dr n. med. Natalia Pytlińska

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

[vc_nested_tabs][vc_nested_tab title=”Dla kogo” tab_id=”dla-kogo”]

W swojej codziennej praktyce zajmuję się leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych:

  1. zaburzenia nastroju,
  2. zaburzenia lękowe,
  3. ADHD
  4. zaburzenia odżywiania się,
  5. zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  6. schizofrenia,

oraz inne zaburzenia psychiczne.

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dodatkowe uprawnienia” tab_id=”dodatkowe-uprawnienia”]

Zostałam przeszkolona w diagnostyce chorób psychicznych ( SCAN – Schedule of Clinical Assesment) klasyfikacja ICD-10, zgodnych ze standardami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), – Londyn 2005.

Uczestniczyłam w  cyklu szkoleń z zakresu diagnostyki i leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), organizowanych przez Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Warszawa).

Uczestniczyłam w szkoleniach organizoawanych przez Polski Instytut Ericksonowski w zakresie:

  1. terapii zaburzeń odżywiania
  2. kształcenia praktycznych umiejętności psychologicznych

Uczestniczyłam również w szkoleniu dot. zastosowania skali Bayley III w celu oceny rozwoju psychomotorycznego dzieci do 2 r.ż.

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Praca naukowa” tab_id=”praca-naukowa”]

Praca doktorska ( 2011)

Autorzy:  Natalia Pytlińska
Tytuł artykułu: Biologiczne i psychospołeczne czynniki związane z przebiegiem anoreksji u dziewcząt

European Neuropsychopharmacology

Autorzy:  Agnieszka Słopień, Monika Dmitrzak-Węglarz, Filip Rybakowski, Anna Andrzejewska, Natalia Pytlińska, Andrzej Rajewski, Joanna Hauser
Tytuł artykułu: Evaluation of inhibition deficit in children and adolescents with ADHD

Autorzy:  2013Agnieszka Słopień, Aneta R. Borkowska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Aleksandra Szczepankiewicz, Natalia Pytlińska, Renata Komorowska-Pietrzykowska, Filip Rybakowski, Andrzej Rajewski, Tomasz Wolańczyk, Joanna Hauser.
Tytuł artykułu: The association between gene polymorphisms and visual-spatial functions and organisation of graphomotor actions in ADHD patients

Autorzy:  Agnieszka Słopień, T. Hanc, A. Borkowska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Tomasz Wolańczyk, Natalia Pytlińska, Filip Rybakowski, Marta]Tyszkiewicz-Nwafor, Joanna Hauser
Tytuł artykułu: Genetic and neuropsychological determinants of increased risk of overweight in ADHD boys

16th International Congress of Young Medical Scientists. Poznań,

Autorzy:  Magdalena Golec, Natalia Pytlińska, Natalia Lepczyńska, Marta Tyszkiewicz-Nwafor
Tytuł artykułu: Concomitance of somatic and psychiatric diseases – difficulties in diagnosis and therapy

Psychiatria Polska

Autorzy:  Agnieszka Stępień, Monika Dmitrzak-Węglarz, Aneta Borkowska, Filip Rybakowski, Tomasz Wolańczyk, Natalia Pytlińska, Anna Andrzejewska, Renata Komorowska-Pietrzykowska, Andrzej Rajewski, Joanna Hauser
Tytuł artykułu: Badania asocjacyjne genów kandydujących układu dopaminergicznego w ADHD z wybranymi funkcjami poznawczymi

Wiadomości Psychiatryczne

Autorzy:  Słopień A., Dmitrzak-Węglarz M., Borkowska A., Rybakowski F., Andrzejewska A., Pytlińska N., Rajewski A.
Tytuł artykułu: Ocena deficytu hamowania reakcji u dzieci i młodzieży z ADHD

Autorzy:  Słopień A., Dmitrzak-Węglarz M., Rybakowski F., Pytlińska N., Komorowska-Pietrzykowska R., Andrzejewska A., Wolańczyk T., Borkowska A., Rajewski A., Hauser J.
Tytuł artykułu: Badanie asocjacyjne wybranych polimorfizmów genów kandydujących w ADHD

Psychiatria i Psychologia Kliniczna

Autorzy:  Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 23 Ogólnopolska Konferencja Psychiatrów Dzieci i Młodzieży
Tytuł artykułu: Biologiczne i psychospołeczne czynniki prognozujące przebieg anoreksji u dziewcząt

III Polski Kongres Genetyki. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin, 12-15 IX 2010

Autorzy:  Monika Dmitrzak-Węglarz, Agnieszka Słopień, Natalia Pytlińska, Marta Tyszkiewicz, Andrzej Rajewski, Joanna Hauser.
Tytuł artykułu: Analiza zwiążku genów GRIN2A i SNAP-25 z zaburzeniami pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych mierzonych przy pomocy testu WCST u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym

XXVIII Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Zdrowie psychiczne a etapy rozwoju”. Poznań

Autorzy:  Natalia Pytlińska, Agnieszka Słopień, Marta Tyszkiewicz-Nwafor, Natalia Lepczyńska, Marta Mozol-Jursza, Agata Osińska, Piotr Sibilski, P. Nastał, Agnieszka Cwojdzińska, RenataKomorowska-Pietrzykowska, Andrzej Rajewski
Tytuł artykułu: Zaskakujący finał poszukiwań – opisy przypadków

45 Zjazd Psychiatrów Polskich „Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne”. Katowice

Autorzy:  Natalia Pytlińska, Marta Tyszkiewicz-Nwafor, Natalia Lepczyńska, Agnieszka Słopień
Tytuł artykułu: Stosowanie neuroleptyków atypowych w populacji dziecięco młodzieżowej – konieczność czy wybór?

Zjazd Psychiatrów Polskich „Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne”. Katowice

Autorzy:  Agnieszka Słopień, Tomasz Hanć, Aneta Borkowska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Tomasz Wolańczyk, Natalia Pytlińska, Filip Rybakowski, Joanna Hauser
Tytuł artykułu: Genetyczne i neuropsychologiczne uwarunkowania podwyższonego ryzyka nadwagi i otyłości u chłopców z ADHD

IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii „Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska”. Pozn

Autorzy:  Tomasz Hanć, Agnieszka Słopień, Monika Dmitrzak-Węglarz, Aneta Borkowska, Tomasz Wolańczyk, Natalia Pytlińska, Filip Rybakowski, Radosław Słopień
Tytuł artykułu: Link between Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder and obesity: the role of genes and neurocognitive phenotype

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży.Pod red.: Agnieszki Gmitrowicz i Małgorzaty Janas-Kozik.Warszawa

Autorzy:  Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska, Natalia Pytlińska
Tytuł artykułu: Zaburzenia ze spektrum autyzmu, rozdział podręcznika

[/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuKlinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, asystent

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskanie tytułu specjalistyw dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

lekarz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. K.Jonschera UM w Poznaniu.

Jestem w trakcie realizacji stażu specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii dorosłych.

Obrona rozprawy doktorskient. „Biologiczne i psychospołeczne czynniki związane z przebiegiem anoreksji u dziewcząt”.

Studium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego

Lekarz w Wojewódzkim Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym, lekarz w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowegooraz w Ośrodku Zdrowia Publicznego w Homelu, Białoruś.

Lekarz w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Poznaniu

Ukończyłam Państwowy Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś.