Zespół

mgr Anna Pokorska-Korobacz

psycholog transportu

Badanie psychotechniczne przeprowadzane przez psychologa transportu są niezbędne do wydania orzeczenia dla :

 1. kierowców zawodowych wszystkich 
 2. operatorów maszyn w ruchu
 3. osób kierujących pojazdami służbowymi w ramach swoich obowiązków zawodowych( np. przedstawiciele habdlowi)

oraz dla osób ubiegajacych się o przywrócenie uprawnień kierowcy po ich utracie ( np. za przekroczenie limitu punktów karnych)

2011 Psycholog uprawniony i działający w zakresie opieki profilaktycznej nad pracującymi - wpis do rejestru Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu - w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) 

2008 Psycholog uprawniony do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu na podstawie wpisu Marszałka Województwa Wielkopolskiego do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ( podstawa art.124 a ust.10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz.908 z późn. zm. ) 

2008 - dyplom na studiach podyplomowych: Psychologia Transprtu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz Zakład Psychologii Transportu i Fizjologii Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie

2006 - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, kurs podstawowy

1992 - tytuł mgr psychologii, specjalność psychologia kliniczna, Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia

Pani Anna Pokorska-Korobacz, psycholog transportu, w ramach swojej działalności wykorzystuje i posiada następujące metody badawcze:

Sprawność psychoruchowa:

 • Miernik czasu reakcji - prostej i złożonej - refleks
 • Aparat Piórkowskiego – koordynacja wzrokowo- ruchowa, 
 • Wirometr – ocena prędkości , 
 • Stereometr – ocena odległości

Ciemnia kabinowa w tym

 • ​Noktometr – wrażliwość na olśnienie,
 • Pierścień Landolta – widzenie zmierzchowe.

Sprawność intelektualna: 

 • Testy –B
 • Test Reywen.

Koncentracja i uwaga: 

 • Tablica Poppelreutera

Testy cech osobowości i temperamentu

 • Kwestionariusz cech osobowości EPQ-er-RH.J Eysencka 
 • FCZKT – Strelau, Zawadzki pozwala na ocenę temperamentu badanej osoby

Metody uzupełniające:

 • Wywiad z osobą badaną i obserwacja

Dni i godziny przyjęć lekarzy

Wybierz placówkę: Zobacz kalendarz: badanie kierowców
Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
lek. med. Grażyna Michałek (Poznań) 12:00 - 14:00 - - 16:00 - 18:00 - -
lek. med. Katarzyna Jędrzejczak (Poznań) 11:30 - 14:00 12:00 - 16:00 10:00 - 13:00 15:00 - 18:00 10:00 - 13:00 -
mgr Anna Pokorska-Korobacz (Poznań) 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 -
dr n. med. Joanna Zabel-Olejnik (Poznań) 10:00 - 13:00 - 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 - -
lek. med. Anna Pasterska (Poznań) - 13:00 - 18:00 - 13:00 - 18:00 - -
lek. med. Elżbieta Witaszek (Poznań) 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 - - -
lek. med. Dorota Strzelecka (Poznań) - 13:00 - 15:00 - 13:30 - 15:30 - -
Audiolog Audiolog . (Poznań) 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 -

Partnerzy