:

  • ​​bez narażeubiegajacch siń oraz z narażeniemi
  • kierowanie pojadami ( samochodu do 3,5 oraz powyżej 3,5 T)
  • maszynami w ruchu ( wózki widłowe, koparki, inne)
  • praca na wysokości powyżej 3 m
 1. osób pracujących w kontakcie z żywnością i środkami spożywczymi - orzeczenie na potrzeby SANEPiD
 2. kandydatów na kierowców pojazdów do 3,5 T
 3. kierowców zawodowych - wszystkie kategorie
 4. osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 5. nauczycieli
 6. kandydatów do szkół
 7. osób posługujących się bronią w ramach obowiązków służbowych oraz do celów prywatnych ( lub o jego przedłużenie)

Pani Doktor Justyna Strzelecka jest uprawniona do wydawania orzeczeń o dopuszczeniu do pracy w pełnym zakresie badań medycyny pracy w tym orzeczeńia dla osób posługujących się bronią w ramach obowiązków słuzbowych oraz do celów prywatnych

lek. med. Katarzyna Jędrzejczak

specjalista okulista

Pani Doktor Katarzyna Jędrzejczak jest uprawniona do wydawania orzeczeń w zakresie chorób oczu. Posiada kompetencje oraz niezbędne urządzenia do oceny widzenia ( w tym pola widzenia - np. badanie na broń) oraz dobrania okularów. 

Pani Doktor Katarzyna Jędrzejczak uzyskała specjalizację z okulistyki I stopnia w 1992 roku, a II stopnia 1995 roku (na oddziale okulistycznym Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu).
W latach 2000 do 2010 -  pracowała w Poradni Medycyny Pracy Stare Miasto wykonując badania okulistyczne pracowników, jednocześnie pracowała w lecznictwie otwartym zajmując się leczeniem chorób oczu.

1. Szkolenia w zakresie medycyny pracy w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Szkolenie „Okulistyczne problemy diagnostyczno-orzecznicze dotyczące chorób zawodowych i zdolności do pracy”.
 

2. Szkolenia w zakresie doboru szkieł okularowych i soczewek kontaktowych podstawowy i zaawansowany kurs doboru soczewek kontaktowych Vision Care Institute Poland

mgr Anna Pokorska-Korobacz

psycholog transportu

Badanie psychotechniczne przeprowadzane przez psychologa transportu są niezbędne do wydania orzeczenia dla :

 1. kierowców zawodowych wszystkich 
 2. operatorów maszyn w ruchu
 3. osób kierujących pojazdami służbowymi w ramach swoich obowiązków zawodowych( np. przedstawiciele habdlowi)

oraz dla osób ubiegajacych się o przywrócenie uprawnień kierowcy po ich utracie ( np. za przekroczenie limitu punktów karnych)

2011 Psycholog uprawniony i działający w zakresie opieki profilaktycznej nad pracującymi - wpis do rejestru Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu - w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) 

2008 Psycholog uprawniony do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu na podstawie wpisu Marszałka Województwa Wielkopolskiego do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ( podstawa art.124 a ust.10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz.908 z późn. zm. ) 

2008 - dyplom na studiach podyplomowych: Psychologia Transprtu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz Zakład Psychologii Transportu i Fizjologii Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie

2006 - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, kurs podstawowy

1992 - tytuł mgr psychologii, specjalność psychologia kliniczna, Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia

Pani Anna Pokorska-Korobacz, psycholog transportu, w ramach swojej działalności wykorzystuje i posiada następujące metody badawcze:

Sprawność psychoruchowa:

 • Miernik czasu reakcji - prostej i złożonej - refleks
 • Aparat Piórkowskiego – koordynacja wzrokowo- ruchowa, 
 • Wirometr – ocena prędkości , 
 • Stereometr – ocena odległości

Ciemnia kabinowa w tym

 • ​Noktometr – wrażliwość na olśnienie,
 • Pierścień Landolta – widzenie zmierzchowe.

Sprawność intelektualna: 

 • Testy –B
 • Test Reywen.

Koncentracja i uwaga: 

 • Tablica Poppelreutera

Testy cech osobowości i temperamentu

 • Kwestionariusz cech osobowości EPQ-er-RH.J Eysencka 
 • FCZKT – Strelau, Zawadzki pozwala na ocenę temperamentu badanej osoby

Metody uzupełniające:

 • Wywiad z osobą badaną i obserwacja

dr n. med. Joanna Zabel-Olejnik

specjalista laryngolog

lek. med. Anna Pasterska

specjalista laryngolog

lek. med. Elżbieta Witaszek

specjalista neurolog

lek. med. Dorota Strzelecka

specjalista neurolog

Audiolog Audiolog .

Audiolog

Książeczka zdrowia SANEPID

 • data 29 czerwca 2016

Czy przyjmują Państwo na NFZ, czy tylko prywatnie?

 • data 20 listopada 2015

Co obejmuje i ile kosztubje badanie dla przyszłych kierowców

 • data 13 września 2015

Szumy w uszach - pytanie do audiologa

 • data 25 czerwca 2015

Dni i godziny przyjęć lekarzy

Wybierz placówkę: Zobacz kalendarz: badanie kierowców
Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
lek. med. Grażyna Michałek (Poznań) 12:00 - 14:00 - - 16:00 - 18:00 - -
lek. med. Katarzyna Jędrzejczak (Poznań) 11:30 - 14:00 12:00 - 16:00 10:00 - 13:00 15:00 - 18:00 10:00 - 13:00 -
mgr Anna Pokorska-Korobacz (Poznań) 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 -
dr n. med. Joanna Zabel-Olejnik (Poznań) 10:00 - 13:00 - 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 - -
lek. med. Anna Pasterska (Poznań) - 13:00 - 18:00 - 13:00 - 18:00 - -
lek. med. Elżbieta Witaszek (Poznań) 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 - - -
lek. med. Dorota Strzelecka (Poznań) - 13:00 - 15:00 - 13:30 - 15:30 - -
Audiolog Audiolog . (Poznań) 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 -

Partnerzy