Praxis - medycyna pracy

Pon 14:00 – 19:00
Czw 14:00 – 19:00

mgr Sylwia Bukowska

pedagog, certyfikowana terapeutka uzależnień,  psychoterapeutka w procesie certyfikacji w nurcie Eriksonowskim

 

Od 2010 roku towarzyszę osobom uzależnionym oraz ich rodzinom w procesie zdrowienia. Pomagam osobom dorosłym, uzależnionym od alkoholu, oraz
innych substancji, jak i tym, które mierzą się z uzależnieniami behawioralnymi . Pracuję od lat również z osobami bliskimi osób uzależnionych (małżonkami, partnerami, rodzicami, oraz dorosłymi dziećmi).
Od ponad roku pomagam dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, prowadząc psychoterapię indywidualną oraz rodzinną w poradni dla dzieci i młodzieży.

  • pomagam osobom dorosłym oraz młodzieży powyżej 13 roku życia

Wykształcenie:

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku : Psychotraumatologia na Collegium Humanum

Rozpoczęcie studiów magisterskich na kierunku : Psychologia w Collegium Humanum

Rozpoczęcie Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Eriksonowskim, atestowanym przez SNPPTP

Studium Pomocy Psychologicznej , IPZ Warszawa

Uniwersytet Opolski, Wydział : Historyczno- Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika Opiekuńcza i Pracy Socjalnej ( studia magisterskie)

Doświadczenie zawodowe:

Centrum Wsparcia i Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Międzychodzie, Poradnia dla Dzieci i Młodzieży - psychoterapeuta

Ośrodek Psychoterapii dla osób Uzależnionych i ich Rodzin ``Zmiana`` - specjalista psychoterapii uzależnień.

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gorzowie Wielkopolskim - specjalista psychoterapii uzależnień.

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach - specjalista psychoterapii uzależnień.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Opolu - specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu - pracownik socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu - pracownik socjalny

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, staż na stanowisku : terapeuta uzależnień.