Praxis - medycyna pracy

Pon – Pt
16:00 – 20:00

mgr Wojciech Walczak

Psycholog, Psychoterapeuta uzależnień i współuzależnień

 

Jestem certyfikowanym terapeutą uzależnień. Uzależnieniami, w tym od alkoholu, innych substancji (oprócz nikotyny) oraz od zachowań, zajmuję się od ponad 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w licznych ośrodkach terapii uzależnień. Pracowałem również z osadzonymi w Areszcie Śledczym w Poznaniu realizując program metadonowy. W Poradni Praxis w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu stosuję metodę pracy dobraną w zależności od stanu zdrowia Pacjenta. Może to być podejście klasyczne, czyli „12-tu kroków” lub metoda redukcji szkód, która dzięki wsparciu farmakologicznemu nie jest tak restrykcyjna jak klasyczna. W Poradni Praxis mam możliwość skorzystania na miejscu ze wsparcia lekarzy psychiatrów, gdy konieczne jest zabezpieczenie lekowe Pacjenta. Pomagam również Pacjentom współuzależnionym, DDA oraz DDD.

W Poradni Praxis pracuję od września 2011 r.

  • Diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa w zakresie uzależnień od alkoholu, narkotyków, zachowań destrukcyjnych (takich jak uzależnienia od hazardu, pracy czy zakupów itd.)
  • Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych
  • Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 1572/2009).
  • Studium Umiejętności Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień
  • Studium Psychoterapii Uzależnień (PTPU nr 546/161/SPU/2009).

Doświadczenie zawodowe:

Areszt Śledczy w PoznaniuProwadzę na jego terenie psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów (skazanych) uzależnionych od opiatów (heroiny) w ramach Programu Metadonowego.

NZOZ Szamotuły - Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia PsychicznegoOddział Dzienny Terapii Uzależnień i Oddział Dzienny Psychiatryczny - zamknięta grupa psychoterapeutyczna pracująca nad zapobieganiem nawrotom uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.

NZOZ Szamotuły - Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia PsychicznegoPoradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut PsychologiiZakład Psychologii Rozwoju Człowieka, Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju

Ukończyłem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna