[vc_nested_tabs][vc_nested_tab title=”Doświadczenie zawodowe” tab_id=”doswiadczenie-zawodowe”]

Członek European Cooperation in Science & Technology; European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue SyndromeKlinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, asystent

Adjunct Fellow, Menzines Health Institute Queensland, Griffith University

LLP-Erasmus Fellowship, Newcastle University

Yorkshire Fatigue Clinic, York, Great Britain: Residential training programme on diagnosis and treatment of Chronic Fatigue Syndrome (CFS/M1E).

Kierownik Zakładu Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego CM UMK w Bydgoszczy

Uzyskanie tytułu dr hab. w zakresie nauk o zdrowiu

Adiunkt w K. Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Uzyskanie tytułu dr nauk medycznych

Specjalizacja z ochrony zdrowia: Zdrowie Publiczne

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, studia magisterskie w trybie dziennym, na kierunku fizjoterapia

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dla kogo” tab_id=”dla-kogo”]

W codziennej pracy zajmuję się:

– oceną wpływu czynników środowiskowych na występowanie zaburzeń rytmiki okołodobowej,

– dysautonomią w zespole przewlekłego zmęczenia (Chronic Fatigue Syndrome CFS/ME)

– diagnostyką i terapią osób z zespołem przewlekłego zmęczenia (CFS/ME)

– zastosowaniem krioterapii ogólnoustrojowej oraz spersonalizowanej terapii wg koncepcji GET w grupie pacjentów z CFS

Odpowiadam za przygotowanie metodyki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w grupie Pacjentów z przewlekłym zmęczeniem oraz z zespołem przewlekłego zmęczenia (CFS) oraz nadzór merytoryczny i wspracie Zespołu.

Możliwe są konsultacje Pacjentów po przejściu przez cały proces diagnostyczny w stosowanym algorytmie. Jestem przekonany, że tak spersonalizowane podejście będzie najbardzie korzystne dla naszych Pacjentów.

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Praca naukowa” tab_id=”praca-naukowa”]

Rozprawa habilitacyjna ( 2015)

Autorzy: Paweł Zalewski
Tytuł: Czynność autonomicznego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego w odpowiedzi na oddziaływanie bodźca kriogenicznego oraz w wybranych stanach chorobowych

Praca doktorska ( 2011)

Autorzy: Paweł Zalewski
Tytuł: Ocena czynnościowa układu autonomicznego u osób poddanych oddziaływaniu temperatur kriogenicznych

Neuropsychiatric Disease and Treatment

Autorzy: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Małgorzata Tafil-Klawe, Monika Zawadka-Kunikowska, Justyna Szrajda, J.L. Newton, Paweł Zalewski, Jacek J. Klawe.
Tytuł: The impact of total sleep deprivation upon cognitive functioning in firefighters

Experimental Gerontology

Autorzy: Sławomir Kujawski, Agnieszka Kujawska, Małgorzata* Gajos, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, Katarzyna Mądra-Gackowska, B. Stankiewicz, J.L. Newton, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Paweł Zalewski
Tytuł: Effects of 3-months sitting callisthenic balance and resistance exercise on aerobic capacity, aortic stiffness and body composition in healthy older participants : randomized controlled trial

Minerva Cardioangiologica

Autorzy: Monika Zawadka-Kunikowska, K. Słomiński, Joanna Słomko, Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe, Łukasz Sokołowski, J.L. Newton, Paweł Zalewski
Tytuł: Comprehensive non-invasive cardiac and autonomic assessment in acute ischemic stroke patients : a pilot study

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

Autorzy: Mariusz Kozakiewicz, Joanna Słomko, Katarzyna Buszko, Władysław Sinkiewicz, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, J.L. Newton, Paweł Zalewski
Tytuł: Acute biochemical, cardiovascular, and autonomic response to hyperbaric (4 atm) exposure in healthy subjects

UK CFS/ME Research Collaborative 4th Annual Science Conference. 13th-14th September 2017

Autorzy: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Monika Zawadka-Kunikowska, Sebastian Szyper, Łukasz* Sokołowski, Adam Piesik, Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe, J.L. Newton, Paweł Zalewski
Tytuł: Would stiff garden hose be optimal to water the garden? Aortic stiffness and cognitive functioning in ME/CFS. Preliminary results

Autorzy: J. McCullagh, J. Harvey, J. Strong, Paweł Zalewski, K. Morten
Tytuł: Investigating altered metabolism associated with ME/CFS using comprehensive metabolic profiling of plasma samples by mass spectrometry

Polish Hyperbaric Research

Autorzy: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Monika Zawadka-Kunikowska, Mariusz Kozakiewicz, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, Paweł Zalewski
Tytuł: The effects of hyperbaric exposure on immediate and delayed changes in core temperature and its circadian fluctuations

MEDtube Science

Autorzy: Anna Maria Dobosiewicz, Paulina Miętkowska, Joanna Słomko, Monika Zawadka-Kunikowska, Łukasz Sokołowski, Paweł Zalewski
Tytuł: The diagnostic algorithm of Chronic Fatigue Syndrome – study case

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Autorzy: Mirosław Gozdek, Wojciech Pawliszak, Wojciech Hagner, Paweł Zalewski, Janusz Kowalewski, D. Paparella, T. Carrel, Lech Anisimowicz, Mariusz Kowalewski
Tytuł: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials assessing safety and efficacy of posterior pericardial drainage in patients undergoing heart surgery

Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology

Autorzy: Monika Zawadka-Kunikowska, Joanna Słomko, Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe, A. Cudnoch-Jędrzejewska, J.L. Newton, Paweł Zalewski
Tytuł: Role of peripheral vascular resistance as an indicator of cardiovascular abnormalities in patients with Parkinson`s disease

Journal of Education, Health and Sport

Autorzy: Natalia Zielińska, Anna Ziółkowska, Angelika Winiarska, Konrad Świtaj, Paweł Wojtczak, Agnieszka Kujawska, Radosław Perkowski, Joanna Androsiuk-Perkowska, Małgorzata Gajos, Weronika Topka, Sławomir Kujawski, Paweł Zalewski, Kornelia Kędziora-Kornatowska
Tytuł: Results of Fullerton test in older people : group comparison due to the Nordic Walking and long walks undertaking

The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

Autorzy: Witold Słomko, Joanna Słomko, Tomasz Kowalik, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, A. Cudnoch-Jędrzejewska, J.L. Newton, Paweł Zalewski
Tytuł: Long-term high intensity sport practice modulates adaptative changes in athletes heart and in the autonomic nervous system profile.

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Rozprawa habilitacyjna” tab_id=”rozprawa-habilitacyjna”]

2015 r. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego pt.: Czynność autonomicznego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego w odpowiedzi na oddziaływanie bodźca kriogenicznego oraz w wybranych stanach chorobowych.

Cykl publikacji obejmował:

1. Paweł Zalewski, Jacek J. Klawe, Joanna Pawlak, Małgorzata Tafil-Klawe, Julia Newton.

Thermal and hemodynamic response to whole-body cryostimulation in healthy subjects. 2013. Cryobiology, Vol. 66 s. 295-302.

2. Paweł Zalewski, Anna Bitner, Joanna Słomko, Justyna Szrajda, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, Julia L. Newton.

Whole-body cryostimulation increases parasympathetic outflow and decreases core body temperature. 2014, Journal of Thermal Biology 2014 Vol. 45 s. 75-80.

3. Paweł Zalewski, Katarzyna Buszko, Monika Zawadka-Kunikowska, Joanna Słomko, Justyna Szrajda, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, Maciej Sinski, Julia L. Newton.

Cardiovascular and autonomic responses to whole-body cryostimulation in essential hypertension. 2014, Cryobiology Vol. 69 s. 249-255.

4. James Frith, Paweł Zalewski, Jacek J. Klawe, Jessie Pairman, Anna Bitner, Małgorzata Tafil-Klawe, Julia L. Newton.

Impaired blood pressure variability in chronic fatigue syndrome – a potential biomarker. 2012, QJM: An International Journal of Medicine, Vol. 105 s. 831-838.

5. Paweł Zalewski, David Jones, Ieuan Lewis, James Frith, Julia L. Newton.

Reduced thoracic fluid content in early-stage primary biliary cirrhosis that associates with impaired cardiac inotropy. 2013, American Journal of Physiology Gastrointestinal and Liver Physiology. 2013, Vol. 305 s. G393-G397.

Autor i współautor 147 prac i opracowań naukowych o sumarycznej wartości IF: 47.287, MNiSW: 913.000. Łączna liczba cytowań: 147, Indeks H: 6.

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dodatkowe uprawnienia” tab_id=”dodatkowe-uprawnienia”]

Clinical Trials Monitoring For Scientists. Soft Communication.

Training course, Cambridge University: Clinical exercise testing and interpretation: a practical approach.

Training course, Exeter University: Fatigue mechanisms and measurement techniques.

Workshops, Centre for Applied Mathematics PG. Mathematical methods in medicine.

Training course, Statsoft Polska Kraków Statistics in medicine - analysis of qualitative data.

Training course, Newcastle Universty Autonomic Nervous System: advanced diagnostics and interpretation

[/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]